Varga Ottó: Magyar Köztársasági Érdemrend és Érdemkereszt Katonai Tagozat 1991-2016 – III

 (az első rész itt olvasható)
(a második rész itt olvasható)

 

A tanulmányom célja részletekben gazdag fotókkal bemutatni  az 1991. évi XXXI. törvény – a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről valamint ennek módosításáról szóló jogszabályok szerint a Magyar Köztársasági Érdemrend és Érdemkereszt Katonai Tagozatának kitüntetéseit.

 III. rész
Nagykereszt a csillaggal, Nagykereszt a rendi láncon a csillaggal

1991.évi XXXI. törvény a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről 1. számú melléklet szerint a
(2) A Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztje 56 mm átmérőjű. A jobb vállról a bal csípő felé húzódó 100 mm széles szalagon viselendő. A polgári tagozat nagykeresztjének szalagján a 88 mm széles sötét smaragdzöld sávot jobbról-balról 2 mm széles fehér és 4 mm széles piros csík szegélyezi. A katonai tagozat nagykeresztjének szalagján a 88 mm széles piros sávot jobbról-balról 2 mm széles fehér és 4 mm széles zöld csík szegélyezi. A nagykereszthez nyolc egyenlő sugarú, a bal mellre tűzendő ezüstös, domború csillag jár. Ennek átmérője 90 mm, közepét a 2. § (1) bekezdésében leírt kereszt ékesíti.

A doboz felső két sarka lekerekített, az alsó rész félköríves. Mérete 128 mm X 300 mm, 54 mm magas. Tetején arany színű Köztársasági címer amely 60 mm magas, 27 mm széles (01 kép). A felnyitásra-zárásra szolgáló kapocs arany színű (01A kép). A szétnyitáshoz stiftes, fém patentolást alkalmaztak, melynek tüskéi a dobozba vannak ütve (01B kép). A kereszt “fészek” része 7 mm, a szalagsáv 9 mm mély (01C – 01H kép).

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_01
01 kép
placeholder

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_01A          Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_01B
01A kép                                                                                  01B kép

placeholder

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_01C  Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_01D

01C kép                                                                            01D kép

placeholder

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_01E        Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_01F
01E kép                                                                                      01F kép

placeholder

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_01G      Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_01H
01G kép                                                                                01H kép

A Nagykereszt szalagjának teljes hossza 1860 mm, félbehajtottan 930 mm (02 – 02A kép). A testet átkaroló rész 1340 mm, félbehajtottan 670 mm. A rozetta átmérője 65 mm, magassága 18mm. A csokor 110 mm X 95 mm, középre szűkölő (02B – 02D kép). A Kereszt résznél lévő szalag 400 mm, félbehajtottan 200 mm. A vörös szalag szélessége 100 mm, szélein 4 mm-es zöld és 2 mm-es fehér csíkkal. A Keresztet rögzítésére fonott, vörös zsinór szolgál (02E kép).

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_02
02 kép

placeholder

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_02A
02A kép

placeholder

 Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_02B     Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_02C
02B kép                                                                                     02C kép

placeholder

 Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_02D
02D kép

placeholder

 Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_02E
02E kép

placeholder

A Kereszt 57 mm átmérőjű egyenletesen szélesedő szárú, “görög” kereszt. A keresztszárak felülete mindkét oldalon fehér színű zománcozott, szélein keskeny vörös csík, pereme aranyozott. Előlapon zöld zománcos babérkoszorúval övezett vörös mezőben a Magyar Köztársaság címere. A babérkoszorú külső átmérője 22 mm, belső átmérője 15 mm arany szegéllyel. A címer 6 X 17 mm. A Kereszt vastagsága középen 10 mm. A Kereszt karikájában PV és fémjelzés. A Kereszt hátoldalán az alapítás és újraalapítás dátuma “1946 1991” (03 – 03F kép).

