Hózer Benjámin: 1978M Önkéntes és vállalati tűzoltó karlapok

1.
Előszó: Jelen írás a fent említett rendfokozati jelzések jogszabályi hátterét, azok viselését és maguk a karlapok mibenlétét kívánja szemléltetni az eddig általam összegyűjtött darabokon keresztül, illetve amikkel kiállításokon találkoztam.

Azonban mielőtt a részletekbe mennénk, lássuk az ún. „ranglétrát” ami állománykategóriákból és azon belül rendfokozatokból tevődik össze, sorrendben alulról:

Rendfokozat nélküli: tűzoltó
Tisztes: őrvezető, tizedes, szakaszvezető
Tiszt-helyettes: őrmester, törzsőrmester, főtörzsőrmester
Zászlós: zászlós, törzszászlós
Tiszt: alhadnagy, hadnagy, főhadnagy, százados

és akkor itt most álljunk is meg, ugyanis az önkéntes és vállalati tűzoltók rendszere a Kádár-korban nem ismerte a főtiszt és tábornok fogalmát, ez a tisztség kizárólag a hivatásos állomány privilégiuma volt. Fontos megjegyezni, hogy az itt felsorolt kiosztás a rendszerváltás előtt volt csak hatályos.

Hozer_Benjamin_1978M_Onkentes_es_vallalati_tuzolto_karlapok_011. ábra: 78M karlapok, komplett sor

2.
Jogszabályi háttér:
augusztus 28.-án kiadásra kerül a BM TOP 6/1978-as számú intézkedése (és annak grafikusan ábrázolt melléklete) ami az 1957-ben rendszeresített egyenruhákat, jelvényeket és váll-lapokat kompletten lecseréli.

Hozer_Benjamin_1978M_Onkentes_es_vallalati_tuzolto_karlapok_02
2. ábra: 6/1978-as intézkedés (b) és melléklete (j)


Az új immáron 6 ágú karlap bevezetése minden valószínűség szerint a különböző egyéb szervekkel való könnyű összetéveszthetősége okán is volt fontos. Érdekessége, hogy megtartotta a piros alapszínt, a hivatásosoknál pedig a szürke alapon piros szegély maradt.
Az 5. pont szerint az intézkedés életbe lép 1979. január 1.-től, majd utána a 6. pont rendelkezik, hogy az előző rendszeresítésű (1957) egyenruhák 1985. december 31-ig viselhetők, azonban a váll-lapokat 1980. december 31-ig lehet lecserélni.
Eszerint e karlapok viselési ideje közel 9-10 év volt a rendszerváltásig, mégis rengeteg darab került legyártásra belőle és a bolhapiacokon, online piactereken 1-200 forintért beszerezh
etőek, jelenleg 2016-ban.

Hozer_Benjamin_1978M_Onkentes_es_vallalati_tuzolto_karlapok_03
3. ábra: Felső sor 57M, alsó sor 78M

Az intézkedés további pontja rendelkezik a karlapok pontos méretéről, a felhasználandó anyagok minőségéről, kiemelve az alapanyag színtartósságát, ami valóban nem utolsó szempont, hiszen ez idő tájt a kormányőrség, a polgári védelem és a polgári fegyveres őrség is a piros különböző árnyalatait alkalmazták váll-lapjaikon.

Hozer_Benjamin_1978M_Onkentes_es_vallalati_tuzolto_karlapok_04
4. ábra: Egyéb testületek váll-lapjai,
balról-jobbra: polgári fegyveres őrség (PFŐ), polgári védelem, kormányőrség,
57M önkéntes tűzoltó, MN díszegység

Hozer_Benjamin_1978M_Onkentes_es_vallalati_tuzolto_karlapok_05placeholder
Továbbiakban a használandó csillagokról, amelyek megegyeznek BM-nél alkalmazottakkal, illetve paszományokról.
Részletesebben később.
Egyúttal az intézkedés tartalmazza, hogy a Munkaruházati Kereskedelmi Vállalat (Budapest VIII., Üllői út 14.) az egyenruhák és jelvények egyedüli forgalmazója. Ennek okán némileg érdekes, hogy amikkel én találkoztam címkék másik üzemet írnak. Ezeket a címkéket a karlapok mellé csomagolták, amik ötösével voltak összekötözve.

