Varga Ottó: A Belügyminisztérium szerveinek igazolványai 1995-2002

Tanulmányom célja, a Belügyminisztériumnál 1995-ben bevezetett új típusú plasztik igazolványok bemutatása. A Határőrség egykori okmányszakértőjétől kaptam egy teljes sorozatot, mindegyik “specimen” azaz “minta” megjelölésű, 2002-es. Ezek a plasztik igazolvány típusok napjainkra a teljes közigazgatásban, állami szerveknél és hatóságoknál is bevezetésre került (pl.: Honvédség, APEH – NAV, NÉBIH, ……).

A Belügyminisztériumban és az irányítása alá tartozó szerveknél 1995 előtt papír alapú, pecséttel ellátott, sorszámozott okmányokkal látták el a különböző feladatokat és tevékenységet végző személyi állományt. A számítógépes beléptető rendszerek kiépítése minden BM objektumba a tervek közé volt véve, így technológiai követelmény volt az igazolványok cseréje során az erre való alkalmasság. Megjegyzem, a mai napig a BM objektumok 90 %-ba történő belépés nem ezekkel a plasztik kártyákkal történik.

Az igazolványok cseréjét 1995. április 01-i hatállyal a 6/1995. (BK 5.) BM utasítás szabályozta. A rendszerbe állításért, lebonyolításért a BM Személyzeti és Munkaügyi Főosztály volt felelős. Ütemterv szerint kellet végrehajtani az elkészítésre vonatkozó megállapodást, ügyintézési szabályozást, mintatár összeállítását. Az igazolványok elkészítése a BM Adatfeldolgozó Hivatal feladata volt

 Meghatározásra kerül, hogy “a Rendőrség, a Határőrség, a Köztársasági Őrezred hivatásos állományú tagjainak igazolványa a jogszabályok szerinti fegyverviselésre és intézkedésre, a Rendőrség köztisztviselőjénél az intézkedésre, a Polgári Védelem hivatásos állományú tagjainál a fegyverviselésre, a Tűzoltóság hivatásos állományú tagjainál az intézkedésre való jogosultságot is igazolja.
A nyugállományba helyezettek (nyugdíjas) igazolványa nem változott, azaz nem cserélték le új típusúra.
A Belügyminisztérium központi épületébe való belépéshez VISITOR kártyák is rendszeresítésre kerültek, ennek a rendszernek a kidolgozását a Köztársasági Őrezred parancsnoka készítse elő.
Fontos változás volt ez a BM-nél, így az állampolgárokat is tájékoztatni kellett ezekről, melyért a BM Sajtó- és Tájékoztatási Főosztály felelt.

Az igazolványok minden esetben visszavonásig voltak érvényesek, de a későbbi módosítások szerint határozott idejűek is rendszerbe léptek.

Az utasítás 7. pontja szerint: “Az igazolványok 25 x 32 mm nagyságú, fekete-fehér, lézergravírozásos eljárással készített igazolványképet tartalmaznak. A hivatásos állomány tagjainak igazolványképeire vonatkozó előírások:

  1. a) az egyenruhás személyi állomány igazolványa társasági egyenruhás igazolványképet,
  2. b) a vegyesruhás állomány igazolványa polgári ruhás igazolványképet tartalmaz.

A valóságban a 7/a pont nem az utasításnak megfelelően történt. Az egyenruhás állománynál volt aki civil vagy szolgálati öltözetben lett lefotózva. Az első igazolványképem elkészítésekor ingblúzban voltam.
Az igazolványok természetesen sorszámozottak, biztonsági okiratnak minősülnek, ezért szigorú elszámolási rend alá tartozik.

Az adott területi szerv (például Megyei Rendőr-főkapitányság) személyi állományát berendelték a megyeszékhelyre, egy hét alatt mindenkiről el kellett készíteni a fényképet és az igazolványon szereplő adatok feltüntetéséhez szükséges adatokat papír alapon rögzítették.
Az utasítás tartalmazta az igazolványokra kerülő munkáltatói megnevezéseket és kódszámokat valamint a munkáltatói körbélyegzők megnevezését és számát. Ezek a jogszabály módosítások alkalmával változtak.

