Varga Ottó: Rendőr esküvő 2003. május 24.-én

Nem csak álmodás kérdése valaminek a megvalósítása, hanem akarat és sok résztvevő együttműködése is. Feleségemet már 1994-ben ismertem (egy Gimnáziumba jártunk) viszont szerelem és sok-sok érzelem 1996-ban kezdett fűzni hozzá, egészen pontosan 1996. november 24.-én. Fontos ez a szám: 24.-e. Fél évre pontosan van a születésnapom, május 24.-e. Feleségem tudta mit vállal azzal, hogy rendőr a barátja, majd a vőlegénye és idővel a férje. Tudta, hogy nekem első a hivatás, a Rendőrség. Vállalta minden hátrányát és vajmi kevés előnyét. Így 1998. augusztus 08.-án eljegyeztem, 1999-ben egy háztartásba költöztünk és elérkezett egy fiatal pár életében a legszebb – külsőségekben is gazdag – nap, az Esküvő napja.
Tervezgettük, de találtunk egy igazán jó napot. Ez volt 2003. május 24.-e, egy szombati nap. Az esküvők napja hagyományosan a szombat, és egyben a születésnapon. Természetesen nem utóbbi határozta meg annak a napnak az alapját és sikerességét.

A szervezés

Az ember nem tud mindenre 100%-os odafigyeléssel és gondossággal, megnyugtató pontossággal intézkedni, rendezkedni. Mi sem tudtunk. Egy vidéki, kis falusi sátras lakodalom 150 főre történő megszervezése sem egyszerű feladat. Itt nincs éttermi szakács, éttermi felszolgálás …… Minden tevékenységet meg kell szervezni, koordinálni, levezényelni. Én nem is erre a részre, hanem ennek a lakodalomnak, esküvőnek a “egyenruhás” részére fókuszálok, kívánom bemutatni.

Édesapám Móricgát községben tanított 40 évig, az iskolához épített szolgálati lakásban laktunk. Az iskola sportpálya része tűnt a legalkalmasabb helyszínnek egy sátras, igazi falusi lakodalom megtartásához. Ezért engedélyt kértem erre a jászszentlászlói Általános Iskola igazgatójától, ahová a móricgáti iskola is tartozott:

Kovács Károly
iskolaigazgató
Általános Iskolák Igazgatósága
J á s z s z e n t l á s z l ó

K É R E L E M

 Azzal a kéréssel fordulok tisztelt Iskolaigazgató Úrhoz, hogy 2003. május 20.-a 2003. május 26.-a  közötti időszakban a Móricgáti Általános Iskola udvarát, sportpályáját magáncélú használatba adni, engedélyezni szíveskedjen az alábbiak miatt:

 Fenti napon kívánok házasságot kötni Vízhányó Hajnalka, ………………… szám alatti lakossal. Egyházi szertartásunk Kiskunfélegyházán, polgári szertartásunk Móricgáton lesz. Az ezt követő vacsora megtartása korábbi elképzeléseinknek megfelelően sátorban történne. A sátort közterületen felállítani nem lehet, más terület pedig a közelben nem alkalmas ilyen jellegű rendezvényhez bérelt sátor elhelyezésére. Használatba venni csak a sportpályát szeretnénk, semmilyen más iskolai tárgy, épületrész igénybevételére nem kerülne sor.

 Az igénybe vett terület tisztaságáért, rendeltetésszerű használatának visszaállításáért személyesen vállalom a felelősséget.
Az ezzel kapcsolatos, felmerülő költségek megtérítését vállalom.

Móricgát, 2003. április. 09.

                                                           Tisztelettel és köszönettel:       Varga Ottó

Mi kell egy “egyenruhás” esküvőhöz? Kell egy társasági egyenruha, kellenek egyenruhás kollégák, kardok, autó és sok-sok más kellék.

