Varga Ottó: Szalagsávsor és kitüntetéssor eltérései az egyenruhán

Már korábban is foglalkoztatott a kérdés, hogy miért viseltek a köznapi ruhán olyan szalagsávsort a fegyveres szervek tagjai, amely közel sem mutatta a ténylegesen részükre adományozott kitüntetések számát. Hanyagság? Szándékosság? Sok esetben előfordul, hogy a fellelt szalagsávsorból próbálják a gyűjtők megfejteni azt, ami sokszor megfejthetetlen. Kié volt? Mely fegyveres szervnél szolgált? A tábornokok esetében valamivel egyszerűbb feladat felkutatni a talált vagy megvett szalagsávsor tulajdonosát, ez az esetek 60%-ban sikerülhet, de ahhoz tudnunk kell néhány adatot. Az sem elhanyagolandó kiindulási szempont, hogy a szalagsávsor mely időszakban készült. Festett – papír betétes – szövet anyagú.

Nekem Dr. Matuska Béla rendőr vezérőrnagy esetében többszörösen szerencsém volt. A társasági egyenruhája került hozzám. Ezen a kitüntetéstartó sín hossza (mennyi kitüntetés tehető fel rá) és darabszáma alapján megállapítható volt, rendelkezésre álltak az életrajzi adatok. Gyűjtői segítségnyújtás is közrejátszott a valósnak, 90%-osnak mondható rekonstruálásban. A 01. kép segített, hiszen Matuska köznapi egyenruháján található szalagsávsort kaptam meg, mely egyezett az életrajzban közöltekkel.

szalagsavsor_es_kituntetessor_elteresei_01
01. kép.

Így készülhetett el a teljes magyar kitüntetéssor rekonstruálása valamint a külföldi kitüntetések beszerzésének elkezdése (02. kép).

szalagsavsor_es_kituntetessor_elteresei_0202. kép

Előfordult már a Magyar Népköztársaság fegyveres szerveinél szolgált személyek egyenruháján található szalagsávsorok vizsgálatának esetében, hogy nem tartalmazta a külföldi adományozású kitüntetések vagy jelvények tényleges számát, meglétét. Ezeket általában a személyi kartonok, korabeli fényképek alapján lehet pontosan megállapítani.

A tendencia 1989 után még érdekesebben alakult, hiszen a rendszerváltás előtt fegyveres szervekhez felszerelt személyek által kapott, részükre adományozott különböző kitüntetések viselése nem csak eredetben lett “nem kívánatos” vagy tiltott, hanem a szalagsávsorokon sem jelentek meg.

Kivételes példaként lehet megemlíteni Dr. Túrós András nyugállományú rendőr altábornagy 1989 előtti és utáni kitüntetéseinek viselését (03. kép 1989-ben, 04. kép 1992-ben készült).

szalagsavsor_es_kituntetessor_elteresei_03_04placeholder_hv03. képplaceholder_hv04. kép

szalagsavsor_es_kituntetessor_elteresei_05_06placeholder_hv05. képplaceholder_hv06. kép

Augusztusban jártam egy három generációs rendőr családnál, ahol a nagypapa egyenruháján látott szalagsávsor nem egyezett a bemutatott kitüntetéssorával. Szándékosan nem fedem fel a családot, mert ketten még aktív rendőrök.

Egy nyugállományú rendőr alezredes, kapitányságvezető esetével mutatom be a fentiekben említett eltéréseket, azok egyszerű magyarázatát.

Beszélgetésünk során XY Bácsi elmesélte a motivációt, amiért 1953-ban rendőr lett, és 1989-es nyugállományba vonulásáig mennyi élményben, kudarcban, küzdelemben, örömben volt része, milyennek tekintette hivatását.

Békés megyében szerelt fel rendőrnek 1953. június 16-án, érdekelte a rendőri szakma, de jobban a nyomozás és a technika segítsége a bűnüldözésben. Egyből a Korvin Ottó Bűnügyi Szakiskolára került. Ide csak érettségizett fiatalokat vettek fel. A képzés másfél évig tartott. Ebben az időben nem a fiatal rendőr döntötte el hol szeretne a későbbiekben szolgálni – dolgozni, hanem a területi szervek igényei és szükségletei alapján központilag döntötték el kit – hová – mennyi időre vezényelnek. Így került XY Bácsi Bács-Kiskun megyébe. Bűnügyi technikusként került egy területi rendőrőrs állományába. Nagy területet felügyelő helyi szerv egyetlen bü. technikusaként kezdetben kerékpáron, később motorkerékpáron közlekedett a hatalmas bőröndtáskájával.

