Varga Ottó: Kiskunfélegyházi Autópálya Alosztályának karjelvény tervezetei és megvalósult darabjai

Tanulmányom célja bemutatni, hogy a Kiskunfélegyházi Autópálya Alosztály formai, alaki követelményeknek megfelelő, elfogadott, rendszeresített karjelvénye mennyi próbálkozás után öntött végleges formát.

A rendőrségi karjelvények gyűjtését 1995. szeptemberétől kezdtem el, akkor kezdtem meg tanulmányaimat a Miskolci Rendőr Szakközépiskolában. Az ország számos megyéjéből voltak évfolyamtársaim, akiktől eléggé hamar sikerült beszereznem a Megyei Rendőrfőkapitányságok és egyes más szervek karjelvényeit.

A rendőriskolát 1997. júniusában fejeztem be és gyorsan Makó Rendőrkapitányságon találtam magam, ahová két hónapra vezényeltek idegenforgalmi szolgálatra. Ott ismerkedtem meg Dr. Nagy Mihály r. alezredessel, kapitányságvezetővel és Kriván János r. zászlóssal, balesethelyszínelővel akik szintén a rendőrségi karjelvényeket gyűjtötték. Számos karjelvényt sikerült ez idő alatt a gyűjteményembe megszerezni, megismerni.

Eredeti szolgálati helyemre visszatérve – Kiskunmajsa Rendőrőrs – elhatároztam, hogy karjelvényeket fogok tervezni, engedélyeztetni. Ekkor készült el papír alapon elsőként a Kiskunmajsa Rendőrőrs tervezete és papír alapon az ország első Körzeti Megbízotti karjelvény tervezete (Móricgát).

A kiskunfélegyházi Autópálya Alosztály mint szervezeti alegység a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitánysághoz tartozva 1998.06.01.-n állt fel, melynek “alapító” állományába tartozhattam. Amikor már tudtam, hogy az Autópályán fogok dolgozni, el kezdtem tervezeteket rajzolni, kiszínezni papíron. Az autópályás szolgálatot is különlegesnek tartottam, így mindenképpen olyan jelképrendszert próbáltam keresni, ami minden eddigitől különbözik, de azért a tervek között akadtak hasonlóak más alegység karjelvényeihez.

Az első, rendszerváltást követő rendőrségi karjelvények rendszeresítését és viselését szabályozó jogszabály a 14/1992. (IV.10). Országos Rendőr-főkapitányi intézkedés volt. Ennek a szabályozónak is maradéktalanul meg kellett felelni.

14/1992. (IV. 10.) ORFK Vezetőjének intézkedése a rendőri karjelvények rendszeresítésére és viselésének módjára

Szám: 5-1/14/1992. TÜK

A közigazgatási, az önkormányzati (a továbbiakban: önkormányzati), valamint a szolgálati hovatartozást szimbolizáló rendőri megkülönböztető karjelvények rendszeresítésére és viselésének módjára kiadom az alábbi intézkedést:

1. A Magyar Köztársaság Rendőrségének hivatásos állománya önkormányzati, illetve szolgálati karjelvényt viselhet egyenruházatán (köpeny, kabát, szolgálati dzseki, zubbony, ingblúz, ing).

2. Karjelvények rendszeresítésére az ORFK-n – a közvetlen alárendeltségébe tartozók esetén – a Közbiztonsági Főigazgató, a Bűnügyi Főigazgató, az egyéb szakterületen dolgozók vonatkozásában az országos rendőrfőkapitány; a területi szerveknél a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság vezetője, a Rendőri Ezred parancsnoka és a Repülőtéri Biztonsági Főigazgatóság vezetője jogosult. A rendszeresíteni tervezett rendőri karjelvényt – a döntést megelőzően – az országos rendőrfőkapitány részére meg kell küldeni.