 

Az utasítás 1. melléklete tartalmazza az igazolvány leírását:

1. A Belügyminisztérium és szervei köztisztviselői, közalkalmazotti és hivatásos állományú tagjainak szolgálati, illetve munkaadói igazolványai felépítése és megjelenése.

 1.1 Az igazolvány 85 x 54 mm méretű kártyaigazolvány. A nyomathordozó műanyaglap, amely laminátorral, két műanyaglappal van összeépítve.

 1.2 Az igazolványok négyszínnyomású, ofszettechnológiával készülnek. Nyomdatechnikai és grafikai jellegzetességeik:

1.2.1 – alsó alnyomatrendszer
– grafikai jellegzetessége: számítógépes rajzolatrendszer vonalraszterre bontva, ismétlődő elemeket nem tartalmazó geometrikus elemekből kialakítva,
– írisz nyomás
1.2.2 – második alnyomatrendszer
– grafikai jellegzetessége: reliefgilos rajzolat, ismétlődő elemeket nem tartalmazó, fokozatosan csökkenő, illetve növekvő alakzatokból képezve,
1.2.3 – ornamens nyomat
– grafikai jellegzetessége: díszítő jellegű grafikai elemekből összeállított vonalas és raszteros rajzolat. A vizuális ellenőrzés céljára kialakított, könnyen azonosítható jellemző grafikai jelrendszer,
1.2.4 – szövegnyomat
– fényszedéssel, kézimontírozással és számítógépen készített intenzív színű nyomat.

 1.3 Az igazolvány első oldalának adattartalma:

 Nyomdai úton kerül rögzítésre:
-számítógépes rajzolatrendszer;
-a Magyar Köztársaság címere (hologram),
-a munkáltató – függelék szerinti – megnevezése
-állományviszony, alkalmazási jogviszony megnevezése,
-a Köztársasági Őrezred hivatásos dolgozóinál az országház színes nyomatú jelvénye, továbbá az igazolvány bal alsó sarkában, balról jobbra lefelé haladó sárga csík fegyverviselésre és/vagy intézkedésre való jogosultság a köztisztviselői, illetve a közalkalmazotti jogviszonyra utalás.
A perszonalizáció során kerül rögzítésre:
-fekete-fehér fénykép,
-név
-a munkáltató – függelék szerinti – megnevezése,
-állományviszony, alkalmazási jogviszony megnevezése,
-hivatásos állománynál a rendfokozat, valamint a szolgáltatási ág,
-a köztisztviselői, illetve közalkalmazotti jogviszonyra utalás, valamint vezető esetében a vezetői megbízás megnevezése

1.4 Az igazolvány hátoldalának adattartalma:

-Köztársasági Őrezred Rendőrtiszti Főiskola, Rendőr Szakközépiskola megnevezése,
-időbeni érvényesség (valamennyinél)
-„VISSZAVONÁSIG ÉRVÉNYES”
-sorszám
-saját kezű aláírás digitalizált képe
-a vércsoport meghatározása (a hivatásos állomány részére kötelező, a köztisztviselői, közalkalmazotti állomány részére írásbeli kérelemre)
-kitöltés dátuma,
-a gépi olvasás kódja,
-a munkáltató 4. számú melléklet szerinti kódja
-Társadalombiztosítási Azonosító Jel

2. Az igazolványok megkülönböztetésére különböző színű alnyomat és szövegnyomat szolgál.
a) A Belügyminisztérium köztisztviselői igazolványa (01, 01A kép):
alnyomat színe:placeholder_hvzöld-szürke-zöld színhatású
szövegnyomat:placeholder_hv a BELÜGYMINISZTÉRIUM köztisztviselője

Varga Ottó: BM igazolványok
01. kép

Varga Ottó: BM igazolványok
01a kép

b) A Belügyminisztérium szervei és a közigazgatási hivatalok dolgozóinak igazolványa (02 – 05A kép):
alnyomat színe:placeholder_hvzöld-szürke-zöld színhatású
szövegnyomat:placeholder_hv szerv megnevezés, köztisztviselője, közalkalmazottja

