nov 21

Magyar Rendőrrelikvia-Gyűjtők Egyesülete

Üdvözöljük kedves látogatóinkat a

Magyar Rendőrrelikvia-Gyűjtők Egyesületének

honlapján.

mre_karjelveny_kerek_kicsi                  mre_transp                 mre_karjelveny_pajzs_kicsi

A galériák az oldal tetején található menüpontokból érhetőek el. A tartalmak feltöltése folyamatos, a frissítésekről ezen az oldalon fogunk tájékoztatást nyújtani.

Posted in Egyéb, Magyar Rendőrrelikvia-Gyűjtők Egyesülete, MRE | Tagged , , , | Leave a comment
dec 01

Varga Ottó: Kiskunfélegyházi Autópálya Alosztályának karjelvény tervezetei és megvalósult darabjai

Tanulmányom célja bemutatni, hogy a Kiskunfélegyházi Autópálya Alosztály formai, alaki követelményeknek megfelelő, elfogadott, rendszeresített karjelvénye mennyi próbálkozás után öntött végleges formát.

A rendőrségi karjelvények gyűjtését 1995. szeptemberétől kezdtem el, akkor kezdtem meg tanulmányaimat a Miskolci Rendőr Szakközépiskolában. Az ország számos megyéjéből voltak évfolyamtársaim, akiktől eléggé hamar sikerült beszereznem a Megyei Rendőrfőkapitányságok és egyes más szervek karjelvényeit.

A rendőriskolát 1997. júniusában fejeztem be és gyorsan Makó Rendőrkapitányságon találtam magam, ahová két hónapra vezényeltek idegenforgalmi szolgálatra. Ott ismerkedtem meg Dr. Nagy Mihály r. alezredessel, kapitányságvezetővel és Kriván János r. zászlóssal, balesethelyszínelővel akik szintén a rendőrségi karjelvényeket gyűjtötték. Számos karjelvényt sikerült ez idő alatt a gyűjteményembe megszerezni, megismerni.

Eredeti szolgálati helyemre visszatérve – Kiskunmajsa Rendőrőrs – elhatároztam, hogy karjelvényeket fogok tervezni, engedélyeztetni. Ekkor készült el papír alapon elsőként a Kiskunmajsa Rendőrőrs tervezete és papír alapon az ország első Körzeti Megbízotti karjelvény tervezete (Móricgát).

A kiskunfélegyházi Autópálya Alosztály mint szervezeti alegység a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitánysághoz tartozva 1998.06.01.-n állt fel, melynek “alapító” állományába tartozhattam. Amikor már tudtam, hogy az Autópályán fogok dolgozni, el kezdtem tervezeteket rajzolni, kiszínezni papíron. Az autópályás szolgálatot is különlegesnek tartottam, így mindenképpen olyan jelképrendszert próbáltam keresni, ami minden eddigitől különbözik, de azért a tervek között akadtak hasonlóak más alegység karjelvényeihez.

Az első, rendszerváltást követő rendőrségi karjelvények rendszeresítését és viselését szabályozó jogszabály a 14/1992. (IV.10). Országos Rendőr-főkapitányi intézkedés volt. Ennek a szabályozónak is maradéktalanul meg kellett felelni.

14/1992. (IV. 10.) ORFK Vezetőjének intézkedése a rendőri karjelvények rendszeresítésére és viselésének módjára

Szám: 5-1/14/1992. TÜK

A közigazgatási, az önkormányzati (a továbbiakban: önkormányzati), valamint a szolgálati hovatartozást szimbolizáló rendőri megkülönböztető karjelvények rendszeresítésére és viselésének módjára kiadom az alábbi intézkedést:

1. A Magyar Köztársaság Rendőrségének hivatásos állománya önkormányzati, illetve szolgálati karjelvényt viselhet egyenruházatán (köpeny, kabát, szolgálati dzseki, zubbony, ingblúz, ing).

2. Karjelvények rendszeresítésére az ORFK-n – a közvetlen alárendeltségébe tartozók esetén – a Közbiztonsági Főigazgató, a Bűnügyi Főigazgató, az egyéb szakterületen dolgozók vonatkozásában az országos rendőrfőkapitány; a területi szerveknél a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság vezetője, a Rendőri Ezred parancsnoka és a Repülőtéri Biztonsági Főigazgatóság vezetője jogosult. A rendszeresíteni tervezett rendőri karjelvényt – a döntést megelőzően – az országos rendőrfőkapitány részére meg kell küldeni.

3. A karjelvényeket a következő rendező elvek alapján kell kialakítani:

placeholder2a) A rendszeresítésre kerülő karjelvény alakjának, méretének meg kell felelni az intézkedés 1. sz. mellékletében meghatározottaknak,
b) az önkormányzati hovatartozást szimbolizáló karjelvénynél a legitim, heraldikailag hiteles megyei (régió), vagy városi (városrészi) címerek megjelenítését, illetve a rendőri szervezet (megye, város stb.) megnevezésének magyar nyelvű feliratozását kell alkalmazni. Ezen kívül a POLICE felirat alkalmazása megengedett,
c) a szolgálati hovatartozást szimbolizáló karjelvényeknél a szolgálati ág, a szakszolgálat és a tanintézet tevékenységére jellemző jelképeket a szolgálati ág, a szakszolgálat és a tanintézet tevékenységére jellemző jelképet, a szakszolgálati ág, a szakszolgálat és a tanintézet magyar nyelvű megnevezését kell alkalmazni. Ezen kívül a POLICE felirat alkalmazása megengedett.
d) szövött, hímzett vagy filmnyomott kivitelben készüljön.

4. A karjelvények rendszeresítésénél figyelemmel kell lenni a Magyar Köztársaság címeréről, valamint az állami felségjogra utaló egyes elnevezések és megjelölések használatának rendjéről szóló jogszabályokban foglaltakra.

5. A karjelvényeket az egyenruházat bal felkar felső részén kell viselni. Amennyiben a rendőri szerv önkormányzati és szolgálati hovatartozást szimbolizáló karjelvényekkel is rendelkezik, úgy a szolgálati karjelvényeket a jobb felkar felső részén kell viselni.

6. A hivatásos személyi állomány karjelvényekkel történő ellátásáért, a karjelvények cseréjéért, a pótlásáért a rendszeresítését elrendelő vezetők (2. pont) a felelősek.

7. A karjelvények bevezetésének költségeit az érintett hivatásos állomány utánpótlási ruhapénzének terhére, illetve a ruházati alapellátásban és alapellátás-kiegészítésben részesülők esetében a rendőri szervek költségvetéséből kell biztosítani.