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_03
03 kép

placeholder

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_03A
03A kép

placeholder

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_03B
03B kép

placeholder

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_03C
03C kép

placeholder

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_03D
03D kép

placeholder

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_03E
03E kép

placeholder

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_03F
03F kép

A Nagykereszt csillaga 90 mm átmérőjű, 20 mm magas. Nyolc egyenlő méretű ága van, a test domborított, ezüst anyagú. A csillag közepén 56 mm átmérőjű, piros szegélyű, domborított, zománcozott kereszt található. A kereszt közepén 22 mm átmérőjű babérkoszorú, közepén a Köztársasági címer (04-04B kép)

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_04
04 kép

placeholder

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_04A
04A kép

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_04B
04B kép

A csillag hátoldalán középen 20 mm átmérőjű kör alakú lemez, rajta  “1946 1991” évszámok (az alapítás és az újjáalapítás időpontja), melyek egymás alatt helyezkednek el, 4 mm magasak és 6 mm szélesek (04C-04F kép)

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_04C
04C kép

placeholder

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_04D
04D kép

placeholder

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_04E
04E kép

placeholder

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_04F
04F kép

placeholder

A kis díszítmény

5.§ (1) Olyan esetben, amikor a katonai szolgálati szabályzat rendelkezései nem írják elő a Magyar Köztársasági Érdemrend jelvényeinek eredeti alakjukban való viselését,

a) a nagykereszt eredeti szalagja, keresztje és csillagja helyett a kiskereszt viselendő a nagykereszt csillagjának 25 mm átmérőjű kicsinyített másával ékesített szalagon,

A doboz paraméterei és a kereszt, szalagsáv, rozetta méretei megegyeznek a Középkereszt kiskeresztjénél / lovagkeresztjénél leírtakkal (05 kép). A szalagon levő nagykereszt miniatűrje 25 mm átmérőjű (05A kép), a szalagsávon lévő miniatűrje 10 mm átmérőjű ( kép), a rozetta 15 mm  a rajta levő miniatűr 10 mm átmérőjű ( kép).

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_05
05 kép

placeholder

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_05A
05A kép

placeholder

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_05B
05B kép

placeholder

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_05C
05C kép

placeholder

2000. évi XI. törvény
a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény módosításáról

4.§ A Törvény 1. számú melléklete 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Magyar Köztársasági Érdemrend fokozatai:
a) nagykereszt a lánccal,
b) nagykereszt,
c) középkereszt a csillaggal,
d) középkereszt,
e) tisztikereszt,
f) lovagkereszt.

5.§ A Törvény 1. számú mellékletének 3. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki, és ezzel egyidejűleg az eredeti (3) és (4) bekezdés jelölése (4) és (5) bekezdésre változik:
„(3) A nagykereszt a lánccal fokozat kizárólag államfők részére adományozható. A nagykereszt a szalaghoz aranylánc függesztékkel kapcsolódik, a nagykereszthez járó csillag aranybevonatú.”

 6.§ A Törvény 1. számú mellékletének 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § A Magyar Köztársaság elnöke élethosszig tulajdonosa a Magyar Köztársasági Érdemrend nagykereszt a lánccal fokozatának.”

            A szakirodalmak az Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykereszt a lánccal kitüntetés bemutatását a rendelkezésükre álló adatok, dokumentumok, tárgyak alapján a polgári tagozatúként tudták bemutatni. A jogalkotó a módosító törvényben nem különítette el a polgári és katonai tagozatot, mégis a zöld szegélyes keresztek és a kisdíszítmény zöld szalagja arra engedett következtetni, hogy csak polgári tagozatban létezik.

A módosító törvény 5.§.-ban foglaltak szerint kizárólag államfők részére adományozható. Az államfők polgári vagy katonai titulusa viszont engedne következtetni arra, hogy például egy alkotmányos monarchia uralkodója katonaállományú (mint a hadsereg főparancsnoka), így a részére a katonai tagozat piros dobozos, piros szegélyű Nagykereszt a lánccal adományozható.

Fentiek hipotézisnek is hathatnának, ha az élet erre rá nem cáfolna. A http://www.mortonandeden.com/ internetes aukciós oldalon 2016-ban megjelent egy Nagykereszt a lánccal katonai tagozat (06 kép). Igaz nem tartozott hozzá doboz, csillag és kisdíszítmény.