 Már tapasztalt bűnügyesként kerül az egyik Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályvezetői székébe 1972-ben. Az akkori rendőrkapitánya már utódaként tekintett rá és két éven át a társadalmi kapcsolatoknak élt, míg helyettese ellátta az osztályvezetői és kapitányságvezetői feladatokat egyaránt. Legalább beletanult, mert 1974-ben kis is nevezték rendőrkapitánynak, mely tisztséget 1989-ig, nyugállományba vonulásáig töltött be.

Egészen 1974-ig a bűnügynek élt, számára az egyenruha nem volt vonzó, nem vágyott az egyenruhás állomány kötelékébe, csak a bűn üldözése, az operatív nyomozás, a metodikai alapokon működő bűnüldözés érdekelte. Kapitányságvezetőként viszont sokszor kellett egyenruhát öltenie. Spórolt, mert nem használt köznapi és társasági zubbonyt. Ha köznapi dolgok miatt is kellett egyenruhát öltenie (ez volt a rendszeres) akkor a szalagsávot hordta, ha ünnepségen kellett részt vennie, le sem vette a szalagsávsort és felhelyezte a kitüntetés tartó síneket a kitüntetésekkel. Ennek nyomai jól látszanak az egyenruháján (07. kép). A szalagsávsor egy életpályát mutatott (08. kép).

szalagsavsor_es_kituntetessor_elteresei_0707. kép

szalagsavsor_es_kituntetessor_elteresei_0808. kép

Miután az egyenruháját átvettem tőle, megkérdeztem, hogy az eredeti kitüntetések megvannak-e? Természetesen, válaszolta és kinyílt egy doboz, melyben a nyugállományba vonulása alkalmából a Belügyminisztertől kapott tőr volt látható (09. kép), a felső részen voltak felfüggesztve a kapott kitüntetések (10. kép).

szalagsavsor_es_kituntetessor_elteresei_0909. kép

szalagsavsor_es_kituntetessor_elteresei_1010. kép

 Azonnal szembeötlő volt, hogy a szalagsávsor az egyenruhán és a kitüntetések száma nem egyezik. Rákérdeztem, hogy biztosan jó szalagsávsor van az egyenruhán? Igen, ezt viselte. Azonnal jött a kérdésem, hogy nem egyezik a kettő, ez szándékos vagy véletlen? Nem szándékos és nem véletlen. Nem foglalkoztam vele, szól a válasz. Ekkor megmutatta a kitüntetések adományozó okmányait és viselési dokumentumait.

Vajon egyedi esetről lehet szó? Valószínűleg nem. Ezért kellő óvatossággal és egyszerű gyanakvással kezelem a kezembe vagy birtokomba kerülő szalagsávsorokat.

A szalagsávsorok azonosítása, hogy mely fegyveres szerv tagjáé lehetett, viszonylagosan nagy biztonsággal megállapítható. Elég, ha arra gondolunk, hogy Belügyminisztérium állományába tartozó Rendőr, Határőr, Karhatalom, Tűzoltóság és egy ideig a Büntetés Végrehajtás hivatásos állományú tagja bizonyos szolgálati idő eltöltése után megkapott egyes kitüntetéseket. Gondolok a “Közbiztonsági Éremre” (arany – ezüst – bronz fokozat), “Tűzbiztonsági Éremre” ……. Általánosságban a tiszteknél a “Haza Szolgálatáért Emlékérem” valamely fokozata is megjelent (arany – ezüst – bronz). Természetesen nélkülözhetetlen a “Kiváló Szolgálatért Érdemérem” és az évek után járó “A Haza Fegyveres Szolgálatában Érdemérem”. A Belügyminisztérium állományában szinte mindenkor fellelhető a “Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem” ami a katonai állományban lévőknél nem jellemző nagy mértékben.

A 11. képen látható szalagsávsor esetében megmondható, hogy katonaállományú vagy más fegyveres szerv tagja volt a viselője? (Magyar Szabadság Érdemrend ezüst fokozata, MNK Érdemérem arany fokozata, Szolgálati Érdemérem, 48-as Díszérem). Nem.

szalagsavsor_es_kituntetessor_elteresei_1111. kép

 Kellő odafigyelést, megfontoltságot, kutatást kíván egy-egy szalagsávsor azonosítása!!!

V.O.

 

 

a pdf verzió innen letölthető

placeholder

Last updated: március 24, 2016 at 7:51 de.

This entry was posted in Gyűjtői Hírek, Magyar Rendőrrelikvia-Gyűjtők Egyesülete, MRE, publikáció and tagged , , , , . Bookmark the permalink.