8. Ez az intézkedés 1992. május 1-jén lép hatályba, az intézkedésben foglaltakat az érintett állománnyal ismertetni kell.

9. Az ezen intézkedés hatálybalépését megelőzően rendszeresített karjelvényeket az intézkedés hatálybalépésekor előírt formában és módon 1993. december 31-ig lehet viselni. Ezen időpontot követően csak akkor, ha viselésének módja ezen intézkedés tartalmának megfelel és (újbóli) engedélyeztetése a 2. pontban írt eljárás szerint megtörténik.

1. számú melléklet a 14/1992. (IV. 10.) ORFK intézkedéshez

A karjelvény leírása

1. Magassága 104 mm, szélessége 76 mm, alsó része 38 mm sugarú körrel, felső része 52 mm sugarú körrel, felső két széle 5 mm sugarú körrel lekerekített (lásd 1. számú ábra)

Varga_Otto_Kiskunfelegyhazi_Autopalya_Alosztaly_karjelvenyei_011. számú ábra

Az autópályás karjelvény tervezéséhez az alapot a Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság, Közlekedésrendészeti Osztály, Forgalomellenőrző Alosztály elfogadott és viselt karjelvénye adta (01 kép).

Varga_Otto_Kiskunfelegyhazi_Autopalya_Alosztaly_karjelvenyei_02
01.kép

A kiskunfélegyházi Autópálya Alosztálynál az utolsó pillanatig minden bizonytalan volt. Elnevezése, eszközei, gépjármű parkja, személyi állományának összetétele. Az elnevezés tekintetében több változat felmerült, ez szerint készültek a tervezetek is. Szinte napról napra változott. Először az “Autópálya Rendőrség” elnevezés került előtérbe. Ez szerint készültek el a tervek (02-02B kép). Megmagyarázhatatlan okból osztott pályás utat terveztem a karjelvénybe. Abban biztos voltam, hogy valamilyen állat fog szerepelni benne. Így került előtérbe a Barna Rétihéja.

Varga_Otto_Kiskunfelegyhazi_Autopalya_Alosztaly_karjelvenyei_03
02 képplaceholder_hv 02A képplaceholder_hv02B kép

A következő elnevezési terv az “Autópálya Ellenőrző Alosztály” volt. Ez szerint módosítottam a terveket (03 – 03C kép). Az osztott pályás motívum, a Barna Rétihéja megmaradt, új állatként egy macskaféle került előtérbe (Gepárd, Párduc, Leopárd). A macskaféle lefelé történő mozgatása az úgynevezett “lecsapást” szimbolizálta volna.

Varga_Otto_Kiskunfelegyhazi_Autopalya_Alosztaly_karjelvenyei_0403 képplaceholder_hv 03A kép

Varga_Otto_Kiskunfelegyhazi_Autopalya_Alosztaly_karjelvenyei_05
03B képplaceholder_hv 03C kép

Ismételten változott a lehetséges elnevezés, “Autópálya Alosztály”. Az elképzelések szerint Halmi István r. alezredes, a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság, Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály, Közlekedésrendészeti Alosztály vezetője lesz a leendő autópályás alegység parancsnoka. Az ő kedvenc motívuma volt a boszorkány. Így került megtervezésre egy boszorkányos karjelvény már az autópálya nemzetközi jelzésével(04 kép). Az új elnevezés és a nemzetközi autópálya jelzés felrakásával készült el még két tervezet (04A 04-B kép). A 04A képen szereplő tervezetben a macskaféle felfelé ugrik, ez a “vadászatot” jelképezte volna. Felkerült az “M5” felirat is.

Varga_Otto_Kiskunfelegyhazi_Autopalya_Alosztaly_karjelvenyei_06
04 képplaceholder_hv 04A képplaceholder_hv04B kép

Felmerült a kutyás és lovas szolgálatok karjelvényéhez hasonló, speciális identitást jelképező alaki, formai kivitelezés. Teljes mértékben a kutyás és lovas karjelvények motívumait hordozta magában az elképzelés (05 kép). Mivel az autópályán nemzetközi forgalom volt túlnyomó többségben, ezért tervezésre került egy több nyelven feliratozott, viszont alaki formájában szabálytalan karjelvény is. Ennek macskaféle motívumában már a Gepárd volt egy végleges megjelenítés (05A kép). A kerek alakú tervben a külső szegély arany színű lett volna, a külső körívben magyarul “Rendőrség”, angolul “Police”, németül “Polizei” felirat szerepelt, a háttérszín kék, mely a Rendőrség színe. A belső körben osztottan piros-fehér-zöld sáv, mely a Magyar zászlót szimbolizálta, az osztott pályás út és a felfelé ugró Gepárd motívum kapott helyet.

Varga_Otto_Kiskunfelegyhazi_Autopalya_Alosztaly_karjelvenyei_07
05 képplaceholder_hv 05A kép

Biztossá vált, hogy nem megyei szerv lesz a leendő Autópálya Alosztály, hanem a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság szervezeti részét fogja képezni. Az elnevezés így módosításra került (06 – 06A kép). A nemzetközi autópálya jel került középre, az egyik tervezeten felfelé ugró macskaféle ábrázolással, és az “M5” jelzés is.

Varga_Otto_Kiskunfelegyhazi_Autopalya_Alosztaly_karjelvenyei_0806 képplaceholder_hv 06A kép

Az újonnan felállítandó alosztály épülete az M5-ös autópálya, bal pályatest 106.500 méterszelvény melletti területen került felépítésre az Alföld Koncessziós Autópálya Zrt. által. Mellette került felépítésre a kiskunfélegyházi Autópálya Mérnökség épülete és telephelye. Az alosztály végleges elnevezése: Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság, Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály, Autópálya Alosztály lett. Parancsnoka: Majsai Mihály rendőr őrnagy.
Az alosztály karjelvényét állománygyűlés keretében szavaztuk meg. Egy teljesen új terv született. Megkerestem a kiskunhalasi Panto Soft Kft.-t a karjelvény tervezetének elkészítése céljából. Teljes őszinteséggel közölték velem, hogy rendőrségi karjelvény készítéséhez még nem volt szerencséjük. Hetek teltek el, amikor megkaptam az elkészített mintadarabokat. Összesen két variáció készült 2-2 példányban.
A karjelvény narancssárga szegélyű, felülről lefelé haladva 1/3 – 1/3 -1/3 arányban piros – fehér – zöld háttér, felső részen narancssárga szegélyű szalag, sötétkék háttérrel, benne “RENDŐRSÉG” felirat narancssárga színnel. Középen fekete szegélyű, szürke alapszínű osztott pályás út, fekete színű macskaféle álltal, egészen konkrétan Párduc. Alsó részen narancssárga szegélyű szalag, sötétkék háttérrel, benne “POLICE” felirat narancssárga színnel (07 kép). Jól látható a ritka sűrűségű hímzés az alapszínek elkészítésénél. A második variációnál a trikolór fehér színe nem került kihímzésre, a fehér alapanyag látszódik.