placeholderplaceholder_hv5. ábra: Kísérő címkék

3.
Karlapok felépítése:

Hozer_Benjamin_1978M_Onkentes_es_vallalati_tuzolto_karlapok_06
6. ábra: 78M karlapok

 

Hozer_Benjamin_1978M_Onkentes_es_vallalati_tuzolto_karlapok_07
7. ábra: Rendfokozat nélküli és tisztesek,
balról-jobbra: tűzoltó, őrvezető, tizedes, szakaszvezető

 

Hozer_Benjamin_1978M_Onkentes_es_vallalati_tuzolto_karlapok_08
8. ábra: Tiszt-helyettesek,
balról-jobbra: őrmester, törzsőrmester, főtörzsőrmester

Hozer_Benjamin_1978M_Onkentes_es_vallalati_tuzolto_karlapok_09
9. ábra: Zászlósok,
balról- jobbra: zászlós, törzszászlós

Hozer_Benjamin_1978M_Onkentes_es_vallalati_tuzolto_karlapok_10
10. ábra: Tisztek,
balról-jobbra: alhadnagy, hadnagy, főhadnagy, százados


a.)
Méretek és alapok:
23-as pont idézve:
„Rendfokozatjelző karlap és csillagok (15. számú ábrák)
Részei:
— formatartó alaplemez,
Hozer_Benjamin_1978M_Onkentes_es_vallalati_tuzolto_karlapok_11— tűzpiros színű textil (paszományposztó),
— 6 mm széles aranyszínű paszomány,
— 6 mm és 10 mm széles ezüstszínű paszomány,
— arany, ezüst, illetve sötétszürke színű körzsinór, és
— rendfokozatjelző csillagok.
A karlap alaplemezének formája mértanilag olyan szimmetrikus hatszög, amelynek hossztengelye 100 mm. A tengely végpontjainál 28 mm, illetve 15 mm egyenlőszárú háromszögben végződik. Az egyenlőszárú háromszög, illetve trapéz alapja 45 mm, illetve 25 mm. Méreteit a 15/E. sz. ábra szemlélteti.”

placeholder_hv11. ábra: 15/E ábra a méretekről

Hozer_Benjamin_1978M_Onkentes_es_vallalati_tuzolto_karlapok_12
placeholder_hv12. ábra: Alaplemez, placeholder_hv13. ábra: Alaplemez a posztóval
placeholder_hv(vékony, rugalmas farostlemezből)

b.)
Felhelyezés és csillagok: Az alkalmazott csillagok megegyeznek a BM-nél rendszeresítettel.
A 34-es pont határoz a kinézetükről és felszúrásuk módjáról:
„34. Rendfokozati jelzések (15/A., B., C., D., E. és F. számú ábrák)
A rendfokozatjelző karlapot a szélesebb csúcsával lefelé, függőleges helyzetben kell az egyenruha bal ujjának oldal részére, a vállvarrás meghosszabbított vonalában az ujja varrás és a kar könyök része között középen, varrással rögzíteni (15/F. számú ábra). 

A rendfokozatjelző karlapon
— a tisztesek (őrvezető, tizedes és szakaszvezető) 15 mm-es fehérszínű,
— a tiszthelyettesek (őrmester, törzsőrmester és főtörzsőrmester) 15 mm-es ezüstszínű,
— a zászlósok (zászlós és törzszászlós) 15 mm-es aranyszínű,
— az alhadnagyok 20 mm-es ezüstszínű,
— a tisztek (hadnagy, főhadnagy és százados) 20 m-es aranyszínű rangjelző csillagot viselnek.

A rangjelző csillagokat a karlap hossztengelyében kell elhelyezni az alábbiak szerint:
— A tiszti, az alhadnagyi és tisztesi rendfokozatok esetében a csillagokat egymástól 25 mm távolságra, illetve az első csillagot a karlap nagyobbik képzeletbeli háromszögének csúcsától 25 mm távolságra kell elhelyezni.
— A zászlósi és tiszthelyettesi rendfokozatoknál a csillagokat egymástól 20 mm távolságra, illetve az első csillagot a harántirányban felerősített ezüst paszománytól 15 mm távolságra kell elhelyezni.
A távolságokat a csillagok középpontjától középpontjáig kell számítani.”