Elsőként a kardok megigénylése:

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KISKUNFÉLEGYHÁZA
KÖZRENDVÉDELMI  és  KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY
AUTÓPÁLYA  ALOSZTÁLY
______________________________________________

 SZOLGÁLATI JEGY

Kiskunfélegyháza, 2003. május 12.-én

 

             Varga Ottó rendőr zászlós /szül.h.i.: …………………
placeholder_hv
a.n.: ………………….
 …………..  szám  alatti lakos azzal a kéréssel fordulok Tisztelt Igazgató Úrhoz, hogy 2003. május hó 24.-én Rendőri díszelgéssel megtartásra kerülő házassági ceremónia részét képező díszelgő, un. „kardos” esküvőmre 10 darab kardot a hozzá tartozó szíjjal részemre használatba adni szíveskedjen. A kardokat 2003. május hó 15.-e 2003. május hó 26.-a közötti időtartamra szeretném használatba venni.
Az igénybe vétel azért lenne a fenti időtartam között, hogy az Autópálya Alosztály díszelgést vállaló állományával kellő mértékben begyakorolhassuk a mozdulatokat, a koreográfiát.

 Igazgató Úr szíves hozzájárulása esetén az eszközökért a megadott időben átmennék Kecskemétre és vissza is szállítanám azokat. A felmerülő költségek megtérítését, a kardok állagának megőrzéséért a felelősséget vállalom.

 

                                                                                                          Varga Ottó r. zászlós
                                                                                                                     kérelmező

Javaslom:
placeholder_hvDr. Kása István r. ezredes
                           rendőrségi tanácsos
                              kapitányságvezető

 Engedélyezem:

                    Dr. univ. Kecskés Zoltán r. ezredes
                            rendőrségi főtanácsos
                              gazdasági igazgató

Az engedélyezés megtörtént, így átmentem a Bács – Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság (továbbiakban: Bács MRFK) fegyverzeti és kiegészítő raktárához Kecskemétre. Szemrevételeztük, hogy egy kardos esküvőhöz milyen állapotú – állagú és mennyiségű “Kossuth” kard áll rendelkezésre. Lesújtó látványban volt részünk. Sem az állaguk – állapotuk, sem a mennyiségük nem volt elegendő egy ilyen szertartás megtartásához. Az egyik sarokban megpillantottam egy “harcedzett”-nek tűnő kardot. Rákosi címer volt rajta – megjegyzem a többi Kádár címeres volt és egy sem volt melyik Köztársasági címeres lett volna -, azonnal tudtam, hogy a legrégebbi kard az Bács MRFK-n, ez az enyém lesz. Sajnos elegendő díszelgő öv és a hozzá tartozó csatlékok sem álltak rendelkezésre.

Azonnal Szolgálati Jegyet írtam a Kiskunhalasi Határőr Igazgatóságra, Árvai Ferenc határőr ezredes részére (KHI vezetője), hogy eme jeles alkalomra tekintettel minden térítés ellenében rendelkezésemre bocsásson 12 db kardot.


KISKUNFÉLEGYHÁZA  RENDŐRKAPITÁNYSÁG
KÖZRENDVÉDELMI  ÉS  KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY
AUTÓPÁLYA  ALOSZTÁLY


ÁRVAI FERENC
határőr ezredes
Határőrségi főtanácsos
Kiskunhalasi Határőr Igazgatóság
Igazgató
K i s k u n h a l a s

 SZOLGÁLATI JEGY

Kiskunfélegyháza, 2003. május 12.-én

             Varga Ottó rendőr zászlós /szül.h.i.: …………………
placeholder_hv
a.n.: ………………….

………………..  szám  alatti lakos a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság Autópálya Alosztályának ügyeletese  azzal a kéréssel fordulok Tisztelt Igazgató Úrhoz, hogy 2003. május hó 24.-én Rendőri díszelgéssel megtartásra kerülő házassági ceremónia részét képező díszelgő, un. „kardos” esküvőmre 10 darab kardot a hozzá tartozó szíjjal részemre használatba adni szíveskedjen. A kardokat 2003. május hó 15.-e 2003. május hó 26.-a közötti időtartamra szeretném használatba venni.
Az igénybe vétel azért lenne a fenti időtartam között, hogy az Autópálya Alosztály díszelgést vállaló állományával kellő mértékben begyakorolhassuk a mozdulatokat, a koreográfiát.