Varga_Otto_Kiskunfelegyhazi_Autopalya_Alosztaly_karjelvenyei_0907 kép

A második változat került megrendelésre, azaz a trikolórnál a fehér szín nem került kihímzésre. A próbaváltozathoz képest teljesen új állagú, igazán minőségében és technikai kivitelezésében is jó karjelvény került legyártásra 250 darabszámmal. Ez volt ugyanis a minimálisan rendelhető darabszám akkor (07A kép). Az egyik kollégámnak – megjegyzem egyetlen darabként – a szegély színe nem tetszett, ezért valamilyen színű filctollal befestette azt és úgy viselte (07B kép).

Varga_Otto_Kiskunfelegyhazi_Autopalya_Alosztaly_karjelvenyei_1007A képplaceholder_hv07B kép

A mostanában felbukkant hamisítvány szinte tökéletesen letükrözi az eredeti darabokat, viszont alapvetően már formájában is teljesen eltérő, szélesebb és alacsonyabb (07C kép).

Markáns eltérés az eredetihez képest, hogy a trikolór fehér színe ki lett hímezve, a viselt és hordott daraboké viszont nem volt! Az eredetin a feliratok betűtípusa teljesen más, a Párduc farka a felsző szalag bal oldali részén annak elején érintkezik, a Párduc lábai hosszabbak, a jobb első láb belelóg a trikolór zöld részének felső részébe, a bal első láb nem érintkezik a fejjel, az alsó szalag felső része nem érintkezik a trikolór fehér harmadával.

Hamisítványnak nevezem, mert kereskedelmi forgalomban van, így nem lehet egyéni gyűjtői vagy egyesületi gyűjtői másolatnak nevezni és a fenti eltérések miatt még csak nem is tökéletes másolat.

Varga_Otto_Kiskunfelegyhazi_Autopalya_Alosztaly_karjelvenyei_1107C kép

Természetesen megkaptam a megfelelő kritikát. Miért nem a nemzetközi autópálya jel került motívumként a karjelvénybe és az a “terhes macska” miért lefelé van fejjel. Ezek után “terhes macskások”-ként is hívtak minket. A Párduc elhelyezése: a macskafélék mozdulatsorozatánál talán az utolsó előtti pillanat amikor az “áldozatára” lecsap. Ezt jelképezte volna az elhelyezés. A felfelé ugrás esetében a fáramászás is magyarázat lett volna, konkrétumot kerestem.

 

A karjelvény engedélyeztetésének első menete volt, hogy a Kapitányságvezető felterjeszti a Megyei Rendőr-főkapitányság részére. A Bács – Kiskun MRFK elutasította a karjelvény továbbítását, mivel véleményük szerint nem tartalmazta a szervezeti egység megnevezését.

1999. elején híresztelések kaptak szárnyra, hogy az Autópálya alegységeket teljesen megyei hatáskörű illetékességgel áthelyezik a megyei Rendőr-főkapitányságok szervezetébe.

Új tervezetet készítettem. Ekkor már hatást gyakorolt rám az arany és az ezüst színű megkülönböztetés, azaz tiszthelyettes – ezüst, zászlós és tiszt – arany motívumokat kapjon. A kritikákat is figyelembe véve készült el az új karjelvény tervezet. Felső részen “POLICE” felirat, alatt az autópálya nemzetközi jele, alsó részébe “M5” felirat került. Belső szegély mentén “Bács – Kiskun Megyei Autópálya Rendőrség” felirat (08 kép).

Varga_Otto_Kiskunfelegyhazi_Autopalya_Alosztaly_karjelvenyei_1208 kép

A tervezet testet is öltött. Mindjárt két változat készül. Az alapanyag fésűs szerű volt. Három szegélyezésű volt. Külső szegélye kék, középső szegély arany vagy ezüst, belső szegély fehér. Az arany a tiszti-zászlósi, az ezüst a tiszthelyettesi állományt szimbolizálta. Felső részen “POLICE” felirat fehér színnel, alatt az autópálya nemzetközi jele fehér színnel, alsó részébe kék színnel “M5” felirat került. A tervezettől eltérően az M5 felirat nem érintette az autópálya jelet. Belső szegély mentén arany színnel “Bács – Kiskun Megyei Autópálya Rendőrség” felirat (08A – 08B kép).

Varga_Otto_Kiskunfelegyhazi_Autopalya_Alosztaly_karjelvenyei_1308A képplaceholder_hv08B kép

Gyűjtőtársaktól természetesen jött a kritika, hogy az “M5” feliraton belül az 5-ös szám majdnem 6-os. Ez természetesen nem az én hibám volt. Elkészült az 50 – 50 darabszámos sorozat is. Az 5-ös szám is megmaradt majdnem 6-osnak. Egy markáns eltérés volt a próbaverzióhoz képest, a körül feliratozásnál a betűk vastagsága vékonyabb lett. Ezt is felterjesztettük a megyére, de ezt is elutasították, mivel a körfeliratban szereplő megnevezés egyáltalán nem volt helyes.

Varga_Otto_Kiskunfelegyhazi_Autopalya_Alosztaly_karjelvenyei_1408C képplaceholder_hv08D kép

Mivel biztossá vált, hogy nem kerülünk megyei állományba, hanem maradunk a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság szervezeti egysége, új tervezetet készítettem, immáron számítógépes programmal (09 kép).

Varga_Otto_Kiskunfelegyhazi_Autopalya_Alosztaly_karjelvenyei_1509 kép

Az alapszín középkék. A három szegély közül a külső sötétkék, a középső kék, a belső fehér színű. Felső részen “POLICE” felirat, alatt az autópálya nemzetközi jele, alatta “M5” felirat világoskék színnel. Belső szegély mentén sárga színnel “Autópálya Alosztály Kiskunfélegyháza” felirat. Ezt a számítógépes rajzot terjesztettük fel Megyei jóváhagyásra 1999-ben, melyet fel is terjesztettek az ORFK-ra, ahol engedélyezték azt.

A gyakorlati kivitelezés során előtérbe került a tiszti – zászlósi és a tiszthelyettesi megkülönböztetés. Így a tiszti – zászlósi arany (09A – 09B kép), a tiszthelyettesi ezüst (09C kép) szegélyezéssel és feliratozással készült. Alapanyag “műhímzett háttér”.

