Varga Ottó: Rendőrségi karszalagok 1945-1946 – I. rész

Tanulmányom célja, hogy a Ludányi Gyula által írt, az egyik folyóiratban megjelent munkáját “Rendőrkarszalagok viselése 1945-1946” címmel (Katonaújság, V.évf.1. szám 2014. február – szerk), az újabb kutatások által beszerzett információk, anyagok alapján kiegészítsem, pontosítsam, részletes fotókkal bemutassam.

 1. rész

Az  Ideiglenes Nemzetgyűlés 1944. december 21.-én ült össze Debrecenben. Az Ideiglenes Kormány miniszterelnöke vitéz Dálnoki Miklós Béla, Belügyminisztere dr. Erdei Ferenc lett.

Az új kormány 13/1945. ME. számú rendelete – a közbiztonság fokozottabb biztosításáról szólt, mely 1945. január 04.-én kelt. Erős, központi hatalmi irányítás hiányában a fokozatosan felszabaduló területeken meg kellett szervezni a közbiztonság biztosítására szolgáló polgárőrségeket, közbiztonsági csoportokat, lehetőség szerint rendőri egységeket. Nem egy esetben találkozhatunk levéltári anyagokban Segédrendőri elnevezéssel is.
A Rendőrség újjászervezésére, egységesítésére, a már helyi szinteken megszervezett rendőri feladatokat ellátó szervezetek munkájának koordinálására tett erőfeszítések mellett, egyenruha hiányában szükség volt egy egységes megkülönböztető jelzés használatára, a karszalagra.

 

A belügyminiszter 1945. évi 5.007 B.M. Eln. számú rendelete
közbiztonsági szervek megkülönböztető jelzés viselési kötelezettségéről.

Mint az ország területén működő összes közbiztonsági szervek legfelsőbb felügyelője és ellenőrző hatósága az alábbiakat elrendelem:

1. §. A törvényhatósága területén lévő összes városi, vagy községi közbiztonsági szervek vezetői és tagjai, az eddigi gyakorlattól eltérően, egységes megkülönböztető jelzést kötelesek viselni.
2.§. A megkülönböztető jelzés legalább 12 cm széles, piros-fehér-zöld (magyar nemzeti szín) színű karszalag, amelynek közepére — az alsó és felső szélein legalább 3 cm szélességű sáv üresen hagyásával — 12 cm hosszúságban és 6 cm magasságban feltűnő vastag betűkkel a következő felírás alkalmazandó egymás alatt magyar és orosz nyelven: 

RENDŐRSÉG
ПОЛИЦИЯ 

A karszalagon a rendőrség szó d-ő-r betűi felett az üresen hagyott mezőben a rendőregyén ugyancsak vastag sorszámát kell nyomatni.
3.§. A karszalagot egyenruhában lévő személyek is viselni tartoznak.
4.§. Megkülönböztető jelzés (karszalag) a bal felső kar közepén oly módon hordandó, hogy a felírás mindenkor olvasható legyen.
5.§, A karszalag az 1. §-ban felsorolt személyek által mindenkor, tehát szolgálaton kívül is viselendő. 

Debrecen, 1945. évi január hó 17-én.  

Dr. Erdei Ferenc s. k.
belügyminiszter

Nem mellékeltek grafikai rajzot, és a fizikai méretekre vonatkozó leírás is a minimális méretet jelölte meg. A rendelet nem rendelkezik központi készítésről vagy kiosztásról. A karszalagokat a leírás szerint maguk készítették el a rendőri feladatokat ellátók. Sok esetben különbözött a rendeleti leírástól a használt karszalag. Nem volt rajta két nyelvű felirat, vagy a rendőregyén sorszáma, de a körzet száma sem. A “Rendőrség” szó kezdőbetűje nagy volt a többi kicsi, vagy a teljes szó nagy betűvel volt írva. Az orosz nyelvű feliratozás viszont mindegyik fellelt karszalagon nagy betűvel: ПОЛИЦИЯ. A feliratozások a sablonnal történő festés mellett lehettek kézzel festettek vagy rajzoltak, szinte minden esetben fekete színnel. Az alapanyagok felhasználása is jelentősen eltért. Találkozhatunk selyem, finom szövet, vászon vagy zsávoly anyaggal.