Igazgató Úr szíves hozzájárulása esetén az eszközökért a megadott időben átmennék Kiskunhalasra és vissza is szállítanám azokat. A felmerülő költségek megtérítését, a kardok állagának megőrzéséért a felelősséget vállalom.

                                                                                                          Varga Ottó r. zászlós
                                                                                                                     kérelmező

Javaslom:

Dr. Kása István r. ezredes
     rendőrségi tanácsos
      kapitányságvezető

 

Árvai ezredes Úr (aki 2007-ben határőr dandártábornok lett és 2008.01.01.-vel nyugállományba vonult) minden térítés kizárásával rendelkezésemre bocsájtotta a kért mennyiséget, melyet személyesen válogathattam ki Kiskunhalason. Itt sem volt elegendő díszelgő öv és csatlék, így maradtak a barna színűek (szolgálati).

            Hogyan is néz ki egy kardos esküvő (mindegy, melyik fegyveres szerv tagja is az illető)??? Megkerestem sok kollégát és Egerből, Ludányi Gyulától kaptam egy videót, melyen egy egyszerűen megkoreografált Rendőresküvő szertartásának részleteibe nyerhettünk kollégáimmal betekintést. Húha …….. Talán ez volt a legegyszerűbb és legtömörebb véleménynyilvánítás. Akkori parancsnokom – Majsai Mihály ny.r. alezredes – két héttel az esküvő előtt bevitte a videót a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányságra és megnézte a Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Vezetőjével valamint az Alosztályvezetőkkel és kétségbeesve hívtak fel a mobiltelefonomon: ” Ottó, biztos, hogy ezt szeretnéd?” Gyors válaszom: “Jelentem igen!”. Válasz: “Akkor k….a kevés időnk maradt, a mai nappal el kell kezdeni a gyakorlást”.
Természetesen nem parancsszóra és utasításra kerültek kollégáim a díszsorfalba. Mindenkit barátságunk és kollégális viszonyunk tekintetében kértem fel erre a feladatra. Mindenki azonnal igent mondott, és egy idő után több volt az ember mint a kard, mert önként jelentkezők is szép számmal akadtak.

A menyasszonyi autó is fontos kelléke egy esküvőnek és ha már rendőresküvő, akkor rendőrautó is kell. Erre kiszemelt gépjármű egy 2001-es évjáratú Skoda Octavia RS szolgálati autó volt, melyek csak autópályákon láttak el szolgálatot (01 kép).


01. kép

Ezt is megigényeltem Szolgálati Jegy keretében:

placeholder_hv
RENDŐRKAPITÁNYSÁG KISKUNFÉLEGYHÁZA
KÖZRENDVÉDELMI  és  KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY
AUTÓPÁLYA  ALOSZTÁLY
___________________________________________________

SZOLGÁLATI JEGY
Kiskunfélegyháza, 2003. május 12.-én

 

Alulírott: Varga Ottó r. zászlós a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság Autópálya Alosztályának ügyeletese az alábbi kéréssel fordulok Tisztelt Főkapitány Úrhoz.

Jelentem, hogy 2003. május 24.-én házasságot kívánok kötni Vízhányó Hajnalka …………….. szám alatti lakossal.
Több éve szenvedélyes gyűjtője vagyok a rendőri relikviáknak, szolgálati eszközöknek, felszereléseknek, ruházatnak. Így magától értetődött a saját és a menyasszony családja részéről is érkezett kérés, mely szerint rendőri díszegyenruhában, szolgálati díszelgéssel kiegészült esküvői ceremóniára kerüljön sor.
A rendezvény lebonyolításához alegységünk parancsnoki és beosztotti állománya felajánlotta segítségét, azt szabadidejükben, anyagi költség igénye nélkül végeznék el.
Az esemény még látványosabbá tétele érdekében igénybe szeretnénk venni kellő feldíszítést követően a szolgálati jelleg megváltoztatása nélkül, az Autópálya Alosztály kezelésében lévő RB 51-85 frsz-ú Skoda Octavia RS típusú szolgálati gépkocsit, az ifjú pár szülői házak Móricgáton és Jászszentlászlón – egyházi szertartás Kiskunfélegyházán – polgári szertartás Móricgáton útvonal viszonylatában történő szállításához, várhatóan kb. 60 km út megtételével, kb. 5 óra időtartamban.
A szolgálati gépjármű igénybevételével kapcsolatosan felmerülő költségek megtérítését a vonatkozó rendelkezések alapján vállalom.

