Varga Ottó: Magyar Köztársasági Érdemrend – Nagykereszt a rendi láncon 2000

 

A tanulmányom célja részletekben gazdag fotókkal bemutatni  a 2000. évi XI. törvénnyel alapított Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykereszt a rendi láncon a csillaggal kitüntetést.

A “Magyar Köztársasági Érdemrend és Érdemkereszt Katonai Tagozat 1991-2016” tanulmánysorozatomban megtalálhatóak azok a leírások, melyek a Magyar Köztársasági Érdemrend és Érdemkereszt újraalapításával az Országgyűlés által elfogadott 1991. évi XXXI. törvényt – a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről kapcsolatosak.

A módosító jogszabály egy teljesen új kitüntetést alapít Magyar Köztársasági Érdemrendek sorában, és a kiskeresztet átnevezi lovagkeresztnek.

Meghatározásra kerül kik kaphatják, azonban nem nevezi meg a törvény az új fokozat tagozatát. Polgári és vagy Katonai? Ezzel a kérdéskörrel szintén foglalkoztam a korábbi tanulmánysorozatban. Ami tény, hogy a hivatalosan is átadásra került ezen fokozatok polgári tagozatúak, mivel zöld dobozban adományozták, a keresztek zöld zománcos belső szegélyezésűek, a kisdíszítmény szalagja is zöld. A jelenkor kitüntetéseivel is foglalkozó szakkönyvekben is a “polgári” tagozat lelhető csak fel.

Az alapító jogszabály ide vonatkozó részei:

 2000. évi XI. törvény
a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény módosításáról

4.§ A Törvény 1. számú melléklete 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Magyar Köztársasági Érdemrend fokozatai:

  1. a) nagykereszt a lánccal,
  2. b) nagykereszt,
  3. c) középkereszt a csillaggal,
  4. d) középkereszt,
  5. e) tisztikereszt,
  6. f) lovagkereszt.”

5.§ A Törvény 1. számú mellékletének 3. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki, és ezzel egyidejűleg az eredeti (3) és (4) bekezdés jelölése (4) és (5) bekezdésre változik:
„(3) A nagykereszt a lánccal fokozat kizárólag államfők részére adományozható. A nagykereszt a szalaghoz aranylánc függesztékkel kapcsolódik, a nagykereszthez járó csillag aranybevonatú.”

6.§ A Törvény 1. számú mellékletének 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § A Magyar Köztársaság elnöke élethosszig tulajdonosa a Magyar Köztársasági Érdemrend nagykereszt a lánccal fokozatának.”

 

A Nagykereszt a lánccal és a csillaggal szakirodalmak szerinti leírása:

” 199 aranyozott, kettősdrót láncszemből álló nyaklánc, amelyet alsó részén két arany babérág ékesít. Az ágak közötti láncszemhez két karika csatlakozik ( az alsóra „AP” cégjelzést, félholdat és „925” finomságú jelet ütöttek ) amihez arany- és zöldzománc szegélyes, fehér zománcos, szélesedő szárú kereszt csatlakozik.

A kereszt előlapján középen zöld babérkoszorúval körülvett kerek vörös mezőben az 1990-es magyar köztársasági címer van. Hátlapján kerek aranyszínű mezőben középen „1946/1991” évszám, az alapítás és az újjáalapítás időpontja látható. Függesztő karikájába a „H” ( Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet ), „PV” és ezüst fémjelet ütöttek. Anyaga: aranyozott ezüst, zománc. A kereszt mérete: 43 mm. A fokozathoz nyolcágú, domború, brillezett felületű, aranyozott csillag tartozik. Előlapján a rendjelvény előlapjának mása, hátlapján „1946/1991” beütés, valamint tű-kampó van. A tűn a láncnál ismertetett jelzések találhatók, anyaga: aranyozott ezüst, zománc. Mérete: 90 mm.”

“Kisdíszítmény: polgári tagozatú lovagkereszt, szalagján a csillag 25 mm átmérőjű, aranyozott, kicsinyített mása.”

“Szalagsáv: a kisdíszítmény szalagjából, a csillag 10 mm átmérőjű, kicsinyített, aranyozott mása.”

“Miniatűr rozetta (gombjuk jelvény): 15 mm átmérőjű, zöld zománcú, aranyozott peremű fémgomb, közepén a nagykereszt csillagának 10 mm-es, aranyozott, kicsinyített másával. Hátlapján szúrókapocs van klipsszel.”

