Ludányi Gyula: Közbiztonsági Érem

Ludanyi_Gyula_Kozbiztonsagi_Erem_01

Ludanyi_Gyula_KozbiztonsagiSzolgalatiJel

Amit a Közbiztonsági Éremről érdemes tudni!

Ludányi Gyula

 

1951. április 1.                            7. számú Rendőrségi Közlöny                                           134

A Magyar Népköztársaság minisztertanácsának
76/1951. (III. 17.) M. T. számú rendelete

KÖZBIZTONSÁGI ÉREM ALAPÍTÁSÁRÓL.
(Közigazgatási rendszám: 0.720.)

1. §.

(1)placeholder_hvA Magyar Népköztársaság minisztertanácsa a közbiztonság fejlesztése körül szerzett érdemek elismerésére „Közbiztonsági Érem” alapítását határozta el.

(2)placeholder_hvA Közbiztonsági Éremnek három fokozata van: arany, ezüst és bronz.

2. §.

placeholder_hvA Közbiztonsági Érmet a belügyminiszter adományozza.

3. §.

placeholder_hvA Közbiztonsági Érem alapszabályait a belügyminiszter előterjesztésére a minisztertanács hagyja jóvá.

4. §.

(1)placeholder_hvA Közbiztonsági Érem egyes fokozatainak viselési sorrendjére a Közbiztonsági Szolgálati Jelre megállapított rendelkezések irányadók.

(2)placeholder_hvA büntető és egyéb jogszabályoknak a rendjelekre vonatkozó rendelkezéseit a Közbiztonsági Éremre is alkalmazni kell.

5. §.

(1)placeholder_hvA „Közbiztonsági Szolgálati Jel” alapítására vonatkozó rendelkezések hatályukat vesztik; e jelvény adományozásával szerzett jogok a jelen rendelet hatálybalépésének napjával megszűnnek.

(2)placeholder_hvaz előző bekezdésben megszüntetet „Közbiztonsági Szolgálati Jel” helyett a volt tulajdonosok részére az 1951. évi június hó 30. napjáig a jelen rendelet 1. §–ának (1) bekezdésében alapított Közbiztonsági Érem megfelelő fokozatát lehet adományozni.

Dobi István s.k., a miniszter tanács elnöke 

1951. április 1.                            7. számú Rendőrségi Közlöny                                           135

 

A Közbiztonsági Éremnek a minisztertanács által

jóváhagyott alapszabályai.

 

 1. §.
Az érem elnevezése
Az érem elnevezése: „Közbiztonsági Érem”.

2. §.
Az érem adományozása:

(1)placeholder_hvAz Érem a rendőrség olyan tagja részére adományozható, aki a közbiztonsági szolgálat terén elismerésre méltó érdemeket szerzett.

(2)placeholder_hvKivételesen adományozható az Érem a rendőrség kötelékébe nem tartozó olyan személy részére is, aki a közbiztonság fejlesztése körül különösen elismerésre méltó érdemeket szerzett.

(3)placeholder_hvAz Érmet a belügyminiszter adományozza.

3. §.
Az érem fokozatai.

 (1)placeholder_hvAz Éremnek három fokozata van: arany, ezüst és bronz.

(2)placeholder_hvAz érem 36 mm átmérőjű és fokozatának megfelelően, arany, ezüst, illetőleg bronz színű, felül nyitott babérkoszorú, rajta 34 mm átmérőjű és fokozatának megfelelő színű szegéllyel ellátott ötágú zománcozott vörös csillag; a babér koszorú alján, közepén, a babérkoszorúnak megfelelő színben, a Rendőrségi Jelvény 9 mm átmérőjű címere helyezkedik el. Az érem hátoldalán az alapítási évszám látható.

(3)placeholder_hvAz Érem háromszög alakú szalagon, a bal mellre fűzve viselendő. A szalag 40 mm széles, élénk kék színű selyem, közepén 9 mm széles piros-fehér-zöld sávval.

 4. §.
Igényjogosultság az érem fokozataira.

(1)placeholder_hvA rendőrség tagja a rendőrség kötelékében – esetleg megszakítással is – eredményesen eltöltött 30 évi szolgálat után az érem arany fokozatára, 15 évi szolgálat után ezüst fokozatára és 5 évi szolgálat után bronz fokozatára tarthat igényt. Kimagasló érdemek alapján az Érem arany, illetőleg ezüst fokozata a rendőrség tagja részére a 30, illetőleg a 15 évi szolgálat betöltése előtt is adományozható.