A rendelkezésnek talán majdnem mindenben megfelelő karszalagok és részleteik (01- 06C kép):

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_I_0101. kép
Külön festésnek hat az orosz nyelvű felirat.
A piros rész selymes, a fehér és a zöld rész vászon anyagú.

placeholder

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_I_01a
01.a kép
Külön festésnek hat az orosz nyelvű felirat.
A piros rész selymes, a fehér és a zöld rész vászon anyagú.

placeholder

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_I_01b01.b kép
A karszalag “hátsó” része, látszik az illesztés belülről varrott, tehát ez felhúzható volt a karra.

placeholder

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_I_01c
01.c kép
Feltételezésem szerint a belső részen szereplő “Klein” név a használó vezetékneve, a sorszám “45” pedig a sorszáma lehetett. A belső anyag szintén vászon, zöldes – kék színű.

placeholder

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_I_02
02. kép
A karszalag kifejezetten nemzeti szín összeállítású anyagra készült.
Felső és alsó szegélyezése nincs, a színek között sincs varrás vagy más anyag nyoma.

placeholder

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_I_02a
02.a kép
Anyaga selyem. A “87” szám utólagos ráfestésnek tűnik, mivel a többi felirat kopottabb, ez intenzívebb fekete színű.

placeholder

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_I_02b
02.b kép
A két végén látszik a szegélyezés, varrás. Felhúzható változatúra készítették.
A “Rendőrség” felirat festékanyaga átütött a hátoldalra, az látható középen.

placeholder

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_I_03
03. kép
Mindkét végen látszik ragasztó nyoma. Feltételezhető, hogy ragasztóval rögzítették a szalag két végét, varrásnyomokat nem találtam.

placeholder

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_I_03a
03.a kép
Alapanyaga vászon. Ez nem sablonnal, hanem kézzel készített felirat, fekete festékanyaggal. Készítője ügyelt a betű-, sortávolságra is, hogy egységes legyen.

placeholder

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_I_03b03.b kép
Fehér színű, vászon alapanyag a hátoldal. Szintén jól láthatóak a ragasztó nyomai a széleken.

placeholder

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_I_0404. kép
Szövet vagy zsávoly anyagú, fehér cérnával, varrógéppel szegélyezett.
Ugyanaz az anyaga és színe mint a “Nemzetőrség” karszalagnak, mely később rendfokozati jelzéseket is tartalmazó karszalagok alapanyaga lesz.

placeholder

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_I_04a04.a kép
Sablon alapján, fekete színnel festett feliratozás az utasítás szerint.

placeholder

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_I_04b04.b kép
Hátoldalon látható a dupla összevarrás szintén varrógéppel.

placeholder

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_I_04c04.c kép
Használata miatt nem csak kívülről, hanem belülről is igencsak megkopott.
Megfigyelhető a felső és alsó részen a precíz szegélyezés.

placeholder

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_I_04d04.d kép
Igényesen, precízen készítették el az összevarrásokat.
Középen látható a már említett két összevarrás.

placeholder

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_I_0505. kép
A zöld szín már eléggé kifakult.
A feliratozás ebben az esetben is sablonnal, fekete szín felfestésével történt. A betűk karakterei mások a többihez képest. Érdekes a kék szegélyezés.

placeholder

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_I_05a05.a kép
Ezt a karszalagot szintén összevarrták a két végén. A trikolór rész selyem alapanyagú.

placeholder

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_I_0606. kép

placeholder

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_I_06a06.a kép
A feliratozás nem a szabályozó szerint történt, kötőjellel elválasztva.
Szintén sablonnal, fekete színnel festették és valamilyen pecséttel látták el. Selyem alapanyagú.

placeholder

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_I_06b06.b kép
A pecsét sajnos a kopottsága miatt nem olvasható, nem megállapítható, hogy milyen szerv használhatta.

placeholder

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_I_06c06.c kép
A karszalag két vége eredetileg összevarrott volt, a 06.b képe zöld mezőjének alsó szélén is jól látszik a cérnalyukak helye, mely szerint volt belső bélése eredetileg.

placeholder

Előfordult az 1945 előtt használt rendőri karszalagok használata átalakítással vagy éppen teljesen más alaki, tartalmi rendszerrel (07 – 9C kép):

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_I_0707. kép
Vászon anyag, melyet felül és alul kézi varrással szegélyeztek.
A karszalag alsó részén hosszában látható piros csak biztosan nem bír jelentőséggel, feltételezhetően az alapanyagban volt benne.