Hozer_Benjamin_1978M_Onkentes_es_vallalati_tuzolto_karlapok_13
14. ábra: Ábrák a viselésről és a rendfokozatokról 

Hozer_Benjamin_1978M_Onkentes_es_vallalati_tuzolto_karlapok_14
15. ábra: Rendszeresített csillagok,
balról-jobbra: tisztes (csontcsillag), 15mm ezüst tth. (BM változat), 15mm arany zls.,
20mm arany tiszt, előtérben 20mm ezüst főtiszt-alhdgy.

 

A csillagokról általánosságban elmondható, hogy rögzítés szempontjából pocsék konstrukciók voltak. A műanyag (a szlengben csak „csontcsillagként” aposztrofált) darabok rögzítéséhez nem drót, hanem egy vékony hajlított fémlemez(ke) járt, ami a mai tűzőgép kapcsára hasonlít leginkább. Erre azért volt szükség, mert a többi fém csillaghoz való drót egyszerűen nem fért át a két kis lyukon, ami a rögzítésre szolgált, azonban a kis fém lemezke semmiféle terhelést nem viselt el miután egyszer behajlították, onnantól fogva azt áthelyezni nem lehetett, mert egyszerűen letört. Így a sérült „kapcsokat” varrással pótolták.

Hozer_Benjamin_1978M_Onkentes_es_vallalati_tuzolto_karlapok_15
placeholder_hv16. ábra: “Csontcsillagok” gyári rögzítése… placeholder_hv17. ábra:… és utólagos felvarrása.

Hozer_Benjamin_1978M_Onkentes_es_vallalati_tuzolto_karlapok_16placeholder
A csontcsillagból azonban nem csak fehéret gyártottak, hanem a honvédség részére „hadi/gyakorló” barna színű is készült. Ezt ugyan nem volt szabályos ezen viselni, tény, hogy jobban illik hozzá.

placeholder_hv18. ábra: Szabálytalan (b) és szabályos csillagok (j)

Hozer_Benjamin_1978M_Onkentes_es_vallalati_tuzolto_karlapok_17Emellett a fém csillagok rögzítésének is voltak hátulütői. Noha ezek már egy vastag (kb. 1 mm átmérőjű) dróttal voltak ellátva a csillag testhez forrasztással voltak rögzítve, ami ha nem volt elég alapos hamar ledobta magáról a csillagot.

placeholder_hv19. ábra: Leesett tiszti csillag, rögzítő tű bennmaradt

Hozer_Benjamin_1978M_Onkentes_es_vallalati_tuzolto_karlapok_18placeholder
Volt, aki drasztikusabb módszerhez folyamodott és inkább átfúrta a csillagtestet és úgy vezette át rajta drótot, megelégelve, hogy folyamatosan leesik a csillag.
placeholder

20. ábra: “Átszúrt” zászlós

c.)
Sújtás:

Hozer_Benjamin_1978M_Onkentes_es_vallalati_tuzolto_karlapok_19sújtásnak nevezzük a rendfokozati jelzések oldalát szegélyező zsinórdíszítést. A már ismertetett 23. pont arany, ezüst és sötétszürke sújtást különböztet meg állománykategórián-ként. Tiszteknek és zászlósoknak: arany, tiszt-helyetteseknek: ezüst, a legénységi állománynak: sötét-szürke.
placeholder_hv21. ábra: Tisztesi sötétzöld sújtás, ami elvált a varrás mentén

A sújtást körbevarrták oldalt majd a tetején, hátul  elvarrták a kósza szálakat, ez alól csak egy darabom van, ami kivétel itt alul került elvarrásra.

Hozer_Benjamin_1978M_Onkentes_es_vallalati_tuzolto_karlapok_2022. ábra: Helyes elvarrás (j) és helytelen (b)

A színek meghatározásának némileg ellentmondanak a fellelt darabok, ott ugyanis több kisebb-nagyobb különbség van köztük.
Tisztesi karlapok közt rögtön négy különböző variáns van (fehér, sötétszürke, sötétzöld, sötétkék):

Hozer_Benjamin_1978M_Onkentes_es_vallalati_tuzolto_karlapok_21
23. ábra: Legénységi variánsok

Hozer_Benjamin_1978M_Onkentes_es_vallalati_tuzolto_karlapok_22

Tiszt-helyettesek közt két variáns fedezhető fel. Az egyik fényes ezüst, míg a másik matt fehér sújtással készült.