 A szertartás elképzelés szerinti megtartásához illetve annak emlékezetessé tételéhez kérem a fentiek alapján Főkapitány Úr szíves hozzájárulását, a szolgálati gépjármű használatának engedélyezését.

 Majsai Mihály r. őrnagy                                                        Varga Ottó r. zászlós
     Alosztályvezető                                                                          kérelmező

 Javaslom:                                                      Egyetértek:

 Tóth József r. alezredes                                                         Kristóf András r. ezredes
      Osztályvezető                                                                       rendőrségi főtanácsos
                                                                                                          Kapitányságvezető

 Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetője
Gergényi Péter r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos Úrnak!
K e c s k e m é t

                                                                       Ellenjegyzem:
                                                                                 Dr. univ. Kecskés Zoltán r. ezredes
                                                                                                        rendőrségi főtanácsos
                                                                                                          Gazdasági Igazgató

Főkapitány Úr természetesen engedélyezte a szolgálati gépkocsi igénybevételét, a hatályos normák szerinti elszámolás betartásával. Azonban egy szolgálati gépkocsit nem vezethet akárki. Az alap B kategóriás jogosítványon kívül a megkülönböztetett gépjármű vezetésével PÁV alkalmassági vizsga és un. Ügyintézői Igazolvány is szükségeltetik (02 kép)


02. kép

Felkértem egy kollégámat, aki éppen levelezőn elvégezte a Rendőrtiszti Főiskolát, így hadnagyi rendfokozatú sofőrünk is lett. Gábornak az egyenruházata teljesen szabályosra sikeredett: 2001M rendfokozattal felszerelt rövid ujjú fehér ing, 2001M nyakkendő, 2001M nyári nadrág és félcipő. Gábor és én valamint a feldíszített RS Octavia a parki fotózáskor (03 kép).

Varga Ottó: Rendőr esküvő
03. kép

A díszegység parancsnokaként alosztályvezetőm az alábbi szöveget függesztette ki a díszegység tagjai részére az öltözet meghatározásaként:

A 2003. május 24.-én megtartásra kerülő rendőri dísz esküvő öltözete:

  • hófehér rövid ujjú ing karjelvény nélkül
  • régi rendfokozati jelzések
  • szolgálati jelvény
  • új típusú nyári jester nadrág
  • fekete zokni
  • új zárt szolgálati félcipő (kibokszolva)
  • tányérsapka fehér huzattal
  • fekete derékszíj
  • új típusú nyakkendő
  • a névkitűző nem kell

Az esküvő napja

A nagy napon sok esemény történik, egymás követve szinte gyorsított film pereg, az ember csak utólag, a fényképeket és a videókat nézve áll meg egy-egy pillanatnál. A mi vidékünkön elsőként a leendő férj búcsúzik a családi háztól, ezt követően kikéri a leendő feleséget a lányos háznál. Sok esetben ekkor van egy fotózás a közeli kiszemelt parkban vagy kiválasztott környezetben. Viszont az idő szorít, illő nem elkésni az egyházi szertartásról sem.

A mi esetünkben a kiskunfélegyházi Ótemplomban volt az Isten színe előtti eskütétel. Feleségemmel és a násznéppel a templomban tartózkodtunk és zajlott a szertartás, amikor a Városalapítók napján ünneplő tömeg a Béke téren felfigyel egy rendőri “különítményre”, mely az ótemplomhoz közelít, megáll és tanácskozik (04 kép).

Varga Ottó: Rendőr esküvő
04. kép

Varga Ottó: Rendőr esküvő
05. kép

Varga Ottó: Rendőr esküvő
06. kép

Varga Ottó: Rendőr esküvő
07. kép

Varga Ottó: Rendőr esküvő
08. kép

Vezényszóra a kardok hüvelyükből kikerülve először pihenj állásba helyezkednek amikor megjelenünk Feleségemmel a kapuban (09 kép) majd elindulásunkkor tisztelegj vezényszóra “sátrat” vagy lugast képezve fölénk emelkednek, a kardok hegye majdnem érintkezik (10 kép).