Varga Ottó: BM igazolványok
02. kép

Varga Ottó: BM igazolványok
02a kép

Varga Ottó: BM igazolványok
03. kép

Varga Ottó: BM igazolványok
03a kép

Varga Ottó: BM igazolványok
04. kép

Varga Ottó: BM igazolványok
04a kép

Varga Ottó: BM igazolványok
05. kép

Varga Ottó: BM igazolványok
05a kép

c)A Rendőrség (06, 06A kép), a Köztársasági Őrezred, a Rendőrtiszti Főiskola, a Rendőr Szakközépiskolák hivatásos állományának igazolványa:
alnyomat színe:placeholder_hvkék-rózsaszín-kék színhatású
szövegnyomat:

c)/1. a RENDŐRSÉG hivatásos állományú tagja
POLICE valamint a fegyverviselésre és intézkedésre jogosultság feltüntetése

Varga Ottó: BM igazolványok
06. kép

Varga Ottó: BM igazolványok
06a kép

c)2. a KÖZTÁRSASÁGI ŐREZRED
hivatásos állományú tagjának igazolványa megegyezik a c)1. pontban meghatározottal azzal az eltéréssel, hogy hátoldalán a Köztársasági Őrezred felirat, bal alsó sarkában, balról jobbra haladó sárga csík szerepel, míg a rendőrségi jelvény helyett a parlament képe van rögzítve.
c)/3.
az igazolvány elején RENDŐRSÉG
hivatásos állományú hallgatója (07, 07A kép) és a főiskolai hallgatónál a főiskola jelvénye POLICE, valamint a fegyverviselésre és intézkedésre jogosultság feltüntetése. Az igazolvány hátulján
a RENDŐR SZAKKÖZÉPISKOLA,
a RENDŐRTISZTI FŐISKOLA felirat.

Varga Ottó: BM igazolványok
07. kép

Varga Ottó: BM igazolványok
07a kép

 

d)A Rendőrség, a Köztársasági Őrezred közalkalmazottainak, a Rendőrtiszti Főiskola, a Rendőr Szakközépiskola nem hivatásos állományú hallgatóinak és közalkalmazottainak igazolványa:
alnyomat színe:placeholder_hvkék-rózsaszín-kék színhatású
szövegnyomat:

d)/1. a Rendőrség, a Köztársasági Őrezred, a Rendőrtiszti Főiskola, a Rendőr Szakközépiskolák közalkalmazottainál
a RENDŐRSÉG közalkalmazottja (08, 08A kép)

Varga Ottó: BM igazolványok
08. kép

Varga Ottó: BM igazolványok
08a kép

d)/2. a RENDŐRTISZTI FŐISKOLA hallgatója (09, 09A kép)

Varga Ottó: BM igazolványok
09. kép

Varga Ottó: BM igazolványok
09a kép

 

d)/3. a RENDŐR SZAKKÖZÉPISKOLA hallgatója

e) A Rendőrség, a Rendőrtiszti Főiskola és a Rendőr Szakközépiskolák köztisztviselőinek igazolványai (09-10A kép) :
alnyomat színe:placeholder_hvkék-rózsaszín-kék színhatású
szövegnyomat:placeholder_hva RENDŐRSÉG
placeholder_hvköztisztviselője, valamint az intézkedési jogosultság.

Varga Ottó: BM igazolványok
10.kép

Varga Ottó: BM igazolványok
10a kép

f) A Határőrség hivatásos állományú tagjainak és közalkalmazottainak igazolványa:
alnyomat színe:placeholder_hvzöld-sárga színhatású
szövegnyomat:

f)/1. a HATÁRŐRSÉG hivatásos állományú tagja
GRENZPOLIZEI valamint a fegyverviselésre és intézkedésre jogosultság feltüntetése (11, 11A kép)

Varga Ottó: BM igazolványok
11. kép

Varga Ottó: BM igazolványok
11a kép

f)/ 2. a HATÁRŐRSÉG közalkalmazottja (12, 12A kép)

Varga Ottó: BM igazolványok
12. kép

Varga Ottó: BM igazolványok
12a kép

 

g) A tűzoltóság hivatásos állományának és közalkalmazottainak igazolványa:
alnyomat színe:placeholder_hvpiros-szürke-piros színhatású
szövegnyomat:

g)/1. a TŰZOLTÓSÁG hivatásos állományú tagja, valamint az intézkedésre való jogosultság feltüntetése (13, 13A kép)