A 09A kép mintadarabot, a 09B kép első szériás darabot mutat be. A mintadarabon a betűvastagság nagyobb, az “M5” felirat permetkék.

Varga_Otto_Kiskunfelegyhazi_Autopalya_Alosztaly_karjelvenyei_16

09A képplaceholder_hv 09B képplaceholder_hv09C kép

Későbbiek során legyártatott darabok esetében a külső szegély arany vagy ezüst használatától két okból tekintettünk el. A szálak kifeslettek, egyszerűsítési szándék. Így a tiszti – zászlósi esetében a felirat arany, a tiszthelyettesinél ezüst színnel került kivitelezésre, a külső szegély középkék lett.

Varga_Otto_Kiskunfelegyhazi_Autopalya_Alosztaly_karjelvenyei_1709D képplaceholder_hv09E kép

A 2004-ben megalakult Rendészeti Biztonsági Szolgálat, Autópálya Rendőrség karjelvényei a Kiskunfélegyházi Autópálya Alosztály karjelvénye alapján került elfogadtatásra, engedélyezésre és kivitelezésre.

2008 után több gyártói beszerzés is történt, de ezekhez már semmilyen rálátásom nincs.

2018. május 06.

placeholder_hvVarga Ottó


Minden kép, rajz a saját tulajdonomat képezi. Kijelentem, hogy minden egyes rajz a saját szellemi tulajdonomat képezi, melynek sokszorosítása, másolása, annak terjesztése, bármilyen felhasználása jogi következményeket von maga után!

placeholder_hv


pdf verzió innen letölthető

placeholder

Last updated: december 1, 2018 at 7:15 de.

Posted in Egyéb, Gyűjtői Hírek, Magyar Rendőrrelikvia-Gyűjtők Egyesülete, MRE, publikáció | Tagged , , , , , | Leave a comment
nov 27

Ludányi Gyula: Magyarországi Pápalátogatások jelvényei

 

A Pápa meghívása már 1988-ban megtörtént, de a Szentszék csak 1989. július 26-án hozta nyilvánosságra a meghívás elfogadását.
II. János Pál 1991. augusztus 16-án lépet magyar földre, látogatás öt napig tartott. Ez volt az első alkalom, hogy Szent Péter utóda a hazánkban járt.

A bemutatott jelvények gyűjtői szempontból nem számítanak ritka daraboknak.

A biztosításban résztvevő rendőri egységek részére, napi bontásban, eltérő alapszínű jelvényeket rendszeresítettek.
A napokra rendszeresített jelvények:
placeholder_hv16-ánplaceholder_hv17-énplaceholder_hv18-ánplaceholder_hv19-énplaceholder_hv20-án
Ludanyi_Gyula_Papalatogatasok_jelvenyei_01placeholder_hvlilaplaceholder_hvkékplaceholder_hvaranyplaceholder_hvzöldplaceholder_hvfehér
Ludanyi_Gyula_Papalatogatasok_jelvenyei_02

Ludanyi_Gyula_Papalatogatasok_jelvenyei_03
A jelvények egységes méretűek, 22 x 16 mm állított téglalapok, benne a rendőrség szolgálati jelvény kicsinyített másával.

A belső jelvény 10 x 15 mm nagyságú. Az alapszín festett, áttetsző műgyanta réteggel fedett.

Az egyenruhára való illesztésre, a hátoldalon lévő tű szolgált.
A jelvénysorozatnak változatai nincsenek, de egyes daraboknál megfigyelhetjük a műgyanta réteg hiányát.placeholder_hv
placeholder_hvhátlap

 

Ludanyi_Gyula_Papalatogatasok_jelvenyei_04
Ludanyi_Gyula_Papalatogatasok_jelvenyei_05
Ludanyi_Gyula_Papalatogatasok_jelvenyei_06

placeholder_hvfestett műgyantás felületű jelvényekplaceholder_hvfestett felületű jelvények

A látogatás során a személyi biztosításban résztvevők a napokra kiadott jelvény mellett egy azonosító kitűzőt viseltek. A jelvény, aranyszínű préselt lemez, két azonos zöld motívummal. Mérete 40 x 40 mm.

Ludanyi_Gyula_Papalatogatasok_jelvenyei_07

placeholder_hvelőlapplaceholder_hvhátlap

Második alkalommal 1996. szeptember 6-7-én tett látogatást II. János Pál Pápa hazánkba. Ez alkalommal Győrben tartózkodott. A pápalátogatás biztosításában résztvevő rendőri egységeknek egy sorszámmal ellátott jelvényt rendszeresítettek.

A jelvény egy 30 mm átmérőjű kör, kékre festett szegőben felirat olvasható
placeholder_hv**PÁPALÁTOGATÁS 1996. **.
A szegő alsó része ezüstszínű, benne vésett, kék színre kifestett négyjegyű azonosító szám. A középső arany hátterű, 20 mm átmérőjű kör, amelyben a rendőrség szolgálati jelvényének 12 x 15 mm-es kisebbített változata található. Az éremlap teljes felülete műgyantával fedett. A felfogatás a hátlapon található klipszes tűzővel történik. A jelvénynek változatai nem ismertek.
A sorszámozás jelentése, jelentősége egyenlőre nem ismeretes. Az eddig előkerült legmagasabb sorszám a, 5191, a legalacsonyabb a 1061.

A sorszám nélkül megjelent darabok feltételezhetően prototípusok!

Ludanyi_Gyula_Papalatogatasok_jelvenyei_08placeholder_hvrendszeresített, sorszámmal ellátott jelvények

Ludanyi_Gyula_Papalatogatasok_jelvenyei_09placeholder_hvsorszám nélküli változat hátlap

 

Eger, 2018. november 17.placeholder_hvLudányi Gyula

 

pdf verzió innen letölthető

placeholder

Last updated: november 27, 2018 at 6:40 de.

Posted in Gyűjtői Hírek, Magyar Rendőrrelikvia-Gyűjtők Egyesülete, MRE, publikáció | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment
ápr 02

Új publikáció

Kedves Tagok, Tisztelt Gyűjtőtársak!

placeholder

frs180402

placeholder_hv
Ismét felkerült oldalunkra egy izgalmas tanulmány Varga Ottó gyűjtőtársunk jóvoltából. Ottó a Rendőr tábornok vezérőrnagyi vállszalagjai témakörben végzett kutatásait osztja meg velünk, ahol a részletes elemzés nem csak a bemutatást szolgálja, de arra is rávilágít, hogy egy-egy érdekesebb darab megvásárlása előtt mire érdemes figyelmet fordítani. A munka számos precíz részletfotót tartalmaz, melyek segítségével könnyen követhető a szerző által levezetett gondolatmenet.
Köszönjük Ottónak, hogy megosztotta velünk, az olvasmány rengeteg olyan apró részletre hívja fel a figyelmet, melyen könnyű átsiklani egy gyakorlatlan szemnek! Reméljük sok gyűjtőtársunknak nyújt segítséget a későbbi gyűjteményi darabok beszerzése során.

