Könyvajánló

konyvmoly

Az oldal azért született, hogy figyelmetekbe tudjunk ajánlani néhány jól felépített könyvet, katalógust, a különböző gyűjtési szakterületekről. Segítségükkel könnyebben rendszerezhetjük a gyűjtemény, illetve bepillantást nyerhetünk egy-egy másik szakterület titkaiba is.
Szívből reméljük, hogy mindenki talál ajánlataink közt érdekes és hasznos olvasnivalót.

Ludányi Gyula:

A Magyar Beavatkozó Egységek karjelvényei 1987-2017

Kiadás éve: 2017.
Kiadó : Magánkiadás
(A karjelvény katalógus beszerzéséről érdeklődjön elérhetőségeinken!)

 Ludanyi_Gyula_A_magyar_rendorseg_karjelvenyei
Ludányi Gyula:

A magyar rendőrség karjelvényei
1947 – 2000

Kiadás éve: 2001.
Kiadó : ORFK Bűnügyi és Rendőrség-tört. Múzeum

 Ludanyi_Gyula_A_magyar_rendorseg_karjelvenyei
Besenyő János:

A magyar honvédség karjelzései  

Kézirat lezárása: 2008.                      ….        

 HonvedsegiKarjelvenyek_1

Kitüntetések a Magyar Köztársaságban


Kiadó : Kossuth Könyvkiadó

 001

Rendőrségi Krónika
1900 – 1945.
Válogatás a Bűnügyi és Rendőrség-történeti Múzeum újságcikk-archívumából

Kiadás éve: 2000.

 01k

Jubileumi Emlékalbum
A 125 éve alakult Budapesti Detektívtestület Tiszteletére

 

 02k

A Rendőrség története képekben .
1989-2002.


K

 03k
Sipos András:

A Magyar Királyi Csendőrség egyenruházata és felszerelései
1920 – 1945.


Kiadó : HK Hermanos

 uj_0125_01
A kötet a Magyar Királyi Csendőrség egyenruházatát és felszerelését mutatja be. Emellett a több mint 100 eddig még javarészt publikálatlan archív fotón megelevenednek a csendőrség mindennapjai is. Az igazi kuriózumoknak számító ruházati darabok és felszerelési tárgyak sokrétűen, életszerűen viselve és részleteiben is bemutatásra kerültek. A fentiek miatt a „MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG EGYENRUHÁZATA ÉS FELSZERELÉSEI 1920-1945” igazi hiánypótló mű. A könyv különleges témája, tárgyilagossága és igényessége miatt egyszerűen nem hiányozhat az adott korszak fegyveres testületei iránt érdeklőd polcáról.…………………
Baczoni Tamás:

Magyar Katonai Egyenruhák ……..
1945-1956 ……………………………….

 

 04k
dr. Tóth László:

A Magyar Királyi Honvédség egyenruhái
1926 – 1945

 

 05k

A Magyar Népköztársaság kitüntetései

 

 06k
Makai Ágnes – Héri Vera:

Kitüntetések


Kiadó : Zrínyi          ……………                                  

 07k
Makai Ágnes – Héri Vera:

Kereszt, érem, csillag
Kitüntetések a magyar történelemben


Kiadó : Helikon ………………………………………….

 08k
Bodrogi Péter – Molnár József – Zeidler Sándor:

Nagy magyar kitüntetéskönyv
A magyar állam rendjelei és kitüntetései a Szent György Rendtől a Nagy Imre Érdemrendig


Rubicon-könyvek

 10k
Fekete Ferenc – Baum Attila:

A Magyar Királyság kitüntetései    
1920-1945
III. kötet


Kiadó : HK Hermanos …………………………..