(2)placeholder_hvAz (1) bekezdés alapján az Érem mindazok részére adományozható, akik büntető ítélet hatálya alatt nem állanak, állásuktól felfüggesztve, vagy rendelkezési állományba helyezve nincsenek. Az Érem adományozására való igény megállapítása hivatalból vagy kérelemre történik.

(3)placeholder_hvA szolgálati időt az éremnek az (1) bekezdés alapján történő adományozása szempontjából csak az 1945. évi április hó 4. napjától lehet figyelembe venni; a szolgálatba lépés évét teljes évnek kell számítani.

5. §.
Vegyes rendelkezések

(1)placeholder_hvAz Érem adományozásával okirat jár, amelyet a belügyminiszter állít ki.

(2)placeholder_hvAz Érem egyes fokozata ugyanannak a személynek többízben is adományozható.

(3)placeholder_hvUgyanannak a fokozatnak ismételt adományozása esetében az Érem helyett a szalagon az adományozott fokozatnak megfelelő színű 3 mm széles fémpánt viselendő.

(4)placeholder_hvAz Érem magasabb fokozatának adományozása esetében az adományozott tulajdonosa marad az előzetesen kapott alacsonyabb fokozatnak is.

(5)placeholder_hvAmennyiben a fennálló rendelkezések az Érem jelvényének eredeti alakjában viselését nem írják elő, az Érem a 3. §. (3) bekezdésében leírt szalag 15 mm szélességű sávjára erősített, a fokozatnak megfelelő színű, kisebbített alakban is viselhető. Az Érem kisebbített alakja 15 mm átmérőjű.

(6)placeholder_hvA jelen alapszabályoknak meg nem felelő jelvény viselése tilos.

(7)placeholder_hvAz Érem jelvénye az adományozott személy halála után az örökös birtokában marad.

6. §.
Bűntető rendelkezés.

A bűntető és egyéb jogszabályoknak a rendjelekre vonatkozó rendelkezéseit a Közbiztonsági Éremre is alkalmazni kell.

A Közbiztonsági Érmek 

A rendelet szerint az érem 1951-ben jelenik meg. Az előtte rendszerben lévő (1947-1950) Közbiztonsági Szolgálati Jel (továbbiakban KSZJ) viselését megszüntetik és helyébe lép a Közbiztonsági Érem (továbbiakban KÉ). Aki előzőekben kiérdemelte a KSZJ bármelyik fokozatát, 1951-ben, mintegy helyettesítés képen, a KÉ azonos fokozatát megkaphatta, melyet a rendeletben is rögzítettek. A rendeletben olvasható továbbá a „vegyes rendelkezések 5. §.” „(3) Ugyanannak a fokozatnak ismételt adományozása esetében az Érem helyett a szalagon az adományozott fokozatnak megfelelő színű 3 mm széles fémpánt viselendő,” illetve az, „(5) Amennyiben a fennálló rendelkezések az Érem jelvényének eredeti alakjában viselését nem írják elő, az Érem a 3. §. (3) bekezdésében leírt szalag 15 mm szélességű sávjára erősített, a fokozatnak megfelelő színű, kisebbített alakban is viselhető. Az Érem kisebbített alakja 15 mm átmérőjű”.  A fentiekben említett alapszabályban megjelent rendelkezés pontjai nem valósultak meg, illetve az érmek hátoldalán nem találjuk meg az alapítási évszámot. A történeti részhez még ennyi adalékot szerettem volna hozzátenni.

Most lássuk az érmeket!

Mivel az érem elég nagy utat járt be, 1951 – 1989 közötti adományozása során, látszólag azonos kivitelben jelent meg. Szeretném bemutatni, hogyan lehet megkülönböztetni az évek alatt kiadott kitüntetéseket. Több eltérés is mutatkozik és ez mindhárom fokozatra érvényes, ezért több képen keresztül lehet látni az évek alatt történt érem és éremtartó szalag változásait. Kitérek az átadáskor kiadott kitüntetés dobozokra, adományozó okiratokra, igazolványokra. A viselés eredeti fotókon, illetve egyenruhán kerül bemutatásra. Évre pontosan nem lehet megmondani, hogy mikor melyik gyártástechnológiai eljárás jelent meg, de egy szépen kidolgozott kronológiát fel lehet állítani.