Egyúttal engedjétek meg, hogy szívből üdvözöljük a legutóbbi frissítés óta csatlakozott gyűjtőtársainkat!

Mindenkinek jó böngészést kívánunk!

 

 

Last updated: április 2, 2018 at 13:12 du.

Posted in frissítés | Leave a comment
ápr 02

Varga Ottó: Rendőr tábornok vezérőrnagyi vállszalagjai

Tanulmányom célja bemutatni egy egyedi eseten keresztül, hogy mennyi mindent kell figyelembe venni, megvizsgálni egy eladásra – megvételre kerülő darab esetében.

Jelen esetben egy 1990-es rendszeresítésű, szilvakék színű, rendőr tábornoki zubbony volt az adás – vétel tárgya. Ami azonnal szemet szúrt, az a rendfokozat volt, azaz a vállszalag. Ránézésre valami nem stimmelt. Beindult a konspiráció, főleg azon tekintetben, hogy akkor ez a zubbony nem azé volt, akinek mondták. Átalakították, hogy azé legyen vagy mi is történt valójában? Az érintett rendőr tábornokot még nem sikerült megkérdeznem, de talán adott körülmények között amit következtetésként levontam, az alábbiak szerint logikusnak tűnik.

Rendőri anyagokat is gyűjtő társammal megegyeztünk egy egyenruha cserében. Én a birtokában lévő Dr. Bene László nyugállományú rendőr altábornagy Úr által viselt vezérőrnagyi rendfokozatú, 1990 mintájú, szilvakék színű, tábornoki zubbonyt kértem tőle. A csere létrejött. Kételkednem a gyűjtőtárs állításában nem kellett, régi, megbízható, hiteles embernek ismerem.

Megérkezett hozzám a zubbony és nekiláttam az első szemrevételezésnek. Mivel a tábornoki nadrág nem került hozzám, tudtam, hogy a zubbonyban nem lesz azonosító címke, mivel a szabócímkék a nadrág hátsó zsebében szoktak lenni. Ezek a címkék idővel – a sok mosás következtében – eltöredeznek, megsemmisülnek.

Maradnak az azonosításhoz szükséges ismérvek: rendfokozat, szalagsáv sor, jelvények, kitüntetések – ezek helyei -, testméret.

Szemrevételezés szemből és hátulról (01 – 02 kép).

VO_22_01

Tábornoki tölgyfalombok és a gallér paszpólozás

Fém tölgyfalevél a világoskék posztóalátéttel, a gallérnál a világoskék paszpólozás (03 kép). A tölgyfalevél hossza 65 mm, szélessége 20 mm. A posztóalátét nem követi teljesen a tölgyfalevél külső mintázatát. Elnagyolt a valamilyen vágóeszközzel történő körbevágás. Mivel a posztóalátét nincs levarrva a szélei mentén, látszanak a kifeslés nyomai.

A gallér alsó részén a tölgyfalomb rögzítő füleinek előre, igényesen kivágott nyílások láthatóak. Nem egy-egy helyen, összeszorítva bujtatták ki a füleket, hanem a rögzítő fülek a fémtesten elhelyezkedő rögzítőjének távolságát figyelembe véve. A rögzítő fülek végei oválisan lekerekítettek (03A kép). A paszpol és a varrások látszanak mindhárom képen (03., 03A., 03B kép)

VO_22_02

VO_22_03

A tölgyfalomb rögzítő fül hosszúsága 12 mm, szélessége 2 mm, vastagsága 1 mm. A páros rögzítő fül közötti távolság 5 mm (külső oldalukról mérve), a két páros rögzítő belső fülek közötti távolság 23 mm.
A rögzítő fülek forrasztott rögzítésűek, a tölgyfalomb testbe vésett befogadó téglalap 5X4 mm alapterületű.
A galléron látható a tölgyfalomb és posztóalátét eltávolítása után a rögzítő füleknek kivágott lyukak, valamint az ékítmény lenyomata. (03C-03G kép)

VO_22_04

VO_22_05

VO_22_06

Szalagsáv sor

Ehhez ismerni kell az adott személy pályafutását, az adott időben milyen kitüntetésekkel rendelkezett.

Dr. Bene László 1969-1996 között a Győr – Moson – Sopron Megyei Rendőr-főkapitányságon dolgozik. Először nyomozó, 1980-tól bűnügyi osztályvezető, 1991-től az MRFK bűnügyi igazgatója, 1996 – 2002 között Vas Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője, 2002 – 2004 között a Belügyminisztérium Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata vezetője, 2004 – 2007 között Országos Rendőr-főkapitány, 2007-ben nyugállományba vonul.

Az 58/1998. (IV. 17.) Köztársasági Elnöki határozattal rendőr dandártábornokká, a 88/2004. (IX. 15.) Köztársasági Elnöki határozattal rendőr vezérőrnaggyá, a 161/2005. (X. 25.) Köztársasági Elnöki határozattal rendőr altábornaggyá nevezik ki.

Dr. Bene László Országos Rendőr-főkapitányi kinevezésekor lesz dandártábornokból soron kívül vezérőrnagy.

Nagyon érdekes, hogy a dandártábornoki kinevezésekor készült képen a galléron lévő tölgyfalombok alatt egyáltalán nem látszik a világoskék posztóalátét (04 kép). A jobb zsebfedő felett viseli a Rendőrtiszti Főiskola, rombusz alakú végzettségi jelvényt (1990 utáni típust). Nem viseli viszont a tábornoki zubbonyon a szalagsáv sort a bal zsebfedő felett. Nem viselte korábban sem, ez az 1998-ban készült ezredesi portrén is látszik (05 kép). A végzettségi jelvény viszont  látható a jobb zsebfedő felett (04. – 05. kép).

A 2004-ben ORFK Vezetőjeként készült hivatalos fotón (06 kép) a jobb zsebfedő felett nincs a végzettségi jelvény, a bal zsebfedő felett textil szalagsáv sor látható.