Varga Ottó: BM igazolványok
13. kép

Varga Ottó: BM igazolványok
13a kép

g)/2. a TŰZOLTÓSÁG közalkalmazottja (14, 14A kép)

Varga Ottó: BM igazolványok
14. kép

Varga Ottó: BM igazolványok
14a kép

h) A polgári védelem hivatásos állományának és közalkalmazottainak igazolványa
alnyomat színe:placeholder_hvbarna-kék-barna színhatású
szövegnyomat:

h)/1. a POLGÁRI VÉDELEM hivatásos állományú tagja, valamint a fegyverviselési jogosultság (15, 15A kép)

Varga Ottó: BM igazolványok
15. kép

Varga Ottó: BM igazolványok
15a kép

h)/2. a POLGÁRI VÉDELEM közalkalmazottja (16, 16A kép)

Varga Ottó: BM igazolványok
16. kép

Varga Ottó: BM igazolványok
16a kép

 

i) A Tűz- és Polgári Védelem Országos Parancsnokság közalkalmazottai a b) pontban előírt igazolványt kapják.

j) A Belügyminisztérium központi épületébe belépési jogosultsággal nem rendelkezők számára szolgáló igazolvány (17, 17A kép):
alnyomat színe:placeholder_hvzöld-szürke-zöld színhatású
szövegnyomat: placeholder_hvNAPI BELÉPŐ
placeholder_hvVISITOR

Varga Ottó: BM igazolványok
17. kép

Varga Ottó: BM igazolványok
17a kép

 

k) A Belügyminisztérium és az általa irányított szervek központi épületeibe az alkalmazásban nem állók kísérővel történő beléptetése érdekében „NAPI BELÉPŐ (VISITOR)”-t kell rendszeresíteni. Mérete, hordozója, jellegzetességei megegyeznek a fentiekével, fekvő igazolvány formában. Az első oldalon fel kell tüntetni az épület megnevezését (pl. Belügyminisztérium, Határőrség Országos Parancsnokság stb.).

l) A nyugdíjas igazolvány barna műbőr borítású, álló alakú, kék színű „NYUGDÍJAS IGAZOLVÁNY” felirattal, a 2. és 3. oldalak álló elrendezésűek, az alnyomat sárga színű. Belső lapjai alapnyomatot és fekete szövegnyomatot tartalmaznak, melyek eltérőek (egyenruha viselésére jogosult, egyenruha viselésére nem jogosult, valamint közalkalmazotti, köztisztviselői).

 

Az első módosítás a 14/1998. (BK 11.) BM utasítás, melyben lényegi elemként kiemelhető:

–  3/A. pontként: A fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei ellenőrzési feladatokat ellátó köztisztviselői állománya részére rendszeresített munkáltatói igazolvány kiegészítő adattartalommal igazolja az ellenőrzési jogosultságot is.

– az utasítás 1. számú mellékletének 2. pont c) 1. alpontja az alábbiakkal egészül ki:
 placeholder_hvA rendőrség próbaidős hivatásos állományú tagja,
placeholder_hvvalamint csak a fegyverviselési jogosultság feltüntetése.

– az utasítás 1. számú mellékletének 2. pont d) 3. alpontjában a szövegnyomat a következők szerint módosul:      “a RENDŐR SZAKKÖZÉPISKOLA tanulója”

– az utasítás 1. számú mellékletének 2. pont c) alpontja az alábbiakkal egészül ki (18-21A kép):
placeholder_hvA felmentés alatt álló és a munkavégzési kötelezettség
placeholder_hvalól mentesített hivatásos állományúak átmeneti igazolványa:

Az alnyomat színe az állományviszonynak megfelelően változatlan és a szövegnyomat megegyezik az 1. számú melléklet 2. pont c)-h) alpontban meghatározottakkal, a fegyverviselési és intézkedési jogosultság nélkül és az alábbi eltérésekkel.
az igazolvány elején IDEIGLENES felirat
az igazolvány hátoldalán az igazolvány érvényességének határideje (tól-ig)