Hozer_Benjamin_1978M_Onkentes_es_vallalati_tuzolto_karlapok_2324. ábra: Tth. variánsok

Hozer_Benjamin_1978M_Onkentes_es_vallalati_tuzolto_karlapok_2425. ábra: Tth. variánsok összevetve

Zászlósok közt sújtásokban eltérést nem tapasztaltam, egy tisztit azonban találtam, amin a sújtás egy dupla olyan vastag zsinórral készült, mint a többi.

Hozer_Benjamin_1978M_Onkentes_es_vallalati_tuzolto_karlapok_25
placeholder_hv26. ábra: Tisztek összevetve  placeholder_hv27. ábra: Tisztek egymással fedésbe, jól látszik, hogy  placeholder_hv a sűrűbb sújtású nem takarja ki a másik társát

Hozer_Benjamin_1978M_Onkentes_es_vallalati_tuzolto_karlapok_2628. ábra: Tisztek összevetve

d.)
Paszomány: Paszománynak nevezzük a vékony lapos díszítő szövetanyagokat. A paszomány része az ún. farkasfog vagy farkasfogazás, ami egy szimmetrikus háromszög cikk-cakk minta, ami véghalad hosszanti irányban a teljes felületén. Rendfokozati jelzéseken ezen paszományok az egyes állománykategóriák elkülönítésére szolgálnak.
Keresztirányban egy keskeny ezüst: tiszt-helyettes,
egy keskeny egy széles ezüst egymás alatt: zászlós,
hosszirányban egy keskeny arany: alhadnagy.
A paszományok pontos méretéről és felhelyezéséről szintén a már sokat emlegetett 23. pont határoz:

placeholder2„A tiszthelyettesi karlapra egy darab 6 mm széles ezüstszínű, a zászlósi karlapra pedig egy darab 10 mm és egy darab 6 mm széles ezüstszínű paszomány kerül harántirányban (45, illetve 40 mm hosszban) felerősítésre.
A zászlósi karlapon az ezüst paszományok közötti távolság 5 mm.
Az alhadnagyi karlapon 6 mm széles aranyszínű paszomány hosszirányban kerül felerősítésre (100 mm hosszban).”

Azonban a vizsgált daraboknál jól látható, hogy leginkább abból dolgoztak, ami éppen volt.

Hozer_Benjamin_1978M_Onkentes_es_vallalati_tuzolto_karlapok_27
29. ábra: Zászlósok különböző paszományokkal

Mielőtt tüzetesen átvizsgálnánk, ezeket vessünk egy pillantást a hivatásos állomány viselt paszományaira, amik mind ugyanolyanok voltak.

Hozer_Benjamin_1978M_Onkentes_es_vallalati_tuzolto_karlapok_2830. ábra: 63M váll-lapokra (és váll-szalagokra) rendszeresített paszományok

Ezek a paszományok ebben a maga „natúr” formájába is kiosztásra kerültek a hivatásos állomány részére, ugyanis a gyakorló zubbonyhoz, noha létezett bújtatós váll-lap ezeket vagy nem viselték vagy meg sem érkezett így a paszományt és a csillagokat a bujtatóra felszúrva/felvarrva hordták.

Hozer_Benjamin_1978M_Onkentes_es_vallalati_tuzolto_karlapok_29
31. ábra: Gyakorló zubbony, főtörzsőrmesterré felszúrva

A tiszt-helyettesek esetén a paszományban nincs különbség, mind szélességében, mint a farkasfogazás mintájában megegyeznek az egyes darabok, ugyanígy az alhadnagyok esetén. A zászlósoknál azonban már szélesebb a skála.