VO_22_07

A szalagsáv sor (07 kép) alapján az alábbi kitüntetésekkel rendelkezett:
1. Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fokozat, 2. Szolgálati Érdemérem 25 év után,
3. Szolgálati Érdemérem 20 év után, 4. Szolgálati Érdemérem 15 év után,
5. – Közbiztonsági Érem

VO_22_08

Különösnek mondható a textil szalagok rögzítési módja. A kemény hátlap a zubbony anyagához van felvarrva, de úgy, hogy a zubbony belsejét borító selyem anyagon nem varrták át. Ez precíz és aprólékos munkára utal.
Érdekes továbbá a szalagsávok egyenkénti rögzítési módja. A kemény hátlapra a két szúrónyelv mellett cérnával történő körbevarrást is találunk, huroköltéssel. Nagyon közelről látható, hogy a huroköltés miatt a szalagsáv anyaga kissé sem esztétikusan deformálódik. (07A kép).

VO_22_09

Érdemes megvizsgálni több fotót, amelyen Dr. Bene László már altábornagyi rendfokozatú zubbonyában van. A 08. kép 2005-ben, a 08A kép 2006-ban, a 08B kép 2007-ben készült.

VO_22_10

VO_22_11

 

A 08A és 08B képen látható, hogy 5 darab szalagsáv helyett már 8 darabos szalagsávra bővült a sor. A képek alapján az alábbi kitüntetésekkel rendelkezett:
1. Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fokozat, 2. Közbiztonsági Érem (valamelyik fokozata), 3. Szolgálati Érdemérem 35 év után, 4. Szolgálati Érdemérem 30 év után, 5. Szolgálati Érdemérem 25 év után, 6. Szolgálati Érdemérem 20 év után, 7. Szolgálati Érdemérem 15 év után, 8. Szolgálati Érdemérem 10 év után.

1969-ben kezdi rendőri pályafutását, tehát a 35 év után járó Szolgálati Érdemérem járt volna neki, de ennek adományozását 1990-ben megszűntetik. Mégis nem került vegyítésre az 1990 után évek után járó újfajta kitüntetések szalagsávjaival.

Egyéb kiegészítők

Országos Rendőr-főkapitányként csak az altábornagyi rendfokozatú zubbonyán viseli Bene László az Országos Rendőr-főkapitányság karjelvényét. Ez a 08B képen látható. A karjelvény 1992 elején kerül rendszeresítésre, bár akkor nem viselték az ORFK vezetői (09 kép). ORFK vezetőként Dr. Orbán Péter viselte először 1998-ban. A képen szereplő karjelvény az első szériához tartozik, azóta számos változata jelent már meg.

 VO_22_12

A zubbony gombjai szokványosak, semmi különleges nincs ami egyedi lenne. A nagy méretű gombok 23 mm átmérőjűek (10, 10A kép). A kis méretű zsebgombok és a karon lévő gombok 15 mm átmérőjűek (11, 11A kép).

VO_22_13

A zsebek kialakítása szintén szokványos (12 kép). A zsebfedő felső része selyem anyaggal borított, a zseb felső széle szintén selyem anyaggal szegélyezett (12A kép)

VO_22_14

A zubbony belsejében a zubbony színének megfelelő selyem anyagú bélés található (13 kép). Azonnal látható a hónalj alatti részen elszíneződés, mely arra utal, hogy viselője eléggé izzadós volt, mivel csak azon a részen látható. A jobb és bal oldalon zsebek, belső anyaguk fehér színű (13A kép).

VO_22_15

VO_22_16

 

Tábornoki zubbonyokat rendszeresen vizsgálók számára meglepő módon a vállszalagok felvarrása a szokásostól eltérően igényes módon történt. A vállszalaghoz sárga vagy narancssárga színű cérnát használnak a szabóságon. Általánosságban a felvarrás során a belső anyagon is átvezetik a cérnát, így belülről is látható. Jelen esetben semmi nem látható, a vállszalagot nagy gondossággal varrták fel.

A vállszalagok

A tábornoki vállszalag fémszálas aranyzsinórral szegélyezett, egyik vége félkör alakban lekerekített. A zsinór vonalát követve 35 mm-es arany paszomány van rátűzve (14 kép).

VO_22_17

 

Első ránézésre is azonnal zavaró dolgokat fedeztem fel. A csillagok természetesen elmozdulhatnak, de precíz rögzítés esetén nem. Ha a csillag mindkét rögzítő szára egy lyukba kerül a vállszalag anyagában kialakítva akkor el tud mozdulni. A csillagok átmérője jelen esetben 20 mm. A tábornoki csillagok 25 mm átmérőjűek. A Rendőrségnél nem volt rendszeresítve 1990 után a váll-lapokon és vállszalagokon hat ágú fém csillag kivéve a tábornokoknak. Ezek a csillagok megfelelnek a többi fegyveres szervnél használt főtiszti csillagoknak.

A csillagok felhelyezése is hagy maga után kivetni valót. A vállszalag talpától illetve a bevarrás szegélyétől 10 mm-es távolságra kell lennie egyik ágának csúcsával merőlegesen  az első csillag végének. A csillagokat úgy kell felhelyezni, hogy az első csillag mértani középpontjától a következő csillag mértani középpontja között 25 mm-es távolság legyen. Így a csillagok ágai a csúcsokon össze is érnek.

Alaposan vizsgálni kezdtem a vállszalagokat. Általános tulajdonság, hogy a vállszalag anyagára ráhelyezett csillag nyomot hagy, fizikai elváltozásokat. Bemélyedést és a paszomány fonál szálának fellazítását. Az látható nyom megrajzolása után megállapítható, hogy a jelenlegi első csillagok helyén nagyobb, azaz 25 mm-es csillag volt. (14A – 14D kép)

VO_22_18

VO_22_19

 

Kutatni kezdtem olyan fotókat, melyen Dr. Bene László vezérőrnagyi rendfokozatú zubbonyban van.

A vállszalagok szélességének és a csillagok nagyságának arányait figyelembe véve a képek alapján megállapítható, hogy Dr. Bene László rendfokozati jelzésein kisebb csillagok vannak mint kellene. A csillagok közötti távolság arányaiban ugyanazt mutatja a fotókon mint a vizsgált zubbonyon (15-15C kép).
A 15 kép 2004. szeptember 16.-n készült, amikor a miniszterelnök-jelölt beiktatta hivatalába ünnepi állománygyűlésen Dr. Bene László rendőr vezérőrnagyot a Rendőrségi Igazgatási Központban.
A 15A kép 2004. december 19.-n készült, a Rendőrségi Igazgatási Központban a “Nagycsaládosok Karácsonyi Ünnepségén”.

VO_22_20

A 15B kép 2005. január 28.-n készült, Bartos László r. dandártábornok, Heves Megye új Rendőr-főkapitányának beiktatásán. A 15C kép 2005. április 19-n készült Fóton, a Károlyi Kastélyban.