Varga Ottó: BM igazolványok
19. kép

Varga Ottó: BM igazolványok
19a kép

Varga Ottó: BM igazolványok
20. kép

Varga Ottó: BM igazolványok
20a kép

Varga Ottó: BM igazolványok
21. kép

Varga Ottó: BM igazolványok
21a kép

 

A fővárosi és a megyei közigazgatási hivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei köztisztviselőinek igazolványa:
placeholder_hvAz alnyomat zöld-szürke-zöld színhatású.

placeholder_hvAz igazolvány első oldalának adattartalma:
placeholder_hv
Az igazolvány felső részén középre rendezve:
placeholder_hv
“MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI placeholder_hvFELÜGYELŐSÉGE”
placeholder_hv
A használó arcképe
placeholder_hv
A használó neve

 placeholder_hvAz igazolvány hátoldalának adattartalma:
placeholder_hv
A felső részen középre rendezve: “VISSZAVONÁSIG ÉRVÉNYES”
placeholder_hv
Saját kezű aláírás
placeholder_hv
TAJ-szám
placeholder_hv
Az alsó részén középre rendezve: “Az igazolvány tulajdonosa a
placeholder_hv Fogyasztóvédelmi Felügyelőség hatáskörébe tartozó ellenőrzések
placeholder_hv gyakorlására jogosult”

 Szervezeti módosítások indokolták még abban az évben az eredeti jogszabály újbóli  módosítását. A 25/1998. (BK 21.) BM utasítás szerint lényegi elemként:

– 3/B. ponttal egészül ki:

A BM Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata hivatásos és a Felügyeleti és Ellenőrzési Hivatal hivatásos és köztisztviselői állománya részére az ellenőrzési jogosultságot kiegészítő igazolvány igazolja.”

– 1. számú melléklete 2. pontjának c) alpontja az alábbiakkal egészül ki:

A BM Felügyeleti és Ellenőrzési Hivatala (22-23A kép) és a BM Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata (24, 24A kép) hivatásos és köztisztviselői állománynak kiegészítő igazolványa:
az alnyomat zöld-szürke-zöld színhatású.

A kiegészítő igazolvány első oldalának adattartalma:
az igazolvány felső részén középre rendezve:
– a BM FELÜGYELETI ÉS ELLENŐRZÉSI HIVATAL tagja
– a BM RENDVÉDELMI SZERVEK VÉDELMI SZOLGÁLAT tagja
a használó arcképe,
a használó neve
az igazolvány alsó részén középre rendezve:
ÉRVÉNYES A SZOLGÁLATI (MUNKÁLTATÓI) IGAZOLVÁNNYAL EGYÜTT

A kiegészítő igazolvány hátoldalának adattartalma:
az igazolvány felső részén középre rendezve:
VISSZAVONÁSIG ÉRVÉNYES

– A BM Felügyeleti és Ellenőrzési Hivatal tagjának igazolványa esetében:
A belügyminiszter irányítása, felügyelete alá tartozó szerveknél felügyeleti, ellenőrzési tevékenységre és iratbetekintésre jogosult.
– A BM Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata tagjának igazolványa esetében:
A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény és a 49/1995. (V. 4.) Korm. rendelet rendelkezései szerint jogosult és köteles eljárni.”

Varga Ottó: BM igazolványok
22. kép

Varga Ottó: BM igazolványok
22a kép

Varga Ottó: BM igazolványok
23. kép

Varga Ottó: BM igazolványok
23a kép

Varga Ottó: BM igazolványok
24. kép

Varga Ottó: BM igazolványok
24a kép

– 1. számú melléklete 2. pontjának f) alpontja az alábbiakkal egészül ki:
A HATÁRŐRSÉG köztisztviselője” (25, 25A kép)

Varga Ottó: BM igazolványok
25. kép

Varga Ottó: BM igazolványok
25a kép

 

Természetesen a függelékben szereplő kódszámok jegyzéke is módosult.