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_07
06 kép

A Nagykereszt a lánccal és a csillaggal polgári tagozat szakirodalmak szerinti leírása:

” 199 aranyozott, kettősdrót láncszemből álló nyaklánc, amelyet alsó részén két arany babérág ékesít. Az ágak közötti láncszemhez két karika csatlakozik ( az alsóra „AP” cégjelzést, félholdat és „925” finomságú jelet ütöttek ) amihez arany- és zöldzománc szegélyes, fehér zománcos, szélesedő szárú kereszt csatlakozik.
A kereszt előlapján középen zöld babérkoszorúval körülvett kerek vörös mezőben az 1990-es magyar köztársasági címer van. Hátlapján kerek aranyszínű mezőben középen „1946/1991” évszám, az alapítás és az újjáalapítás időpontja látható. Függesztő karikájába a „H” ( Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet ), „PV” és ezüst fémjelet ütöttek. Anyaga: aranyozott ezüst, zománc. A kereszt mérete: 43 mm. A fokozathoz nyolcágú, domború, brillezett felületű, aranyozott csillag tartozik. Előlapján a rendjelvény előlapjának mása, hátlapján „1946/1991” beütés, valamint tű-kampó van. A tűn a láncnál ismertetett jelzések találhatók, anyaga: aranyozott ezüst, zománc. Mérete: 90 mm.”

“Kisdíszítmény: polgári tagozatú lovagkereszt, szalagján a csillag 25 mm átmérőjű, aranyozott, kicsinyített mása.”

“Szalagsáv: a kisdíszítmény szalagjából, a csillag 10 mm átmérőjű, kicsinyített, aranyozott mása.”

“Miniatűr rozetta (gombjuk jelvény): 15 mm átmérőjű, zöld zománcú, aranyozott peremű fémgomb, közepén a nagykereszt csillagának 10 mm-es, aranyozott, kicsinyített másával. Hátlapján szúrókapocs van klipsszel.”

(06A – 06E kép)

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_07A
06A kép

placeholder

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_07B
06B kép

placeholder

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_07C
06C kép

placeholder

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_07D       Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_07E
06D kép                                                                             06E kép

Alkalmam volt kezemben tartani és teljes fotó sorozatot készíteni a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykereszt a láncon a csillaggal katonai tagozat kitüntetésről. A fentiek alapján és a személyes tapasztalatom szerint a katonai tagozat igen is létezik. A kutatók szerint (ide sorolandó a Nagy Magyar Kitüntetéskönyv íróit is) 2005-ben a katonai tagozat fizikálisan is létezik. Személy szerint egy gyűjtő hagyatékát tekinthettem meg, melyben a katonai Érdemkeresztektől az Érdemrend Nagykereszt lánccal, csillaggal kitüntetésig bezárólag minden megtalálható volt.

A katonai tagozat doboza vörös színű, 550 mm hosszú, 160 mm széles, 50 mm magas. A doboz elején 34 mm széles, 21 mm magas, pattintós megoldású a dobozba rögzítő szögelésű, vésett díszítésű nyitószerkezet található. A doboz hátsó, felnyitási részén két 41 mm széles, 8 mm magas, a dobozba rögzítő szögelésű, stiftes szerkezet látható. A rögzítésre 4+4 X 2 szögelés szolgál. A doboz tetején lévő címer 59 mm magas, 27 mm széles (07-07G kép).

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_08
07 kép

placeholder

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_08A
07A kép

placeholder

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_08B     Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_08C
07B kép                                                                                   07C kép

placeholder

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_08D
07D kép

placeholder

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_08E
07E kép

placeholder

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_08F
07F kép

placeholder

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_08G
07G kép

placeholder

A lánc 880 mm hosszú, plusz 26 mm a két kontraszem és az összeillesztésre szolgáló kapocs. Egy szem 6 mm magas, 5 mm széles, 3 mm vastag, dupla kialakítású. A dobozban a lánc “fészke” 6 mm mély, felfelé szélesedő, alul 5 mm, felül 10 mm széles (08-08F kép).

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_09
08 kép

placeholder

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_09A
08A kép

placeholder

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_09B
08B kép

placeholder

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_09C
08C kép

placeholder

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_09D
08D kép

placeholder

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_09E
08E kép

placeholder

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_09F
08F kép

placeholder

A babérágak ívesek, együttesen 56 mm hosszúak. Egy ágon kettő dupla és egy csúcs levél helyezkedik el. A babérág ékítmény fizikálisan önálló elem, négy karikával átöleli a láncot, azzal összeszorítva nincs, a lánc maga szabadon tud futni bennük. A kereszthez ovális, behajlított résszel csatlakozik (09-09D kép).