VO_22_21

Észrevehető, hogy Dr. Bene László 2005. január hónaptól új tábornoki zubbonyt hord. A vállszalagokon a csillagok mérete már megfelelő, 25 mm-es. Jobb zsebfedő felett állománykategóriát kifejező hímzett jelvény, bal zsebtakaró fölött kétsoros, 8 kitüntetés szalagsávsor, a bal felkaron az Országos Rendőr-főkapitányság karjelvénye látható.

 

2018.04.01.

                                                                                  Varga Ottó      

 

Képek forrása:
01., 02., 03.-03G., 07., 07A., 09., 10-10A., 11-11A., 12-12A., 13-13A., 14-14D. kép a saját tulajdonom
04. kép – Országos Rendőr-főkapitányság
05. kép – Rendőrségi Évkönyv 1996
06. kép – Rendőrségi Évkönyv 2004
08. kép – Rendőrségi Évkönyv 2005
08A. kép – internet
08B. kép – Országos Rendőr-főkapitányság
15. kép – Rendőrségi Évkönyv 2004
15A. kép – Rendőrségi Évkönyv 2004
15B. kép – Rendőrségi Évkönyv 2005
15C. kép – Rendőrségi Évkönyv 2005

pdf verzió innen letölthető

placeholder

Last updated: április 2, 2018 at 7:51 de.

Posted in Gyűjtői Hírek, Magyar Rendőrrelikvia-Gyűjtők Egyesülete, MRE, publikáció | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
feb 02

A RENDŐRSÉG SZOLGÁLATI JELVÉNYE!

 

Mindenekelőtt szeretném leszögezni, hogy az írásomban megjelenő egységek egyikével sincs semmi problémám!

Tegnapi nap jutott a birtokomba pár jelvény, amely megtévesztésig hasonlít az eredeti rendőrségi szolgálati jelvényhez. A gyűjteményemben is van a szolgálati jelvénnyel azonos méretében legyártott jelvény, melynek az alsórészén, ahol az azonosító sorszám helye van, POLICE felirat került. Már magában ez a jelvény illetéktelen kézben gondot okozhat, visszaélésre teljesen alkalmas darab. A POLICE feliratos szolgálati jelvénymásolattal való visszaélés miatt, már számtalan eljárás indult az országban.

Ludanyi_Gyula_A_rendorseg_szolgalati_jelvenye_01

 

A szolgálati jelvényen alul található ötjegyű azonosító szám eddig körzetekre volt kiadva, áthelyezés esetén az adott egység látta el a rendőrt új jelvénnyel, a körzetnek megfelelően. Jelenlegi szabályozás szerint a felszereléskor kiadott jelvény a rendőrt elkíséri, áthelyezéskor is, a pályafutása végéig.

Beszélhetünk arról, hogy kissé más a betűkialakítás, hogy van szám, nincs szám, fényesebb, lakkozottabb, de ennek a felmutatáskor nincs nagy jelentősége. Valljuk be őszintén, amikor felmutatjuk a jelvényt és az igazolványt, nem érdekel különösebben, hogy akinek megmutattad ellenőrizte-e azok hitelességét. Ez nem is feladatunk, mivel hivatalos eljárásban intézkedést foganatosítunk, és teljes megnyugvással kezeljük azt a tényt, hogy akinek „villantottuk” az tudomásul vette, hogy rendőrrel áll szemben. Amennyiben egy másolati jelvény kerül bemutatásra, amely fillérekért beszerezhető, a reakció ugyan ez lesz. Kissé aggasztó ez a megállapítás, de gondolom helytálló.

Visszatérve a birtokomba került jelvényekhez, amelyek megdöbbentettek.

A minimális eltéréssel, illetve változó feliratokkal, méretben teljesen megegyező jelvények megtévesztésig hasonlítanak a hivatalos rendőri szolgálati jelvényhez.

Igaz, hogy ezeknek a jelvényeknek az alsó része, ahol eredetileg az azonosítási számnak kell lennie üres, de ez a hiányosság gyorsan pótolható.

Ludanyi_Gyula_A_rendorseg_szolgalati_jelvenye_02

 

 

Kérek minden olvasót, amennyiben egyetért az írásommal, illetve megállapításaimmal nyugodtan tegye közzé az ismeretségi körében.

Az írást nem vitaindítónak szánom, csupán egy megtévesztésre alkalmas tárgyra, tárgyakra hívtam fel a figyelmet.

Ez ugyanolyan nagy biztonságot jelent az állampolgároknak, mint a munkájukat becsületesen végző rendőröknek.

Köszönettel,

Ludányi Gyula

 

pdf verzió innen letölthető

placeholder

Last updated: február 2, 2018 at 19:10 du.

Posted in Gyűjtői Hírek, Magyar Rendőrrelikvia-Gyűjtők Egyesülete, MRE, publikáció | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
jan 25

Riport Tomka Gyurival!

Kedves Tagok, Tisztelt Gyűjtőtársak!placeholder

frs_20180125placeholder
Örömmel kaptuk a hírt, hogy a napokban interjút készített a Fókusz újság Tomka GyurivalA legnagyobb hazai bobbysapka kollekció a békéscsabai férfié – Angol rendőrkalapokat gyűjt címmel!

Szívből gratulálunk Gyurinak, a cikket a linkek között a “Rólunk írták” résznél bármikor megtaláljátok!

 

Mindenkinek jó böngészést kívánunk!

Last updated: január 25, 2018 at 6:53 de.

Posted in Magyar Rendőrrelikvia-Gyűjtők Egyesülete, MRE | Leave a comment
jan 23

Újdonság a kiállítások közt!

Kedves Tagok, Tisztelt Gyűjtőtársak!placeholder

 

galeria_munderba_bujt_tortenelem
Ludányi Gyula Szeghalmon járt, ahonnan egy fantasztikus magángyűjteményről hozott nektek fényképes, külön galériával bővített beszámolót. A szeghalmi Mundérba bújt történelem leírását a Kiállítás menüpontjai közt a későbbiekben is megtalálhatjátok a múzeum elérhetőségeivel együtt.

Egyúttal a régen már publikáció formájában megjelent apátistvánfalvai Határőr Múzeum is bekerült állandó helyére, a kiállítások közé.

Akinek lehetősége van, érdemes személyesen is felkeresnie a múzeumokat, mindkettő rengeteg érdekes és különleges darabot mondhat magáénak.

 

Mindenkinek jó böngészést kívánunk!

Last updated: január 23, 2018 at 18:35 du.