Hogyan épül fel a kitüntetés:

Ludanyi_Gyula_Kozbiztonsagi_Erem_02

Az érem 36 mm átmérőjű és fokozatának megfelelően, arany, ezüst, bronz színű. Felül nyitott babérkoszorú, rajta 34 mm átmérőjű vörös csillag. A babérkoszorút alul közepén, a rendőrségi jelvény köti össze Éremtartó szalag, 40 mm széles, alapszíne kék, közepén 9 mm széles piros-fehér-zöld sávval

Az érem elemei:

Ludanyi_Gyula_Kozbiztonsagi_Erem_03

34 mm átmérőjű prizmás vörös csillag, melynek a felső szárához egy fület forrasztottak, amibe egy 7 mm átmérőjű, fokozatának megfelelő színű éremtartó karika van fogatva.

Az érem 36 mm átmérőjű és fokozatának megfelelő színű, felül nyitott babérkoszorú, a koszorút belül négy lábú pánt erősíti, a prizmás csillag felfogatása is erre történik. A babérkoszorún alul középen a rendőrségi jelvény nyugszik.

Ludanyi_Gyula_Kozbiztonsagi_Erem_04

A fokozatnak megfelelő színű prizmás csillagok az érem középső elemei.

placeholder

1951-ben kiadott érmek

Ludanyi_Gyula_Kozbiztonsagi_Erem_05

Ludanyi_Gyula_Kozbiztonsagi_Erem_06

A képeken látható első kiadású érmek előlapján lévő prizmás vörös csillag zománcbevonattal készült. Megfordítva, az érem hátlapja sima, a csillag negatív prizmás kialakítású. A koruk miatt az ezüst fokozat sötét patina réteget vont magára. (arany, ezüst, bronz fokozat)

Ludanyi_Gyula_Kozbiztonsagi_Erem_07

Rendőr alhadnagy 1951 M. egyenruhában, a Közbiztonsági Érem mindhárom fokozatával Rendőr alhadnagy 1951 M. egyenruhában, a Közbiztonsági Érem bronz fokozatával

A Közbiztonsági Érem egyenruhán történő viselése 1951-1956.

Ludanyi_Gyula_Kozbiztonsagi_Erem_08

1951 M posztó zubbony.
Lovas szolgálatot ellátó alezredes, szolgálati felszerelésben. A Közbiztonsági Érem arany fokozatával díszítve.
1951 M posztó zubbony.
Gépkocsizó szolgálatot ellátó őrmester, szolgálati felszerelésben. A Közbiztonsági Érem bronz fokozatával díszítve.

Ludanyi_Gyula_Kozbiztonsagi_Erem_09

1951 M fésűs zubbony.
Egészségügyi szolgálatot ellátó őrnagy, köznapi öltözet. A Közbiztonsági Érem arany fokozatával díszítve.
1951 M fésűs zubbony.
Légirendészeti szolgálatot ellátó alezredes, köznapi öltözet. A Közbiztonsági Érem arany fokozatával díszítve.

A Közbiztonsági Érem egyenruhán történő viselése 1957.

Ludanyi_Gyula_Kozbiztonsagi_Erem_10

1951 M fésűs zubbony, 1957 M váll-lapokkal és hajtókával szerelve.
Közrendvédelmi szolgálatot ellátó főtörzsőrmester, a Közbiztonsági Érem arany fokozatával díszítve.

 

placeholder

Az 1960 években megjelenő érmek

Ludanyi_Gyula_Kozbiztonsagi_Erem_11

Az érem előlapon lévő prizmás csillag zománcozott eljárással lett előállítva. A hátlapon szegecselés a középrész felfogatásának módja, illetve a csillag hátlapja teli. (bronz fokozat)

Ludanyi_Gyula_Kozbiztonsagi_Erem_12

Rendőr őrnagy, a KÉ mindhárom fokozatával Rendőr alhadnagy, a KÉ ezüst fokozatával

placeholder

Az 1970-es években előállított érmek

Ludanyi_Gyula_Kozbiztonsagi_Erem_13

Az előlapon lévő prizmás csillag festett kivitelezésű, vékony műgyanta réteggel fedett.
A hátlapon szegecselés a középrész felfogatásának módja, illetve a csillag hátlapja teli. 
(bronz fokozat)

Ludanyi_Gyula_Kozbiztonsagi_Erem_14

Rendőr alezredes, a Közbiztonsági Érem mindhárom fokozatának tulajdonosa Rendőr alezredes, a Közbiztonsági Érem ezüst fokozatának tulajdonosa.