3. A karjelvényeket a következő rendező elvek alapján kell kialakítani:

placeholder2a) A rendszeresítésre kerülő karjelvény alakjának, méretének meg kell felelni az intézkedés 1. sz. mellékletében meghatározottaknak,
b) az önkormányzati hovatartozást szimbolizáló karjelvénynél a legitim, heraldikailag hiteles megyei (régió), vagy városi (városrészi) címerek megjelenítését, illetve a rendőri szervezet (megye, város stb.) megnevezésének magyar nyelvű feliratozását kell alkalmazni. Ezen kívül a POLICE felirat alkalmazása megengedett,
c) a szolgálati hovatartozást szimbolizáló karjelvényeknél a szolgálati ág, a szakszolgálat és a tanintézet tevékenységére jellemző jelképeket a szolgálati ág, a szakszolgálat és a tanintézet tevékenységére jellemző jelképet, a szakszolgálati ág, a szakszolgálat és a tanintézet magyar nyelvű megnevezését kell alkalmazni. Ezen kívül a POLICE felirat alkalmazása megengedett.
d) szövött, hímzett vagy filmnyomott kivitelben készüljön.

4. A karjelvények rendszeresítésénél figyelemmel kell lenni a Magyar Köztársaság címeréről, valamint az állami felségjogra utaló egyes elnevezések és megjelölések használatának rendjéről szóló jogszabályokban foglaltakra.

5. A karjelvényeket az egyenruházat bal felkar felső részén kell viselni. Amennyiben a rendőri szerv önkormányzati és szolgálati hovatartozást szimbolizáló karjelvényekkel is rendelkezik, úgy a szolgálati karjelvényeket a jobb felkar felső részén kell viselni.

6. A hivatásos személyi állomány karjelvényekkel történő ellátásáért, a karjelvények cseréjéért, a pótlásáért a rendszeresítését elrendelő vezetők (2. pont) a felelősek.

7. A karjelvények bevezetésének költségeit az érintett hivatásos állomány utánpótlási ruhapénzének terhére, illetve a ruházati alapellátásban és alapellátás-kiegészítésben részesülők esetében a rendőri szervek költségvetéséből kell biztosítani.

8. Ez az intézkedés 1992. május 1-jén lép hatályba, az intézkedésben foglaltakat az érintett állománnyal ismertetni kell.

9. Az ezen intézkedés hatálybalépését megelőzően rendszeresített karjelvényeket az intézkedés hatálybalépésekor előírt formában és módon 1993. december 31-ig lehet viselni. Ezen időpontot követően csak akkor, ha viselésének módja ezen intézkedés tartalmának megfelel és (újbóli) engedélyeztetése a 2. pontban írt eljárás szerint megtörténik.

1. számú melléklet a 14/1992. (IV. 10.) ORFK intézkedéshez

A karjelvény leírása

1. Magassága 104 mm, szélessége 76 mm, alsó része 38 mm sugarú körrel, felső része 52 mm sugarú körrel, felső két széle 5 mm sugarú körrel lekerekített (lásd 1. számú ábra)

Varga_Otto_Kiskunfelegyhazi_Autopalya_Alosztaly_karjelvenyei_011. számú ábra

Az autópályás karjelvény tervezéséhez az alapot a Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság, Közlekedésrendészeti Osztály, Forgalomellenőrző Alosztály elfogadott és viselt karjelvénye adta (01 kép).

Varga_Otto_Kiskunfelegyhazi_Autopalya_Alosztaly_karjelvenyei_02
01.kép

A kiskunfélegyházi Autópálya Alosztálynál az utolsó pillanatig minden bizonytalan volt. Elnevezése, eszközei, gépjármű parkja, személyi állományának összetétele. Az elnevezés tekintetében több változat felmerült, ez szerint készültek a tervezetek is. Szinte napról napra változott. Először az “Autópálya Rendőrség” elnevezés került előtérbe. Ez szerint készültek el a tervek (02-02B kép). Megmagyarázhatatlan okból osztott pályás utat terveztem a karjelvénybe. Abban biztos voltam, hogy valamilyen állat fog szerepelni benne. Így került előtérbe a Barna Rétihéja.

Varga_Otto_Kiskunfelegyhazi_Autopalya_Alosztaly_karjelvenyei_03
02 képplaceholder_hv 02A képplaceholder_hv02B kép

A következő elnevezési terv az “Autópálya Ellenőrző Alosztály” volt. Ez szerint módosítottam a terveket (03 – 03C kép). Az osztott pályás motívum, a Barna Rétihéja megmaradt, új állatként egy macskaféle került előtérbe (Gepárd, Párduc, Leopárd). A macskaféle lefelé történő mozgatása az úgynevezett “lecsapást” szimbolizálta volna.