 

Teljes fotósorozatot készíthettem egy adományozott Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykereszt a láncon a csillaggal kitüntetésről. Sajnos a lovagkeresztje nem volt meg.

A doboza zöld színű, 556 mm hosszú, 160 mm széles, 50 mm magas (01-01A kép). A doboz elején 34 mm széles, 21 mm magas, pattintós megoldású a dobozba rögzítő szögelésű, vésett díszítésű nyitószerkezet található (01B-01C kép). A doboz hátsó, felnyitási részén két 30 mm széles, 7 mm magas, a dobozba rögzítő szögelésű, stiftes szerkezet látható (01D kép). A rögzítésre 3+3 X 2 szögelés szolgál (01E kép). A doboz tetején nincs semmilyen ábrázolás, írás. A Köztársasági címer aranyozott rajza az alacsonyabb fokozatok dobozán viszont szinte 90%-os biztonsággal kijelenthetően megtalálható.

Varga_Otto_MK_Erdemrend_Nagykereszt_a_lancon_0101 kép

Varga_Otto_MK_Erdemrend_Nagykereszt_a_lancon_01a01A kép

Varga_Otto_MK_Erdemrend_Nagykereszt_a_lancon_01b        Varga_Otto_MK_Erdemrend_Nagykereszt_a_lancon_01c
            01B kép                                                                             01C kép

Varga_Otto_MK_Erdemrend_Nagykereszt_a_lancon_01d01D kép

Varga_Otto_MK_Erdemrend_Nagykereszt_a_lancon_01e01E kép

A doboz belső részében a fedőlapnál fehér selyem anyag a borítás, az alsó részen fehér plüss anyag, ragasztással rögzítve a doboztesthez. Az alsó részen a kitüntetés részeihez kialakított “fészkek” találhatóak (02-02A kép).

Varga_Otto_MK_Erdemrend_Nagykereszt_a_lancon_0202 kép

Varga_Otto_MK_Erdemrend_Nagykereszt_a_lancon_02a02A kép

A lánc 880 mm hosszú, plusz 18 mm az összeillesztésre szolgáló kapocs és a két kontraszem 4-4 mm. Egy szem 6 mm magas, 5 mm széles, 2,5 mm vastag, dupla kialakítású. A dobozban a lánc “fészke” 6 mm mély, felfelé szélesedő, alul 5 mm, felül 8 mm széles (03-03B kép).

Varga_Otto_MK_Erdemrend_Nagykereszt_a_lancon_0303 kép

Varga_Otto_MK_Erdemrend_Nagykereszt_a_lancon_03a03A kép

Az összeillesztésre szolgáló kapocs érdekessége, hogy egymásba illeszthető, rugós elven rögzítődik. Az egyik rész a “ház” azaz befogadó rész, a másik egy nyelv, mely háromszög alakúra van hajlítva viszont alsó talpa nincs, így szabadon mozogva teszi lehetővé a “rugós” elvű csatlakozást. Ezzel a technikával az 1946-ban alapított MK Érdemrend Nagykeresztje a láncon  találkozhatunk, szinte teljesen lemásolva azt (03B-03G kép).

Varga_Otto_MK_Erdemrend_Nagykereszt_a_lancon_03b03B kép

Varga_Otto_MK_Erdemrend_Nagykereszt_a_lancon_03c03Ckép

Varga_Otto_MK_Erdemrend_Nagykereszt_a_lancon_03d03D kép

Varga_Otto_MK_Erdemrend_Nagykereszt_a_lancon_03e03E kép

Varga_Otto_MK_Erdemrend_Nagykereszt_a_lancon_03f03F kép

Varga_Otto_MK_Erdemrend_Nagykereszt_a_lancon_03g03G kép

A babérágak ívesek, együttesen 54 mm hosszúak (04 kép). A bal oldali 28 mm, a jobb oldali 26 mm. Az okát sajnos nem tudom, de ugyanez tapasztalható a “katonai tagozaténál” is. A bal oldali csúcslevél hosszabb száron ül mint a jobb oldali (04A-04B kép). Egy ágon kettő dupla és egy csúcs levél helyezkedik el. A babérág ékítmény fizikálisan önálló elem, négy karikával átöleli a láncot, azzal összeszorítva nincs, a lánc maga szabadon tud futni bennük. A kereszthez ovális, behajlított résszel csatlakozik (04C-04D kép).