Ludanyi_Gyula_Kozbiztonsagi_Erem_15

Rendőr őrnagy, a Közbiztonsági Érem mindhárom fokozatának tulajdonosa Rendőr őrnagy, a Közbiztonsági Érem bronz fokozatának tulajdonosa.

placeholder

Az 1980-as évektől gyártott érmek

Ludanyi_Gyula_Kozbiztonsagi_Erem_16

Az érem előlapon lévő prizmás csillag festett, műgyanta bevonatú, amely vastagságában változó, így több vörös árnyalati eltéréssel is találkozhatunk. A hátlapon középen furat látható, a csillag ragasztott, a csillag hátlapja teli. (bronz fokozat)

Ludanyi_Gyula_Kozbiztonsagi_Erem_17

Rendőr alezredes, a Közbiztonsági Érem arany fokozatának tulajdonosa  Rendőr százados, a Közbiztonsági Érem ezüst fokozatának tulajdonosa.

Ludanyi_Gyula_Kozbiztonsagi_Erem_18

≈ 1980- ≈ 1970- ≈ 1960- 1951-

 A bronz fokozat változatai

placeholder

Az érem és fokozatai

Ludanyi_Gyula_Kozbiztonsagi_Erem_19

Az 1951 M. Közbiztonsági érem

A Közbiztonsági érem fokozatai.
arany, ezüst, bronz

Ludanyi_Gyula_Kozbiztonsagi_Erem_20
A kitüntetés arany fokozatainak, festett, műgyantával fedett változatai.

Ludanyi_Gyula_Kozbiztonsagi_Erem_21

Az arany fokozat középső eleme. A prizmás vörös csillag változatai!

placeholder

A kitüntetés adományozáskor átadott forma:

Ludanyi_Gyula_Kozbiztonsagi_Erem_22
A Közbiztonsági érem arany, ezüst és bronz fokozata eredeti dobozban, 1980 körül.

Ludanyi_Gyula_Kozbiztonsagi_Erem_23
Közbiztonsági Érem arany fokozata 1960 körül.

placeholder

Az éremtartó szalag változatai:

Ludanyi_Gyula_Kozbiztonsagi_Erem_24

Ludanyi_Gyula_Kozbiztonsagi_Erem_25

Ludanyi_Gyula_Kozbiztonsagi_Erem_26

Ludanyi_Gyula_Kozbiztonsagi_Erem_27

placeholder

Szalagsávok változatai:

A kitüntetés mellé adományozott szalagsávok.

Ludanyi_Gyula_Kozbiztonsagi_Erem_28

A Közbiztonsági Érem dobozában adományozott textil szalagsávok.

Ludanyi_Gyula_Kozbiztonsagi_Erem_29

Festéssel készített szalagsáv az alsó sorban két Közbiztonsági Érem jelöléssel.

Ludanyi_Gyula_Kozbiztonsagi_Erem_30

Papírlapokból összeállított szalagsáv az első helyen a KÉ jelöléssel.      papír szalagsáv

Ludanyi_Gyula_Kozbiztonsagi_Erem_31

Textil szalagsáv utolsó két helyen a Közbiztonsági Érem jelöléssel      textil szalagsáv

Ludanyi_Gyula_Kozbiztonsagi_Erem_33
Rendőr alezredes köznapi öltözetben, a Közbiztonsági Érem ezüst fokozatának tulajdonosa.
Viselés szalagsáv formában.

placeholder

A kitüntetés doboza

Ludanyi_Gyula_Kozbiztonsagi_Erem_34

1951 M. Közbiztonsági Érem ezüst fokozatának doboza.
Varga Ottó gyűjteményéből

1960 körül kiadott kék kitüntetés doboz.

 

1970 körül kiadott, címeres papírdoboz.

 

Ludanyi_Gyula_Kozbiztonsagi_Erem_35

1980 körül kiadott, bordó, műanyag doboz címerrel.

1980 körül kiadott, piros, műanyag doboz címerrel.

1980 körül kiadott, bordó, műanyag doboz.

Ludanyi_Gyula_Kozbiztonsagi_Erem_36

1960 körül kiadott kék kitüntetés doboz, a Közbiztonsági Érem arany fokozatával és textil szalagsávval.

placeholder

A kitüntetést adományozó okmányok:

Ludanyi_Gyula_Kozbiztonsagi_Erem_37

Közbiztonsági Érem bronz fokozatának adományozó okmánya, 1951. április 30. Házi Árpád belügyminiszter aláírásával.