Varga_Otto_Kiskunfelegyhazi_Autopalya_Alosztaly_karjelvenyei_0403 képplaceholder_hv 03A kép

Varga_Otto_Kiskunfelegyhazi_Autopalya_Alosztaly_karjelvenyei_05
03B képplaceholder_hv 03C kép

Ismételten változott a lehetséges elnevezés, “Autópálya Alosztály”. Az elképzelések szerint Halmi István r. alezredes, a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság, Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály, Közlekedésrendészeti Alosztály vezetője lesz a leendő autópályás alegység parancsnoka. Az ő kedvenc motívuma volt a boszorkány. Így került megtervezésre egy boszorkányos karjelvény már az autópálya nemzetközi jelzésével(04 kép). Az új elnevezés és a nemzetközi autópálya jelzés felrakásával készült el még két tervezet (04A 04-B kép). A 04A képen szereplő tervezetben a macskaféle felfelé ugrik, ez a “vadászatot” jelképezte volna. Felkerült az “M5” felirat is.

Varga_Otto_Kiskunfelegyhazi_Autopalya_Alosztaly_karjelvenyei_06
04 képplaceholder_hv 04A képplaceholder_hv04B kép

Felmerült a kutyás és lovas szolgálatok karjelvényéhez hasonló, speciális identitást jelképező alaki, formai kivitelezés. Teljes mértékben a kutyás és lovas karjelvények motívumait hordozta magában az elképzelés (05 kép). Mivel az autópályán nemzetközi forgalom volt túlnyomó többségben, ezért tervezésre került egy több nyelven feliratozott, viszont alaki formájában szabálytalan karjelvény is. Ennek macskaféle motívumában már a Gepárd volt egy végleges megjelenítés (05A kép). A kerek alakú tervben a külső szegély arany színű lett volna, a külső körívben magyarul “Rendőrség”, angolul “Police”, németül “Polizei” felirat szerepelt, a háttérszín kék, mely a Rendőrség színe. A belső körben osztottan piros-fehér-zöld sáv, mely a Magyar zászlót szimbolizálta, az osztott pályás út és a felfelé ugró Gepárd motívum kapott helyet.

Varga_Otto_Kiskunfelegyhazi_Autopalya_Alosztaly_karjelvenyei_07
05 képplaceholder_hv 05A kép

Biztossá vált, hogy nem megyei szerv lesz a leendő Autópálya Alosztály, hanem a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság szervezeti részét fogja képezni. Az elnevezés így módosításra került (06 – 06A kép). A nemzetközi autópálya jel került középre, az egyik tervezeten felfelé ugró macskaféle ábrázolással, és az “M5” jelzés is.

Varga_Otto_Kiskunfelegyhazi_Autopalya_Alosztaly_karjelvenyei_0806 képplaceholder_hv 06A kép

Az újonnan felállítandó alosztály épülete az M5-ös autópálya, bal pályatest 106.500 méterszelvény melletti területen került felépítésre az Alföld Koncessziós Autópálya Zrt. által. Mellette került felépítésre a kiskunfélegyházi Autópálya Mérnökség épülete és telephelye. Az alosztály végleges elnevezése: Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság, Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály, Autópálya Alosztály lett. Parancsnoka: Majsai Mihály rendőr őrnagy.
Az alosztály karjelvényét állománygyűlés keretében szavaztuk meg. Egy teljesen új terv született. Megkerestem a kiskunhalasi Panto Soft Kft.-t a karjelvény tervezetének elkészítése céljából. Teljes őszinteséggel közölték velem, hogy rendőrségi karjelvény készítéséhez még nem volt szerencséjük. Hetek teltek el, amikor megkaptam az elkészített mintadarabokat. Összesen két variáció készült 2-2 példányban.
A karjelvény narancssárga szegélyű, felülről lefelé haladva 1/3 – 1/3 -1/3 arányban piros – fehér – zöld háttér, felső részen narancssárga szegélyű szalag, sötétkék háttérrel, benne “RENDŐRSÉG” felirat narancssárga színnel. Középen fekete szegélyű, szürke alapszínű osztott pályás út, fekete színű macskaféle álltal, egészen konkrétan Párduc. Alsó részen narancssárga szegélyű szalag, sötétkék háttérrel, benne “POLICE” felirat narancssárga színnel (07 kép). Jól látható a ritka sűrűségű hímzés az alapszínek elkészítésénél. A második variációnál a trikolór fehér színe nem került kihímzésre, a fehér alapanyag látszódik.