Szintén szervezeti átalakítások miatt a 33/2000. (BK 2.) BM utasítás módosításokat eszközöl az eredeti jogszabályban:
– a Rendőr Szakközépiskolák megnevezés helyett a Rendészeti Szakközépiskolák megnevezés kerül. (26, 26A kép)

Varga Ottó: BM igazolványok
26. kép

Varga Ottó: BM igazolványok
26a kép

 

– 1. számú melléklete kiegészül az alábbi igazolványokkal:


– a katasztrófavédelem hivatásos állománya szolgálati igazolványa,(27-28A kép)
– a katasztrófavédelem hivatásos állománya átmeneti szolgálati igazolványa,
– a katasztrófavédelem köztisztviselői munkáltatói igazolványa,(29, 29A kép)
– a katasztrófavédelem közalkalmazotti igazolványa,
– a Rendőrtiszti Főiskola közalkalmazotti munkáltatói igazolványa,
– a rendészeti szakközépiskolák közalkalmazotti munkáltatói igazolványa,
– a rendészeti szakközépiskolák tanulói igazolványa,
– a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal berendelt hivatásos állományú tagjainak kiegészítő igazolványa.

– A katasztrófavédelem hivatásos tűzoltó rendfokozatú (601), hivatásos polgári védelmi rendfokozatú (602) állományának, köztisztviselőinek (604) és közalkalmazottainak (603) igazolványai. A katasztrófavédelem hivatásos tagjainak átmeneti igazolványa (611), a fegyverviselésre vagy intézkedésre jogosultság felirat nélkül.
Alnyomat színe: placeholder_hvBordó-sárga-bordó színhatású
Szövegnyomat:placeholder_hv KATASZTRÓFAVÉDELEM
placeholder_hvHivatásos állományú tagja
placeholder_hv– tűzoltó rendfokozati bejegyzés és intézkedésre
placeholder_hv jogosultság feltüntetés;

placeholder_hv– polgári védelmi rendfokozati bejegyzés, valamint
placeholder_hva fegyverviselésre való jogosultság feltüntetése.

placeholder_hvDISASTER MANAGEMENT
placeholder_hvKatasztrófavédelem logo
placeholder_hvÉrvényesség kezdete, vége (csak az átmeneti
placeholder_hv igazolványnál)

placeholder_hvKATASZTRÓFAVÉDELEM
placeholder_hvKöztisztviselője, közalkalmazottja
placeholder_hvKatasztrófavédelem logo.

– 1. számú melléklet 5. pontja kiegészül a fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok gyámhivatalainak kiegészítő igazolványával:
placeholder_hvAz alnyomat zöld-szürke-zöld színhatású.
placeholder_hvAz igazolvány első oldalának adattartalma:
placeholder_hvAz igazolvány felső részén középre rendezve
placeholder_hv“…..MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL GYÁMÜGYI HIVATALA”
placeholder_hva használó arcképe, a használó neve
placeholder_hvAz igazolvány hátoldalának adattartalma:
placeholder_hvAz igazolvány felső részén középre rendezve
placeholder_hv“VISSZAVONÁSIG ÉRVÉNYES”
placeholder_hvSaját kezű aláírás
placeholder_hvTAJ-szám

 

Varga Ottó: BM igazolványok
27. kép

Varga Ottó: BM igazolványok
27a kép

Varga Ottó: BM igazolványok
28. kép

Varga Ottó: BM igazolványok
28a kép

Varga Ottó: BM igazolványok
29. kép

Varga Ottó: BM igazolványok
29a kép

Amiről nem találtam leírást: BM Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség (30, 30A kép)

Varga Ottó: BM igazolványok
30. kép

Varga Ottó: BM igazolványok
30a kép

Kiemelten foglalkozva az elő és hátoldal részleteivel. Fénykép (31 kép), hologram (32 kép), elő oldal háttér (33 kép), felirat háttér (34 kép), hátoldal vonalkód (35 kép).

Varga Ottó: BM igazolványok
31. kép

Varga Ottó: BM igazolványok
32 kép

Varga Ottó: BM igazolványok
33. kép

Varga Ottó: BM igazolványok
34 kép

Varga Ottó: BM igazolványok
35. kép

 

A tanulmányban megjelentetett minden igazolvány, kép a saját tulajdonom.

Tisztelettel: Varga Ottó

 

a pdf verzió innen letölthető

placeholder

Last updated: szeptember 22, 2016 at 9:33 de.

 

This entry was posted in Gyűjtői Hírek, Magyar Rendőrrelikvia-Gyűjtők Egyesülete, MRE, publikáció and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.