Varga_Otto_MK_Erdemrend_Nagykereszt_a_lancon_0404 kép

Varga_Otto_MK_Erdemrend_Nagykereszt_a_lancon_04a     Varga_Otto_MK_Erdemrend_Nagykereszt_a_lancon_04b
04A                                                                                     04B kép

Varga_Otto_MK_Erdemrend_Nagykereszt_a_lancon_04c04C kép

Varga_Otto_MK_Erdemrend_Nagykereszt_a_lancon_04d04D kép

A kereszt arany külső, zöld belső szegélyezésű, fehér zománcos görög kereszt, befelé szűkölő szárakkal. Mérete jóval kisebb a Nagykereszt és Középkereszt fokozaténál: 43 mm átmérőjű, 8 mm vastag. A babérkoszorú átmérője 19 mm, melyben a piros részen 10 mm magas, 5 mm széles köztársasági címer van. Hátoldalán az évszámok, 1946 és 1991 (az alapítás és az újjáalapítás időpontja), melyek vésettek. (05-05C kép).
A kontraszem karikában megtalálhatóak a nemesfémjelzések valamint a “PV” azaz a készítő Pénzverde jele (05D kép).
A kereszt “fészke” a függesztő karika nélkül 45 mm átmérőjű, középpontján 8 mm mély (05E-05F kép).

Varga_Otto_MK_Erdemrend_Nagykereszt_a_lancon_0505 kép

Varga_Otto_MK_Erdemrend_Nagykereszt_a_lancon_05a05A kép

Varga_Otto_MK_Erdemrend_Nagykereszt_a_lancon_05b05B kép

Varga_Otto_MK_Erdemrend_Nagykereszt_a_lancon_05c05C kép

Varga_Otto_MK_Erdemrend_Nagykereszt_a_lancon_05d05D kép

Varga_Otto_MK_Erdemrend_Nagykereszt_a_lancon_05e05E kép

A megvizsgált Nagykereszt rendi láncon csillaga 91 mm átmérőjű, 25 mm magas. Nyolc egyenlő méretű ága van, a test domborított, ezüst anyagú. A csillag közepén 53 mm átmérőjű, piros szegélyű, domborított, zománcozott kereszt található. A kereszt közepén 22 mm átmérőjű babérkoszorú, közepén a Köztársasági címer 13 mm magas, 6 mm széles (06-06C kép).
A csillag hátoldalán középen 20 mm átmérőjű kör alakú lemez, rajta  “1946 1991” évszámok (az alapítás és az újjáalapítás időpontja), melyek egymás alatt helyezkednek el, 4 mm magasak és 6 mm szélesek. A rögzítésre szolgáló tűn fémjelzések nincsenek. A csillag “fészke” kör alakú, 90 mm átmérőjű, 15 mm magas (06F kép).

Varga_Otto_MK_Erdemrend_Nagykereszt_a_lancon_0606 kép

Varga_Otto_MK_Erdemrend_Nagykereszt_a_lancon_06a06A kép

Varga_Otto_MK_Erdemrend_Nagykereszt_a_lancon_06b06B kép

Varga_Otto_MK_Erdemrend_Nagykereszt_a_lancon_06c06C kép

Varga_Otto_MK_Erdemrend_Nagykereszt_a_lancon_06d06D kép

Varga_Otto_MK_Erdemrend_Nagykereszt_a_lancon_06e06E kép

Varga_Otto_MK_Erdemrend_Nagykereszt_a_lancon_06f06F kép

placeholder

Tisztelettel: Varga Ottó

A kitüntetésekről készült képek a saját tulajdonomban vannak.

Források:
– 1991. évi XXXI. törvényt – a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről
– 2000. évi XI. törvény a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény módosításáról
– Makai Ágnes – Héri Vera – Kereszt, érem, csillag (Helikon kiadó 2002)
– Bodrogi Péter – Molnár József – Zeidler Sándor – Nagy Magyar kitüntetéskönyv (Rubicon kiadó 2005)

pdf verzió innen letölthető

placeholder

Last updated: április 13, 2017 at 20:54 du.

This entry was posted in Gyűjtői Hírek, Magyar Rendőrrelikvia-Gyűjtők Egyesülete, MRE, publikáció and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.