Hozer_Benjamin_1978M_Onkentes_es_vallalati_tuzolto_karlapok_3032. ábra: Zászlósok különböző szélességű és farkasfogazású paszományokkal

Hozer_Benjamin_1978M_Onkentes_es_vallalati_tuzolto_karlapok_31placeholder
A zászlósi paszományok négy különböző variánsa ismert eddig ezek közt az egyik a hivatásosokat alkalmazza.
placeholder

placeholder_hv33. ábra: Önkéntes zászlós a hivatásos paszománnyal szerelve

e.)
Hátulja: Kiveséztük, már amit csak lehetett így már csak a hátulja maradt.
Ezek eldolgozásában három kategóriát állíthatunk fel.
Egyikben az előlapra ráfeszített posztódarabot hátul a fölösleges anyagrészeket levágva, a széleket gondosan egymáshoz illesztve visszaragasztották a hátlapra.
A másiknál egy plusz anyagdarabot varrtak hátulra a szebb eldolgozás kedvéért, ez néhány tisztesi darab esetén olyan szépen sikerült, hogy csak a hátulra bújtatott kidudorodó sújtás-vég az árulkodó melyik az arca, melyik a háta.
A harmadik verzió pedig, hogy egy plusz anyagdarab került ráragasztásra, ami a kóbor szálakat megfogni és a lebomlást megakadályozni volt hivatott.

Hozer_Benjamin_1978M_Onkentes_es_vallalati_tuzolto_karlapok_3234. ábra: Karlapok arca

Hozer_Benjamin_1978M_Onkentes_es_vallalati_tuzolto_karlapok_3335. ábra: Ugyanazon karlapok háta

Hozer_Benjamin_1978M_Onkentes_es_vallalati_tuzolto_karlapok_3436. ábra: Egymás mellett a három módszer, a bevarrt, a “leukoplaszt” és az összeillesztett

Hozer_Benjamin_1978M_Onkentes_es_vallalati_tuzolto_karlapok_3537. ábra: A baloldali darabon ugyanazt az alátét posztót használták, a középsőn már, csak amit
találtak a jobb oldalin a szélek eldolgozása pedig kifejezetten igényesre sikerült

4.
Viselési példák: Nem sokat érne a bemutató, ha ugyan nem is sok, de néhány viselési példán keresztül meg nem néznénk őket.

Hozer_Benjamin_1978M_Onkentes_es_vallalati_tuzolto_karlapok_3638. ábra: Százados társasági egyenruha (Zsámbéki tűzoltó-történeti kiállítás)

Hozer_Benjamin_1978M_Onkentes_es_vallalati_tuzolto_karlapok_3739. ábra: Női társasági tizedes,
férfi tányérsapkával a hóna alatt (Sztanek Endre PV múzeum)

5.
Zárszó: Összességében elmondható, hogy a 78M karlapok már lényegesen egységesebbek, mint az őket megelőző 57M váll-lapok ahol tényleg abból dolgoztak, amit találtak.

Hozer_Benjamin_1978M_Onkentes_es_vallalati_tuzolto_karlapok_3841. ábra: 57M variánsok, mind eltér, de mind ugyanolyan tisztesi váll-lap

Jól ellátja a feladatát, nem téveszthető össze más szervek rendfokozataival. Formabontó, mind formájában, mint, hogy lekerült a felkarra, ami ez idő tájt kezdett bejönni (pl. MN és határőrség gyakorló lepkéi). A rendszerváltás után még ideig-óráig viselve maradt jobb nem lévén, ekkor voltak olyan „újítások” mint pl., hogy a sapkajelvény tetejéről a vörös csillagot nemes egyszerűséggel letörték és úgy viselték tovább. Később az MTSZ kiadott 1998-ban egy irányelvet, amely szintén tovább örökítette a piros alapszínt, de már nem rendfokozatokról beszélünk, hanem beosztási jelzésekről és nem karlapokról, hanem parolikról. Ezeket általában csak átszerelvényezték a 78M egyenruhára.

Hozer_Benjamin_1978M_Onkentes_es_vallalati_tuzolto_karlapok_3940. ábra: 1998M parolik (Zsámbéki tűzoltó-történeti kiállítás)

Készítette: Hózer Benjámin
2016.03.05., Budapest
Ötleteket, javaslatok erre a mail címre várom: hozer.benjamin@gmail.com

 

a pdf verzió innen letölthető

placeholder

Last updated: március 10, 2016 at 6:33 de.

 

This entry was posted in Egyéb, Gyűjtői Hírek, Magyar Rendőrrelikvia-Gyűjtők Egyesülete, MRE, publikáció and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.