Varga_Otto_Kiskunfelegyhazi_Autopalya_Alosztaly_karjelvenyei_0907 kép

A második változat került megrendelésre, azaz a trikolórnál a fehér szín nem került kihímzésre. A próbaváltozathoz képest teljesen új állagú, igazán minőségében és technikai kivitelezésében is jó karjelvény került legyártásra 250 darabszámmal. Ez volt ugyanis a minimálisan rendelhető darabszám akkor (07A kép). Az egyik kollégámnak – megjegyzem egyetlen darabként – a szegély színe nem tetszett, ezért valamilyen színű filctollal befestette azt és úgy viselte (07B kép).

Varga_Otto_Kiskunfelegyhazi_Autopalya_Alosztaly_karjelvenyei_1007A képplaceholder_hv07B kép

A mostanában felbukkant hamisítvány szinte tökéletesen letükrözi az eredeti darabokat, viszont alapvetően már formájában is teljesen eltérő, szélesebb és alacsonyabb (07C kép).

Markáns eltérés az eredetihez képest, hogy a trikolór fehér színe ki lett hímezve, a viselt és hordott daraboké viszont nem volt! Az eredetin a feliratok betűtípusa teljesen más, a Párduc farka a felsző szalag bal oldali részén annak elején érintkezik, a Párduc lábai hosszabbak, a jobb első láb belelóg a trikolór zöld részének felső részébe, a bal első láb nem érintkezik a fejjel, az alsó szalag felső része nem érintkezik a trikolór fehér harmadával.

Hamisítványnak nevezem, mert kereskedelmi forgalomban van, így nem lehet egyéni gyűjtői vagy egyesületi gyűjtői másolatnak nevezni és a fenti eltérések miatt még csak nem is tökéletes másolat.

Varga_Otto_Kiskunfelegyhazi_Autopalya_Alosztaly_karjelvenyei_1107C kép

Természetesen megkaptam a megfelelő kritikát. Miért nem a nemzetközi autópálya jel került motívumként a karjelvénybe és az a “terhes macska” miért lefelé van fejjel. Ezek után “terhes macskások”-ként is hívtak minket. A Párduc elhelyezése: a macskafélék mozdulatsorozatánál talán az utolsó előtti pillanat amikor az “áldozatára” lecsap. Ezt jelképezte volna az elhelyezés. A felfelé ugrás esetében a fáramászás is magyarázat lett volna, konkrétumot kerestem.

 

A karjelvény engedélyeztetésének első menete volt, hogy a Kapitányságvezető felterjeszti a Megyei Rendőr-főkapitányság részére. A Bács – Kiskun MRFK elutasította a karjelvény továbbítását, mivel véleményük szerint nem tartalmazta a szervezeti egység megnevezését.

1999. elején híresztelések kaptak szárnyra, hogy az Autópálya alegységeket teljesen megyei hatáskörű illetékességgel áthelyezik a megyei Rendőr-főkapitányságok szervezetébe.

Új tervezetet készítettem. Ekkor már hatást gyakorolt rám az arany és az ezüst színű megkülönböztetés, azaz tiszthelyettes – ezüst, zászlós és tiszt – arany motívumokat kapjon. A kritikákat is figyelembe véve készült el az új karjelvény tervezet. Felső részen “POLICE” felirat, alatt az autópálya nemzetközi jele, alsó részébe “M5” felirat került. Belső szegély mentén “Bács – Kiskun Megyei Autópálya Rendőrség” felirat (08 kép).

Varga_Otto_Kiskunfelegyhazi_Autopalya_Alosztaly_karjelvenyei_1208 kép

A tervezet testet is öltött. Mindjárt két változat készül. Az alapanyag fésűs szerű volt. Három szegélyezésű volt. Külső szegélye kék, középső szegély arany vagy ezüst, belső szegély fehér. Az arany a tiszti-zászlósi, az ezüst a tiszthelyettesi állományt szimbolizálta. Felső részen “POLICE” felirat fehér színnel, alatt az autópálya nemzetközi jele fehér színnel, alsó részébe kék színnel “M5” felirat került. A tervezettől eltérően az M5 felirat nem érintette az autópálya jelet. Belső szegély mentén arany színnel “Bács – Kiskun Megyei Autópálya Rendőrség” felirat (08A – 08B kép).