Ludanyi_Gyula_Kozbiztonsagi_Erem_38

Közbiztonsági Érem ezüst fokozatának adományozó okmánya, 1955. január 4. Piros László belügyminiszter aláírásával

placeholder

A kitüntetést adományozó okmányok:

Ludanyi_Gyula_Kozbiztonsagi_Erem_41

Közbiztonsági Érem arany fokozatának adományozó okmánya, 1964. március 15. Benkei András belügyminiszter aláírásával

Ludanyi_Gyula_Kozbiztonsagi_Erem_42

Közbiztonsági Érem arany fokozatának adományozó okmánya, 1965. szeptember 29. Benkei András belügyminiszter aláírásával. Mérete 29,5 x 21 cm.

placeholder

A kitüntetést adományozó okmányok:

Ludanyi_Gyula_Kozbiztonsagi_Erem_43

Közbiztonsági Érem arany fokozatának adományozó okmánya, 1969. november 7. Benkei András belügyminiszter aláírásával. Mérete 29,5 x 21 cm.

Ludanyi_Gyula_Kozbiztonsagi_Erem_44

Közbiztonsági Érem arany fokozatának adományozó okmánya, önkéntes rendőr részére
1968.
szeptember 17.
Benkei András belügyminiszter aláírásával. Mérete 25,9 x 21 cm.

placeholder

A kitüntetést adományozó okmányok:

Ludanyi_Gyula_Kozbiztonsagi_Erem_45

 Közbiztonsági Érem ezüst fokozatának adományozó okmánya, 1978. szeptember 29.
Benkei András belügyminiszter aláírásával.
Mérete 25 x 17 cm.

Közbiztonsági Érem arany fokozatának adományozó okmánya, 1984. szeptember 29.
Horváth István belügyminiszter aláírásával.
Mérete 25 x 17 cm.

Ludanyi_Gyula_Kozbiztonsagi_Erem_46

Közbiztonsági Érem ezüst fokozatának okmánya, büntetés végrehajtás adományozás, illetve a viselésre jogosító igazolvány,
1978.szeptember 29. Markója Imre igazságügyi miniszter aláírásával. Mérete 25 x 17 cm.

placeholder

A Közbiztonsági Érem adományozásánál hasznát műbőr mappák:

Ludanyi_Gyula_Kozbiztonsagi_Erem_47
A Közbiztonsági Érem adományozó levele, a viselést igazoló igazolvánnyal, az adományozáskor használt kék műanyag mappában.

Ludanyi_Gyula_Kozbiztonsagi_Erem_48

Közbiztonsági Érem adományozáskor használt kék műanyag mappák változatai.

placeholder

A Közbiztonsági Érem, a karhatalom részére adományozva, piros-kék szalagon.

Ludanyi_Gyula_Kozbiztonsagi_Erem_49

arany fokozat

ezüst fokozat

bronz fokozat
nem került adományozásra

Ludanyi_Gyula_Kozbiztonsagi_Erem_50

Az éremtartó szalagok változatai

placeholder

A Közbiztonsági Érem, a HÖR részére zöld szalagon. Nem létező szalagvariáció!!!

Ludanyi_Gyula_Kozbiztonsagi_Erem_51
arany fokozatplaceholder_hv ezüst fokozatplaceholder_hvbronz fokozat
Ott László gyűjteményéből placeholder_hvOtt László gyűjteményébőlplaceholder_hv Ott László gyűjteményéből

placeholder

Viselési sorrend, képekben megjelenő, viselési plakáton lévő kitüntetések rajzai:

Ludanyi_Gyula_Kozbiztonsagi_Erem_52

Ludanyi_Gyula_Kozbiztonsagi_Erem_53

Ludanyi_Gyula_Kozbiztonsagi_Erem_54

A kitüntetések viselési sorrendje, mely nyomtatványt minden alkalommal a kitüntetés okmánya mellé csatoltak. Több alapszínben létezik.

placeholder

A jelzett időszak belügyminiszterei:
Ludanyi_Gyula_Kozbiztonsagi_Erem_55

a pdf verzió innen letölthető

placeholder

Last updated: február 25, 2016 at 15:50 du.

This entry was posted in Gyűjtői Hírek, Magyar Rendőrrelikvia-Gyűjtők Egyesülete, MRE, publikáció and tagged , , , . Bookmark the permalink.