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_10
09 kép

placeholder

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_10A
09A kép

placeholder

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_10B
09B kép

placeholder

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_10C
09C kép

placeholder

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_10D
09D kép

placeholder

A kereszt arany külső, piros belső szegélyezésű, fehér zománcos görög kereszt, befelé szűkölő szárakkal. Mérete jóval kisebb a Nagykereszt és Középkereszt fokozaténál: 43 mm átmérőjű, 8 mm vastag. A babérkoszorú átmérője 19 mm, melyben a piros részen 10 mm magas, 5 mm széles köztársasági címer van. Hátoldalán az évszámok. A kereszt “fészke” a függesztő karika nélkül 45 mm átmérőjű, középpontján 8 mm mély (10-10D kép).

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_11
10 kép

placeholder

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_11A
10A kép

placeholder

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_11B
10B kép

placeholder

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_11C
10C kép

placeholder

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_11D
10D kép

placeholder

Az általam megvizsgált Nagykereszt rendi láncon csillaga 90 mm átmérőjű, 25 mm magas. Nyolc egyenlő méretű ága van, a test domborított, ezüst anyagú. A csillag közepén 56 mm átmérőjű, piros szegélyű, domborított, zománcozott kereszt található. A kereszt közepén 22 mm átmérőjű babérkoszorú, közepén a Köztársasági címer 13 mm magas, 6 mm széles (11-11C kép).
A csillag hátoldalán középen 20 mm átmérőjű kör alakú lemez, rajta  “1946 1991” évszámok (az alapítás és az újjáalapítás időpontja), melyek egymás alatt helyezkednek el, 4 mm magasak és 6 mm szélesek. A rögzítésre szolgáló tűn fémjelzések, “PV” azaz a Pénzverde jele (11D-11F kép). A csillag “fészke” kör alakú, 90 mm átmérőjű, 15 mm magas (11G kép).

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_12
11 kép

placeholder

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_12A
11A kép

placeholder

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_12B
11B kép

placeholder

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_12C
11C kép

placeholder

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_12D
11D kép

placeholder

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_12E
11E kép

placeholder

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_12F
11F kép

placeholder

Erdemkereszt_Erdemrend_Katonai_Tagozat_kituntetes_3_12G
11G kép

Sajnálatos módon a kisdíszítménnyel nem találkoztam, így annak fizikai valóságát sem tudom igazolni. Természetesnek hathat a leírása ha azt vesszük alapul, hogy a polgárin ami zöld, az a katonain piros. Doboza, rozettája, szalagsávja, szalagja, lovagkereszt széle piros. A rozettában és a szalagsáv közepén valamint a szalagon az arany csillag megfelelő kicsinyített mása lenne látható.

Tisztelettel: Varga Ottó

A kitüntetésekről készült képek a saját tulajdonomban vannak, kivéve a 06 – 06E kép.

Források:
– 07 kép: http://www.mortonandeden.com/
– 07A kép:
 https://hu.wikipedia.org/wiki/A_Magyar_Érdemrend_nagykeresztje_a_lánccal#/media/File:Order_of_merit_of_hungary_chain.jpg
– 07B kép: https://munder.files.wordpress.com/2014/09/becsuletrend.jpg
– 07B, 07C, 07D, 07E kép: Bodrogi Péter – Molnár József – Zeidler Sándor – Nagy Magyar kitüntetéskönyv (Rubicon kiadó 2005)
– 1991. évi XXXI. törvényt – a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről
– 2000. évi XI. törvény a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény módosításáról
– 2011. évi CCII. törvény – Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről
– Makai Ágnes – Héri Vera – Kereszt, érem, csillag (Helikon kiadó 2002)
– Bodrogi Péter – Molnár József – Zeidler Sándor – Nagy Magyar kitüntetéskönyv (Rubicon kiadó 2005)

 

 

pdf verzió innen letölthető

placeholder

Last updated: február 3, 2017 at 12:32 du.

This entry was posted in Gyűjtői Hírek, Magyar Rendőrrelikvia-Gyűjtők Egyesülete, MRE, publikáció and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.