Varga_Otto_Kiskunfelegyhazi_Autopalya_Alosztaly_karjelvenyei_1308A képplaceholder_hv08B kép

Gyűjtőtársaktól természetesen jött a kritika, hogy az “M5” feliraton belül az 5-ös szám majdnem 6-os. Ez természetesen nem az én hibám volt. Elkészült az 50 – 50 darabszámos sorozat is. Az 5-ös szám is megmaradt majdnem 6-osnak. Egy markáns eltérés volt a próbaverzióhoz képest, a körül feliratozásnál a betűk vastagsága vékonyabb lett. Ezt is felterjesztettük a megyére, de ezt is elutasították, mivel a körfeliratban szereplő megnevezés egyáltalán nem volt helyes.

Varga_Otto_Kiskunfelegyhazi_Autopalya_Alosztaly_karjelvenyei_1408C képplaceholder_hv08D kép

Mivel biztossá vált, hogy nem kerülünk megyei állományba, hanem maradunk a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság szervezeti egysége, új tervezetet készítettem, immáron számítógépes programmal (09 kép).

Varga_Otto_Kiskunfelegyhazi_Autopalya_Alosztaly_karjelvenyei_1509 kép

Az alapszín középkék. A három szegély közül a külső sötétkék, a középső kék, a belső fehér színű. Felső részen “POLICE” felirat, alatt az autópálya nemzetközi jele, alatta “M5” felirat világoskék színnel. Belső szegély mentén sárga színnel “Autópálya Alosztály Kiskunfélegyháza” felirat. Ezt a számítógépes rajzot terjesztettük fel Megyei jóváhagyásra 1999-ben, melyet fel is terjesztettek az ORFK-ra, ahol engedélyezték azt.

A gyakorlati kivitelezés során előtérbe került a tiszti – zászlósi és a tiszthelyettesi megkülönböztetés. Így a tiszti – zászlósi arany (09A – 09B kép), a tiszthelyettesi ezüst (09C kép) szegélyezéssel és feliratozással készült. Alapanyag “műhímzett háttér”.

A 09A kép mintadarabot, a 09B kép első szériás darabot mutat be. A mintadarabon a betűvastagság nagyobb, az “M5” felirat permetkék.

Varga_Otto_Kiskunfelegyhazi_Autopalya_Alosztaly_karjelvenyei_16

09A képplaceholder_hv 09B képplaceholder_hv09C kép

Későbbiek során legyártatott darabok esetében a külső szegély arany vagy ezüst használatától két okból tekintettünk el. A szálak kifeslettek, egyszerűsítési szándék. Így a tiszti – zászlósi esetében a felirat arany, a tiszthelyettesinél ezüst színnel került kivitelezésre, a külső szegély középkék lett.

Varga_Otto_Kiskunfelegyhazi_Autopalya_Alosztaly_karjelvenyei_1709D képplaceholder_hv09E kép

A 2004-ben megalakult Rendészeti Biztonsági Szolgálat, Autópálya Rendőrség karjelvényei a Kiskunfélegyházi Autópálya Alosztály karjelvénye alapján került elfogadtatásra, engedélyezésre és kivitelezésre.

2008 után több gyártói beszerzés is történt, de ezekhez már semmilyen rálátásom nincs.

2018. május 06.

placeholder_hvVarga Ottó


Minden kép, rajz a saját tulajdonomat képezi. Kijelentem, hogy minden egyes rajz a saját szellemi tulajdonomat képezi, melynek sokszorosítása, másolása, annak terjesztése, bármilyen felhasználása jogi következményeket von maga után!

placeholder_hv


pdf verzió innen letölthető

placeholder

Last updated: december 1, 2018 at 7:15 de.

This entry was posted in Egyéb, Gyűjtői Hírek, Magyar Rendőrrelikvia-Gyűjtők Egyesülete, MRE, publikáció and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.