 09k
A kötet a magyar királyság kitüntetéseit bemutató háromrészes sorozat harmadik része, amelyet a szerzők elsőként jelentettek meg. A III. kötet az adott korszakon belül az 1938-1945 közötti időszakban alapított állami kitüntetések történetét dolgozza fel. A könyv bőséges képanyaggal illusztrálja a kitüntetéseket, azok változatait, a hozzájuk kapcsolódó tárgyakat (miniatűrök, szalagsávok, okmányok, dobozok, stb.). Ezenkívül archív viselési fotókkal és korabeli egyenruhákon is bemutatásra kerülnek a kitüntetések. A kötet fantasztikus olvasmány mindazok számára, akik érdeklődnek a kitüntetések és az adott korszak iránt!
A kötetben feldolgozott témák: Magyar Királyi Szent István Rend (1938), Katonai Mária Terézia Rend (1938), Felvidéki Emlékérem (1938), Erdélyi Emlékérem (1940), Nemzetvédelmi Kereszt (1940), Délvidéki Emlékérem (1941), Tűzkereszt (1941), Magyar Szent Korona Rend (1943), Polgári Honvédelmi Érdemkereszt (1944), Légoltalmi Jelvény (1944)
…………………
Illésfalvi Péter – Kovács Vilmos – Maruzs Roland:

„VITÉZSÉGÉRT” A Magyar Tiszti Arany Vitézségi Éremmel kitüntetettek a második világháborúban   


Kiadó : HK Hermanos …………………………..

 vitezsegert
A kiváló szerzőtrió elkészítette a kilenc éve megjelent kötetük bővített, átdolgozott kiadását, amely tartalmazza a legújabb kutatási eredményeket és rengeteg új információval, archív fotóval, illetve dokumentummal bővült.
A könyv annak a közel két tucat hősnek állít emléket, akik a „Magyar Tiszti Arany Vitézségi Érem”-mel lettek jutalmazva haditettükért. Többen közülük már csak hősi haláluk után érdemelték ki a II. világháború egyik legbecsesebb tiszti kitüntetését.
A szerzők a rendelkezésre álló adatok alapján elkészítették a kitüntetettek életrajzát, haditettük leírását, amiért e magas kitüntetést kiérdemelték. Emellett három kitüntetett Magyar Tiszti Arany Vitézségi Érme is bemutatásra kerül! Kihagyhatatlan olvasmány azok számára, akik érdeklődnek a magyar hadtörténelem iránt.
……..
…………………
Fekete Ferenc:

A Vitézi Rend története   


Kiadó : HK Hermanos …………………………..

 Fekete_Ferenc_A_Vitezi_Rend_Tortenete

A kötet az első vitézi avatás (1921) 90 éves jubileumán jelent meg. Feldolgozta a Vitézi Rend történetét az alapításának előzményeitől, az 1948-as megszüntetéséig. A szöveges rész elsősorban a Horthy-korszakban a Vitézi Rendről megjelent könyvek és kiadványok, a Vitézek és Gazdák Lapja (Vitézek Lapja), a Magyar Országos Levéltár tulajdonában lévő dokumentumok, az országgyűlési naplók és a korabeli újságok információira támaszkodik, de felhasználásra került több 1990 után íródott kiváló szakcikk adata is, kiegészítve több tucat forrásmunkában fellelt egyéb érdekességgel, illetve korabeli archív filmekből és más anyagokból nyert információkkal. Emellett közel 300 archív fotóval, tárgyfotóval, helyszínrajzzal, térképpel, stb. van illusztrálva.

A könyvből többek között az is kiderül, hogy:
– a kormányzó mikor és hogyan lett vitézzé avatva
– a kormányzó két fia kiknek a vitézi várományosaként lett a Rend tagja
– a rendi protokoll szerint az avatandók melyik vállát érintette a kormányzó az avatási karddal
– az avatási oklevélnek milyen szövegváltozatai voltak
– melyik legénységi vitéz hármasikreinek volt a keresztapja a kormányzó
– az ünnepélyes központi avatásokon kívül avattak-e az avatási pallossal
– mi volt a menete az ünnepélyes központi vitézi avatási ünnepségeknek
– milyen indokkal utasította el dr. ómoraviczai Imrédy Béla az első felkérést, hogy belépjen a Rendbe
– hány pengőbe került a Vitézek albuma
– voltak-e vitézzé nem avatott tisztségviselői a Vitézi Rendnek
– hogyan létesült a budapesti vitézi telep
– hány évig tartó kiváló és kiemelkedő munkáért tüntettek ki rendi tisztségviselőket állami kitüntetéssel és dicsérő oklevéllel
– milyen kitüntetések meglétét szabta meg az Országos Vitézi Szék a rendbe való felvételhez
– kik töltöttek be a Horthy-korszakban törzskapitányi pozíciót
– mit jelképeznek a vitézi jelvényen lévő motívumok (kard, búzakalászok, Szent Korona, stb.)
– hogyan és mikor lett vitéz a XX. századi színművészet kiválósága, Benkő Gyula
– kik voltak azok az olimpiai bajnokok akiket vitézzé avattak
– milyen parlamenti interpelláció hangzott el a vitézi jelvény külföldi gyártásával kapcsolatban
– hogyan változott a vitézi törzsszékek területe 1921-1941 között
– mikor voltak az ünnepélyes központi vitézi avatások
– felvettek-e más nemzetiségűeket a Vitézi Rendbe
– a politikai és a katonai felső vezetésből kik voltak a Vitézi Rend tagjai
– milyen gyakori (és különleges) okok miatt zártak ki vitézeket a Rendből
– hogyan változott meg a rendi protokoll a harmincas években az avatási pajzs kongatására vonatkozóan és még sorolhatnánk…