Posted in Kiállítás, Magyar Rendőrrelikvia-Gyűjtők Egyesülete, MRE, Rendőrmúzem, Rendőrség-történeti múzeum | Tagged , , , , , , , | Leave a comment
jan 05

Újdonságok, friss képek

Kedves Tagok, Tisztelt Gyűjtőtársak!placeholder

 

frs171118_1placeholder
A héten Hutás Gábor írását olvashatjátok, amely az MH 80. Török Ignác Gépesített Lövészdandár – Előkészítő Törzs történetét és a hozzájuk kapcsolódó karjelvényeket mutatja be. Gábornak ez az első írása oldalunkon, nagyon köszönjük, hogy megosztotta velünk, fogadjátok nagy szeretettel!

frs171118_2_SiD_karjelveny_katalogus

placeholder2
A Könyvajánlóba felkerült Ludányi Gyula új, A Magyar beavatkozó egységek karjelvényei (1987-2017) című katalógusa, mellyel a börzén illetve a Facebook csoportunkban már sokan találkozhattatok. Ha esetleg valakinek nem sikerült megszerezni, vegye fel velünk a kapcsolatot a rendorrelikvia@gmail.com email címünkön.

placeholder

Természetesen a múltkori találkozó képei is felkerültek az Egyesületi galériába, a hangulatot remélem jól tükrözik, és ismét had ragadjam meg az alkalmat, hogy megköszönjük Fikó Pistinek a fantasztikus süteményeket, amivel ismét fergeteges sikert aratott. Hatalmasnak tűnt az elején az a doboz, de a tartalma igen gyorsan elfogyott 🙂
Lassan közeledik a következő találkozó 🙂

frs171118_3

 

 

Mindenkinek jó böngészést kívánunk!

Last updated: január 5, 2018 at 12:55 du.

Posted in frissítés, karjelvény, Magyar Rendőrrelikvia-Gyűjtők Egyesülete, MRE | Tagged , | Leave a comment
jan 05

Hutás Gábor: MH 80. Török Ignác Gépesített Lövészdandár – Előkészítő Törzs

Az alakulat rövid összefoglaló története.

Hutas_Gabor_MH_80_Torok_Ignác_Gepesitett_Loveszdandar_sk_01A gépesített lövészdandár 1987. április 15-én alakult az abasári Táncsics Mihály Laktanyában a felszámolt, MN 44. Harckocsi Ezred jogutódjaként. Az új alakulat átvette a teljes technikai és személyi állományt. A dandár két helyőrséges alakulat volt, egy része a gyöngyösi laktanyában állomásozott.

1990-től az új megnevezése MH 80. Török Ignác Gépesített Lövészdandár lett.

A  hadtest 1991-ben átalakult III. Katonai Kerületté.

Magát a gyöngyösi laktanyát 1991. október 10-én megszüntették. 1992-ben a dandár állományát Hutas_Gabor_MH_80_Torok_Ignác_Gepesitett_Loveszdandar_sk_02lecsökkentették előkészítő törzs szintjére. Ez azt jelentette, hogy a technika „M” zárolásra került és csak mozgósítás után a behívott állomány kaphatta volna meg a „lekonzervált” felszereléseket. A keret létszám ekkor 129 fő volt. A keretalakulat négy évig funkcionált, 1996. április 1-ével végleg felszámolták, a laktanyát bezárták.

A dandár megkülönböztető karjelvényét elrendelő parancs 39/1993 HK. 24. HM parancsnoki intézkedés. Az akkori törzsfőnök és megbízott parancsnok Nagy István alezredes a felvarró viselését engedélyezte. Az alezredes úr 1992-1995 között volt a laktanya parancsnoka. A karjelvényt Szőlösi Ernő a dandár dekoratőre tervezte. Tudomásom szerint más tervezett nem került elő.

Hutas_Gabor_MH_80_Torok_Ignác_Gepesitett_Loveszdandar_sk_03                   >Hutas_Gabor_MH_80_Torok_Ignác_Gepesitett_Loveszdandar_sk_04

Az eredeti gyönyörűen kidolgozott tervhez képest, a karjelvény születésekor a megálmodott formákat meg kellett változtatni. Az eredeti terven a dandár teljes neve szerepel, amely a karjelvényre nem fért ki, ezért MH 80. Abasár lett az új felirat.

Hutas_Gabor_MH_80_Torok_Ignác_Gepesitett_Loveszdandar_sk_05
A címerpajzs felső része megegyezik Abasár címerével. A korona a falu szülöttére, Aba Sámuel királyra utal.
A hármas toronyszerű épület (monostor), az itt működő pálos rendi szerzetesekre emlékeztet. A latin nyelvű felirat, a király adományozó okiratának címe, jelentése – adomány Sárnak, azaz Abasárnak-. A bőgő szarvasbika, a dandár választott címerállata, amely az erdős-hegyes környék szinte mindennapos vadja. A karjelvény sárgászöld alapra készült kör, átmérője 84 mm. A felvarró központilag lett legyártva szőtt kivitelben, szegője fekete hímzést kapott.

placeholder

Gyűjteményekben megtalálható a karjelvény szegőhímzés nélküli változata.

Hutás Gábor

 

Kutatásomban sokat segített Kada Huszár Adrienn és Kada András ny. százados Úr, melyet ezúton szeretnék megköszönni

Felhasznált irodalom, források:

  • 39/1993 HK. 24. HM közlöny,
  • Besenyő János: Magyar Honvédség Karjelzései,
  • személyes visszaemlékezések
  • internetes források
  • Kép forrás Heves Megyei Nap 1996.03.28. csütörtök  III. évfolyam 74. szám

 

 

pdf verzió innen letölthető

placeholder

Last updated: január 5, 2018 at 10:37 de.

Posted in Gyűjtői Hírek, karjelvény, Magyar Rendőrrelikvia-Gyűjtők Egyesülete, MRE, publikáció | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment
okt 25

Új publikáció az oldalon

Kedves Tagok, Tisztelt Gyűjtőtársak!

placeholder

frs_sid_lp

 

Örömmel szeretném felhívni figyelmeteket, hogy a héten ismét új publikáció került fel oldalunkra. Ludányi Gyula munkájában a Légirendészeti Parancsnokság karjelvényei kerülnek górcső alá. Az anyag az eredeti karjelvények bemutatásán túl külön figyelmet szentel a forgalomban futó másolati példányok részletes bemutatásának.

Egyúttal engedjétek meg, hogy szívből üdvözöljük a legutóbbi frissítés óta csatlakozott gyűjtőtársunkat!

 

 

Mindenkinek jó böngészést kívánunk!

Last updated: október 25, 2017 at 18:59 du.

Posted in frissítés, Magyar Rendőrrelikvia-Gyűjtők Egyesülete, MRE | Leave a comment