Varga Ottó: Rendőr esküvő
09. kép

Varga Ottó: Rendőr esküvő
10. kép

Amint áthaladtunk a pappal a kardok alatt, a kardtartók szemben – páronként fokozatosan leengedték a kardokat (11 kép) és pihenj állásban helyezték (12 kép), ekkor vonult a díszsorfal előtt ki a templomból a násznép is élükön a násznaggyal.

Varga Ottó: Rendőr esküvő
11. kép

Varga Ottó: Rendőr esküvő
12. kép

A násznéppel elindultunk Móricgátra, a polgári szertartás megtartására, ahol a koreográfia már teljesen egyedileg meg volt tervezve.
A megérkezésünket követően a rendőri díszelgő sorfal bevonult (13 kép), felvette az alakzatot és a bevonulásunkhoz a tiszteletadást megkezdte (14, 15, 16 kép).

Varga Ottó: Rendőr esküvő
13. kép

Varga Ottó: Rendőr esküvő
14. kép

Varga Ottó: Rendőr esküvő
15. kép

Varga Ottó: Rendőr esküvő
16. kép

A kardok mögöttünk fokozatosan záródtak, leeresztődtek (17 kép).

Varga Ottó: Rendőr esküvő
17. kép

Az egyenruhás polgári szertartás mégis más, mint a megszokott. Igyekeztünk ezt is színessé és látványossá tenni. Ilyen volt a gyűrűk elhelyezése a kardokon (és azok kellő időpontban történő benyújtása. Az anyakönyvvezető előtt álltunk boldogan (18 kép). Az én oldalam felőli kardtartó kardjára a feleségem gyűrűje (19, 19A kép), a feleségem oldala felől lévő kardtartó kardjára lett ráhelyezve az én gyűrűm (20, 20A kép).
Amikor az anyakönyvvezető a gyűrűk felhúzásánál tartott, a gyűrűtartók előrenyújtották kardjukat, melyről külön – külön a szöveg elmondása mellett lehúztuk azokat (21 kép).

Varga Ottó: Rendőr esküvő
18. kép

Varga Ottó: Rendőr esküvő
19. képplaceholder_hv 19A kép

Varga Ottó: Rendőr esküvőplaceholder_hv20. képplaceholder_hv 20A kép

Varga Ottó: Rendőr esküvő21. kép

A polgári szertartás végén a kivonulás ugyanazon koreográfiával történt mint az egyházi szertartás esetében (22 kép). A lezáródó kardok végén akkori parancsnokom gratulált nekünk maga és az állomány, a Rendőrség nevében (23 kép).

Varga Ottó: Rendőr esküvő
22. kép

Varga Ottó: Rendőr esküvő
23. kép

A gratulációk fogadása előtt a díszelgő egység elhagyta a helyszínt (24 kép), gyors tempóban mentek átöltözni, hogy a lakodalom további részén immár civil ruhában részt tudjanak venni.

Varga Ottó: Rendőr esküvő
24. kép

A móricgáti Faluház – ahol a polgári szertartás volt – telekszomszédságban van az Általános Iskolával, amelynek az udvarán a lakodalmas sátor fel lett állítva, így kevés gyaloglás után a sátorban köszöntöttük a násznépet (25 kép). A nyitótáncot (26 kép) követően én átöltöztem, polgári ruhát vettem fel.

Varga Ottó: Rendőr esküvő
25. kép

Varga Ottó: Rendőr esküvő
26. kép

A finom vacsora után reggelig tartó mulatozás következett. Feleségemmel reggel 07 órakor vonultunk el egy maroknyi, kitartóan éneklő csoport kíséretében, boldogságban, egy sikeres nap után aludni egyet.

 

Köszönöm, hogy megoszthattam ezt a napot veletek.

A képek a saját tulajdonomat képezik.

Tisztelettel: Varga Ottó

 

a pdf verzió innen letölthető

placeholder

Last updated: február 3, 2017 at 12:54 du.

This entry was posted in Gyűjtői Hírek, Magyar Rendőrrelikvia-Gyűjtők Egyesülete, MRE and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.