Mivel 70 éve (1941) jelent meg utoljára könyv a Vitézi Rendről, ez a mű hiánypótló a témában.

…………………

Maruzs Roland:

Tábornoki kar   
1945-1956


Kiadó : HK Hermanos …………………………..

 a_tabornoki_kar

 Hogyan lehetett 4–6 elemit végzett péksegédből, kőműves segédből, villamosvezetőből vezérőrnagy, altábornagy és vezérezredes? Miért zártak börtönbe és likvidáltak jól képzett tábornokokat koncepciós perek keretében? Ki volt az a tábornok, aki felesége „kulák-származását” bejelentette? Kik lövettek békés tüntetőkbe az 1956-os forradalom és szabadságharc alatt?

Többek között ezekre a kérdésekre is választ ad a kiváló fiatal hadtörténész kötete, amely régóta várt hiánypótló mű az adott korszak hadseregének tábornoki karáról.

“…A háborút követő öt esztendő múlva a hadsereg tisztikarában és legfelső vezetésében csak az új rendszer elkötelezettjei maradhattak. A többieket eltávolították vagy börtönbe zárták, de sok esetben előfordult, hogy a rendszer ellenségének kikiáltott tiszteket koncepciós eljárás után a szovjet Gulag mintájú internálótáborba zárták vagy kivégezték. A katonai felső vezetésben az ideológiai meggyőződés és megbízhatóság fölülírt mindent. Az iskolai végzettség és a szakmai hozzáértés háttérbe szorult, a hazaszeretet fogalmát tűzzel-vassal irtották és a szovjet rendszer, valamint az internacionalizmus imádata és feltétlen kiszolgálása lett a mérvadó. A honvédségből időközben néphadsereggé változtatott haderő a kommunista diktatúra támaszává vált. Az új hatalom által a káderekből verbuvált tábornoki kar magától értetődően legfőbb letéteményese volt a rendszernek…”

…………………

Zetényi Csukás Ferenc:

AZ UTOLSÓ BEVETÉS – Vitéz nagybányai Horthy István repülő főhadnagy hősi halála    


Kiadó : HK Hermanos …………………………..