placeholder

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_I_07a07.a kép
Kézzel készített, rajzolt és a vastagítás, jól láthatóság miatt vonalkázott feliratozás.
Az utasításnak ezen tekintetben megfelelt, vélelmezhető az egyszerűség a “szükség törvényt bont” elvével.

placeholder

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_I_07b07.b kép
A szegély levarrása szintén kézi készítésre, egyediségre utal. Jól látható a zsávoly vagy zsákszerű alapanyag.

placeholder

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_I_07c07.c kép
A karszalag két vége kézi varrással összevarrott, ez is felhúzhatóként volt használatos.

placeholder

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_I_0808. kép
Eredetileg egy 1945 előtt is használatban lévő karszalagot használtak fel új funkcióra.

placeholder

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_I_08a08.a kép
A körfelirat: “M. KIR. RENDŐRSÉG BUDAPESTI FŐKAPITÁNYSÁGA”. Középen a koronás címerpajzs babérkoszorúval.

placeholder

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_I_08b08.b kép
A feliratok (hímzés kivételével) fekete színű festékkel kerültek fel a karszalagra, sablon alapján készültek.

placeholder

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_I_08c08.c kép
A lehetőségekhez képest igényes varrással, vastagított technikával (jól láthatóság érdekében) készült orosz nyelvű felirat.

placeholder

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_I_08d08.d kép

placeholder

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_I_08e08.e kép
A kézi hímzés a hátoldalon

placeholderVarga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_I_08f Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_I_08g
08.f képplaceholder_hv08.g kép
Látható miként rögzítették a karon ezt a karszalagot.
Bújtatós, hajlított fém van bevarrva melyet a másik oldalon kialakított cérnahurokba bújtatva rögzítettek. Praktikus és okos megoldás több cérnahurok készítése, mivel a karvastagság mellett a ruharéteg (téli időszakban) vastagsága befolyásoló tényező.
Így nem lötyög vagy csúszik le használója karjáról.

placeholder

 Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_I_0909. kép
Feltételezhetően írásos dokumentum hiányában, hallomás alapján elkészített karszalag.

placeholder

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_I_09a09.a kép
Fehér színű, selyem anyagból készült ПОЛИЦИЯ felirat rövidítése az első és az utolsó karakterből. Kézzel varrták fel.

placeholder

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_I_09b09.b kép
A leszegélyezés után készült el a sorszám vastagított technikával történő felhímzése. Látszik a “87”-es szám alsó vége a piros szegélyvarrás felett van.

placeholder

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_I_09c09.c kép
A karszalagot a két végén összevarrták, kissé gyors kevésbé pontos módszerrel.
Itt is látható a leszegélyezéshez használt piros cérna.

 

A felszabadított területeken polgárőrségek, vörös őrségek, néhol nemzetőrségek és rendvédelmi feladatokkal megbízott személyek is szolgálatot teljesítettek, akik nem voltak korábban rendőri állományban és akkor még nem is lettek azok.
Kordokumentumok alapján a Segédrendőr intézménye is megvalósult, külön karszalagot viseltek (10-11B kép). Erről jogszabályi anyagot fellelni nem sikerült.
Külön említést érdemel a Szociáldemokrata Párt Rendező Gárdája, akik szintén rendvédelmi feladatokat láttak el, de elsősorban a háborús bűnösök, nyilasok vezetők és tagok után kutattak. Egyenruhájuk nem volt, megkülönböztető szalagot viseltek (12-12C kép).
Az egykori Vörös Őrség tagjai (1919) is aktivizálták magukat. Főleg rendvédelmi feladatok ellátásában vettek rész, de több esetben előfordult, hogy a rendőrség állományába is jelentkeztek. Az 1919-ben használt karszalagok is előkerültek. A feliratok is változatosak voltak: “Vörös-Őr”, “Vörösőr”, “V. Őr”, “Vörös Őrség” (13 kép).
Előkerültek olyan vörös színű, feliratozás nélküli karszalagok, melyeket szintén a közbiztonsági feladatokat ellátók vagy azok segítői viseltek (14-14B kép).

 Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_I_1010. kép
Nemzeti színű szalag, kétnyelvű felirat megfelel a rendeletben foglaltaknak, a Segédrendőri megnevezés rövidítésével. A felirat festett technikával készült. A fehér külső szegély egy háttéranyag, amelyre a feliratos szalagot varrták rá.

placeholder

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_I_10a10.a kép
Jól látható a két anyag elkülönülése, a szövetanyagok, valamint a festés.

placeholder

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_I_10b10.b kép
A háttéranyag hosszabb, a karszalag felhúzható változatú volt.
A szalag két végét kettő gumírozott anyaggal varrták össze.

placeholder

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_I_1111. kép
A felirat fekete színű festékkel, sablon használatával került fel a karszalagra.

placeholder

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_I_11a11.a kép

placeholder

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_I_11b11. b kép
A hátoldalon látható a festék átitatódás nyomai. A két végét varrással rögzítették össze.

placeholder
Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_I_1212. kép
A Rendező Gárda karszalag vörös / piros szövet alapanyagra készült, a széleit gépi varrással szegélyezték. Mindkét oldalán van írás, de csak a belső oldal festett. Mivel a szegélyezés itt látszik, ez lehetett az eredeti belső oldal.

placeholder

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_I_12a12.a kép
Fekete színű festékkel kézzel rajzolt “vörös csillag” és “RG” monogram.

placeholder

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_I_12b12.b kép
A kialakítása szerint ez lenne a karszalag külső oldala. A fekete festék átitatódott.

placeholder

 Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_I_12c12.c kép
Kézzel rajzolt “vörös csillag” és “RG” monogram. Kifestése viszont nem történt meg.

placeholder

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_I_1313. kép
Vörös színű, vászon alapanyagra fekete festékkel, sablon használatával “Vörös-Őr” felirat. A szegélyek levarrása piros cérnával és varrógéppel készítették.

placeholder

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_I_1414. kép
Vörös színű, vászon alapanyagú karszalag, géppel történt szegélyvarrású. A “2”-es szám jelentésére sajnos nem sikerült magyarázatot találni.

placeholder

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_I_14a14.a kép
Belső oldala

placeholder

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_I_14b14.b kép
A karszalag két végét szintén géppel varrták össze

placeholder

A Magyar Határrendőrséget a Belügyminiszter 145.389/1945.IV.-12.B.M. számú rendeletével augusztus 17.-én állítják fel. A dr. Szebenyi Endre által jegyzett rendelet a Határrendőrségi kirendeltségeket a Vidéki Főkapitányság alá rendeli, függetlenek minden más Államrendőrségi hatóságtól. Meghatározza a működési területet, az azokon végrehajtandó ellenőrzési feladatokat és hatósági jogköröket. Kezdetben, egyenruha hiányában karszalagot viseltek (15-15B kép)

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_I_15_15. kép
Fehér színű, zsávoly szövetanyagra kézi hímzéssel varrták fel a piros – fehér – zöld zászlót (a fehér rész nem lett kihímezve), piros színű cérnával, vastagított karakterizálással a magyar és orosz nyelvű feliratot.

placeholder

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_I_15a15.a kép

placeholder

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_I_15b15.b kép
Kézi öltésekkel varrták össze a karszalag két végét.
Látható a felső részen az anyag eredeti szegélyezettsége, az alsó részen a visszahajtással kialakított szegélyezés.

placeholder

 

A tanulmány II. részében az 1945. október 29.-én kiadott “A magyar államrendőrség egyenruházati és felszerelési szabályzata” 5. számú mellékletében megjelölt karszalagot fogom bemutatni, amely abban a formában talán nem is létezett.

 Tisztelettel: Varga Ottó

A tanulmány I. részében bemutatott darabok a saját tulajdonomban vannak, kivéve a “Vörös-Őr” feliratú karszalag, melynek forrása: http://www.mozaweb.com/Lecke-TOR-Tortenelem_8-A_Tanacskoztarsasag-102038

Felhasznált irodalom:
– Ludányi Gyula : Rendőrkarszalagok viselése 1945-1946
– 13/1945. ME. számú rendelete – a közbiztonság fokozottabb biztosításáról
– 1945. évi 5.007 B.M. Eln. számú rendelete – közbiztonsági szervek megkülönböztető jelzés viselési kötelezettségéről

 

 

a pdf verzió innen letölthető

placeholder

Last updated: február 3, 2017 at 12:49 du.

This entry was posted in Gyűjtői Hírek, Magyar Rendőrrelikvia-Gyűjtők Egyesülete, MRE, publikáció and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.