 az_utolso_bevetes
A könyvnek – melyet az olvasó a kezében tart – az adott aktualitást, hogy vitéz nagybányai Horthy István kormányzó helyettes, repülő főhadnagy hetven éve halt hősi halált (1942. augusztus 20-án) a Donkanyarban Héja típusú vadászgépével.
A tragédiáról több könyv, értekezés és tudományos dolgozat született az elmúlt évtizedekben, amelyek mindegyike a választ kereste a légikatasztrófa bekövetkeztének okaira.
Én nem hiszek a véletlenekben, biztosan tudom, hogy életünk során vannak emberek, akikkel találkoznunk kell és vannak tárgyak, amelyek „meg kell, hogy találjanak” bennünket. Így kerülhetett hozzám Horthy István személyes hagyatéka és Farkas György, a kormányzóhelyettes egykori tisztiszolgájának katonai öröksége és harci naplója a Farkas családtól. A napló, ami szinte percről percre, óráról órára és napról napra követi az eseményeket és Horthy István fronton töltött életének minden apró mozzanatát. 1992-ben már felhasználta egy kiadvány a dokumentumot, de Gyuri bácsi 1995-ben bekövetkezett haláláig a teljes hitelesség miatt naplóját kiegészítette, így itt ebben a dolgozatban kerül ez először nyilvánosságra. Azt gondolom, hogy az sem lehet ok nélküli, hogy szívélyes kapcsolat alakult ki közöttem és a Horthy család között.
A még élő szemtanúk és leszármazottaik is barátságukba fogadtak, segítve tényfeltárásomat, és bizony furcsa és nem hétköznapi érzésekkel töltött el, ahogyan életre keltek a könyv szereplői az elbeszéléseik alapján.
Hadtörténeti kutatásaim során és a jó szerencsém által olyan soha nem publikált szemtanúi visszaemlékezésekre és fotóanyagokra leltem, amelyet munkám megkezdése előtt magam sem remélhettem.
Egy vallomással is tartozom: Horthy István közvetlen katonai parancsnoka és barátja volt zetényi Csukás Kálmán vk. repülő alezredes, akinek rokonsága okán elfogultsággal is vádolhatnának jövőbeni kritikusaim. Éppen ezért választottam a tényfeltárás azon objektív módját, hogy jórészt a korabeli sajtó és média állásfoglalásait használjam fel munkám során. Egyre kevesebben vannak már élő szemtanúk a Horthy István-repülőtragédia megélői közül. Ez a sajnálatos tény adja kezembe a tollat, hogy leírjam az utókor számára. Az igazság a részletekben bújik meg. Csak az érdemes a megörökítésre, ami valóban megtörtént, minden szépítés és túlzás nélkül. Ennek lehet csak hitele, megtartva a törvényt, mindig csak az igazat szabad és kell elmondani, hogy tanulhasson belőle az utókor. Igaz az a latin mondás: a történelem az élet tanítómestere, de csak akkor, ha az igaz, és nem tudatosan ferdített valótlanságokból áll össze.
Vajon mi történt 1942. augusztus 20-án, reggel 5 óra 7 perckor az Ilovszkojei repülőtér légterében? Pillanatnyi figyelemkihagyás? Műszaki hiba? Német szabotázs? Esetleg még valami más, eddig nem ismert tényező?
A könyv ezekre a kérdésekre kíván választ adni a teljesség igényével, és tisztelegni óhajt Horthy István kormányzóhelyettes, repülő főhadnagy katonai pályafutása és hősi halála előtt.
Igazul, szívből, becsülettel…
…………………
Zetényi Csukás Ferenc:

Emlék képek. Özvegy Horthy Istvánné gróf Edelsheim Gyulai Ilona élete képekben    


Kiadó : HK Hermanos …………………………..

 emlek_kepek
Gróf Edelsheim Gyulai Ilona 1940. április 27-én férjhez ment a majdani kormányzóhelyetteshez, vitéz nagybányai Horthy Istvánhoz, a kormányzó idősebbik fiához.
Innentől kezdve Magyarország kormányzójának legszűkebb családi köréhez tartozott, és ez, a korszak legfontosabb magyar politikai és katonai eseményeinek, illetve vitéz nagybányai Horthy Miklós tevékenységének és életének egyik leghitelesebb szemtanújává tette őt.
Élete összefonódott a kormányzói pár életével, mind a magyarországi, mind a németországi internálás és később a portugáliai emigrációs évek ideje alatt is.
Ilona asszony, vagy, ahogyan férje kormányzóhelyettessé történt megválasztása után nevezték, a „kiskormányzóné” élete során példaértékű emberi humánumról tett tanúbizonyságot.
A második világháború éveiben ápolónőként dolgozott, a német megszállás ideje alatt üldözötteket mentett és részt vett az úgynevezett „kiugrási iroda” tevékenységében, a háború befejezése után pedig az emigrációba kényszerült idős kormányzói pár, majd később ifjabb Horthy Miklós támasza lett.
1993-ban a kormányzónak tett ígéretéhez híven, hazahozatta és Kenderesen helyeztette örök nyugalomra Horthy Miklós, Horthy Miklósné és kisebbik fiuk, ifjabb Horthy Miklós hamvait.
A magyar állam ugyanebben az évben kitüntette a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével, mely kitüntetéssel ismerték el a második világháború alatti megkérdőjelezhetetlenül pozitív szerepét, illetve később a magyar emigráció körében végzett tevékenységét.
Idős kora ellenére évente hazalátogatott és ez alatt sok őszinte barátságra tett szert nyílt és egyenes emberi magatartásával.
E könyv szerzője is közeli baráti kapcsolatba került Ilona asszonnyal és a Horthy-családdal, így az egyik legalkalmasabb személy arra, hogy Horthy Istvánné halálának szomorú apropóján emléket állítson e kötettel egy történelmi személyiségnek, egy példás életű magyar nő emlékének.
…………………
Kovács Ferenc:

A Szent Jobb Hódmezővásárhelyen    


Kiadó : HK Hermanos …………………………..

 szent_jobb_hodmezovasarhelyen
75 éve Magyarország az Eucharisztikus Kongresszus és a Szent István Emlékév napjait élte. 75 évvel ezelőtt első szent királyunk, Szent István megmaradt jobbját az Aranyvonaton országjárásra vitték. 1938. június 27-én, Hódmezővásárhelyen is megállt a vonat. Ennek az elfeledett, mégis a város szempontjából nagyszerű, s az óta is egyedülálló eseménynek állít emléket e könyv.
A szerző egy olyan témát mutat be könyvében, mely eddig kevéssé volt publikálva, pedig a Horthy-korszak negyed százada alatt az egyik legjelentősebb esemény a Szent Jobb országjárása volt. A könyv több mint 120 illusztrációt tartalmaz, melyek legnagyobb része eddig még nem került publikálásra. Ezen belül jelentős képi anyag örökíti meg a koronaőrség Szent Jobb országjárásával kapcsolatos tevékenységét is, illetve megtalálható a könyvben a kor egyik legjelentősebb grafikusa, Márton Lajos által készített, Szent Jobbot szállító „aranykocsi” színes képe is.
Kiváló és érdekes olvasmány a korszak történelme iránt érdeklődők számára.
…………………

Délvidékről a Szent László hadosztályba. Szekeres János visszaemlékezései    


Kiadó : HK Hermanos …………………………..

 delvidekrol_a_szentlaszlo_hadosztalyba
Az utolsó életben lévő csendőrök egyikének visszaemlékezéseit tarthatja a kezében az olvasó.
Szekeres János második világháborús pályafutásának eseményei számos olyan helyszínen történtek, amelyek az eddig megjelent memoárirodalomban kisebb teret kaptak. A széles közönség számára eddig a magyar királyi megszálló erők kötelékében végrehajtott műveletek, valamint az 1945 elején a Balatontól délre lezajlott harcok leginkább a száraz történeti leírásokon keresztül ismertek.
Szekeres János visszaemlékezésén keresztül képet kaphatunk arról, hogyan zajlottak egy újonc baka napjai, a kiképzés nehézségei, majd az első hadi szolgálat. Aztán már 1944-ben láthatjuk, hogy az alapvetően nem első vonalbeli küzdelemre szánt csendőralakulatok milyen nehézségekkel küzdöttek a lehengerlő fölényben lévő szovjet csapatok elleni harcokban az Alföldtől a Jászságon keresztül egészen Szlovéniáig. A visszaemlékezés mozaikjain felbukkannak névtelen csendőrök éppúgy, mint magas beosztású katonák, ahogy Szekeres Jánost sodorták magukkal az események.
A forrásközlésnél a szöveghűségre, a mondanivaló teljes továbbadására törekedtünk. Mivel a XX. századi szövegek közlésének elfogadott szabályzata nincs, ezért a Fons 2000. évi 1. számában közölt elveknek megfelelően módosításokat végeztük el. Az interjú szövegét bekezdésekre tagoltuk, a bonyolultabb szerkezeteket feloldottuk, viszont óvakodtunk a mondatbeli szavak sorrendjének radikális megváltoztatásától. A régies vagy tájszavakat érintetlenül hagyva, de a többinél a mai helyesírást alkalmazva, számos kötőszót, szó- és tagmondatismétlést kihagytunk.
Az idegen szavaknál meghagytuk a leírt formát (illetve ezek egyikét) és többnyire lábjegyzetben adtuk meg jelentésüket. A földrajzi neveket nem írtuk át, a fonetikus alakot közöltük. Az 1920 előtti Magyarország helységneveinél a jelenleg használt nevet lábjegyzetben adtuk meg. A történelmi vagy társadalmi szempontból jelentősebb szereplők biográfiai adatai mellett csak a visszaemlékezés szempontjából releváns adatokat szerepeltetünk.
…………………
Zetényi Csukás Ferenc:

Horthy    


Kiadó : HK Hermanos …………………………..

 horthy
Vitéz nagybányai Horthy Miklós 1920. március 1-jétől 1944. október 15-éig volt a Magyar Királyság kormányzója. Személyét és politikai tevékenységét sokan értékelték már és használták fel egyéni céljaikra, vagy rövidtávú politikai elképzeléseikre. Ez a könyv minden elfogultságtól mentesen kívánja bemutatni az egykori államfő életét és tetteit. Szükségét éreztük annak, hogy tárgyilagosan, kizárólag a tények és a megtörtént események alapján rajzoljuk meg az életpályát, amelyben része volt.
A róla kialakult idealizált Horthy-kép két lehetőséget kínál, amely valójában egyetlen megoldásba torkollik: higgadt elemzésre van szükség ahhoz, hogy a megfelelő választ adhassuk arra a kérdésre: ki is volt valójában Horthy Miklós?
…………………

Emlékkönyv a Vám- és Pénzügyőrség történetéről
1867 – 2000


 11k
László Békési – György Török:

KGB & Soviet Security Uniforms & Militaria
1917 – 1991
in colour photographs


 12k
László Békési – György Török:

Soviet Uniforms & Militaria
1941-45
in colour photograps         …………………….


 13k
László Békési – György Török:

Stalin’s War
Soviet Uniforms & Militaria
1941-45
in colour photograps ……………………………..


 14k

IFOR – SFOR


Kiadó : Zrínyi                ……………                            

 15k

Moldova György:

Bűn az élet    ……………………………………..


Kiadó : Magvető …………………………..

 moldova_gyorgy_bun_az_elet
“Nem szereted a rendőröket? Akkor ha kirabolnak, hívj egy huligánt segítségül!”
placeholder_hv-felirat egy amerikai rendőrautón-

Az író így vall legújabb könyvéről: “Régóta csodálkozom azon, hogy egy egész ország arra büszke, hogy okosabb, mint a saját rendőrei. Éreztem, hogy az igazság közelről bizonyára másként fest, de sokáig nem törődtem ezzel az előítélettel. Mikor azonban tapasztalnom kellett, hogy a bűnözés – különösen az erőszakos bűncselekmények – egyre inkább ostromolja Budapestet, sőt Magyarország közbiztonságát, úgy gondoltam, meg kell ismertetnem az olvasókkal a rendőrség munkáját és embereit. Ehhez persze előtt nekem magamnak kellett megismernem őket, másfél évet szántam rá. Budapest nyolcadik kerületétől Zala és Borsod megyéig bejártam a fontosabbnak gondolt területeket, beszéltem járőrökkel, nyomozókkal, vizsgálókkal, katonai ügyészekkel, sok száz emberrel. Azt hiszem, hogy ez a riport mind szándékában, mind terjedelmében a legfontosabb valóságfeltáró vállalkozásom.…………………

Brian L. Davis:

Egyenruhák és rendfokozatok a NATO-ban


 16k

Weglárz Iván:

Rendőrségi Sportalmanach……….

Ízelítő

Kiadó: ORFK OKI Rendészeti szervek kiképző központja és a Magyar Rendészeti Sportszövetség


 Rendőrségi Sportalmanach
Walter Loertscher:

Les Polices Cantonales en Suisse / Die Kantonspolizeien der Schweiz


 17k
Bohdan Maskaluk:

Domovenky Mestskych A Obecnych Polícií Slovenskej Republiky

Kiadás éve: 2013.
K

 szlovak
Gerard Kainz DVD-katalógusa:

Police Insignia
Worldwide                 ………                              


 Gerard_Kainz_cd_katalogus

Last updated: január 7, 2018 at 19:18 du.