Varga Ottó: Rendőrségi karszalagok 1945-1946 – II. rész

(az első rész ezen a linken olvasható!)

A magyarországi harcok befejeződésével az államhatalom (Ideiglenes Nemzetgyűlés, Ideiglenes Kormány) szervei fokozatosan megszervezték valamint irányították a mindennapi életet. Nem lehetett minden megoldásra váró problémára egyszerre és azonnal megoldást találni, ezért a legfontosabb dolgok kerültek előtérbe. Így 1945 októberére jutott el a Belügyminisztérium ahhoz, hogy korszerű és új egyenruházatot, felszerelést tervezzen és készítsen a Államrendőrség részére. Természetesen nem kevés idő kellett ahhoz, hogy azt  elkészítsék és minden rendőr részére az országban kiosszák.

  A belügyminiszter 276.455/1945.IV.-12. B.M. számú rendelete “A magyar államrendőrség egyenruházati és felszerelési szabályzata” 1945. október 29.-én kelt, azonnal hatályba lépett. A 123.000/1936. B.M. számú rendelettel kiadott egyenruházati és felszerelési szabályzat, továbbá a közbiztonsági szervek megkülönböztető jelzéséről szóló 5007/1945. eln. B.M. számú rendelet érvényüket vesztették.

Az egyenruházattal még nem rendelkezők részére új karszalagokat rendszeresítenek:

            A magyar államrendőrségnek azok a tagjai, akiknek egyenruhájuk nincs, szolgálatban karszalagot kötelesek viselni. A karszalag leírását szövegben és rajzban az 5. számú melléklet tünteti fel. A jelenleg használatban levő karszalagok átmenetileg továbbra is viselhetők.

            A II/B. állománycsoportba sorolt tisztek karszalagot sem szolgálatban, sem szolgálaton kívül nem viselhetek.

  1. számú melléklet

Karszalag
leírása szövegezésben és rajzban

A piros, fehér, zöld (nemzeti) színű karszalag 12 cm széles; erre a karszalagra arányos elhelyezéssel reá varrandó egy 6 cm széles és 22 cm hosszú fehér mező, melyen 3.5 cm nagyságú fekete betűkkel „RENDŐRSÉG” felírás alkalmazandó. A fehér mezőre a felírás előtt reávarrandó az állománycsoportnak megfelelő színű, 5X5 cm nagyságú négyszögletű alátéthajtóka posztó; az alátéthajtóka posztóra kerül a 3.5X3.5 cm nagyságú búzavirágkék színű hajtókaposztó. A búzavirágkék színű hajtókaposztóra kell reávarrni a rangjelzést.

A karszalagon alkalmazandó rangjelzések a következők:

            törzstiszteknél 8 mm széles, vízszintesen elhelyezendő arany paszomány, felette 3—3 mm távolságban párhuzamosan három, két, illetőleg egy darab 3 mm széles arany sáv századosnál, főhadnagynál és hadnagynál ugyanúgy elhelyezett egymástól 3—3 mm. távolságban három, két, illetőleg egy darab 3 mm széles arany sáv;
            alhadnagynál a búzavirágkék színű hajtóka posztóra, annak közepén függőlegesen alkalmazandó egy 3 mm széles aranysáv;
            tiszthelyetteseknél 8 mm széles ezüstpaszomány, felette 3—3 mm távolságban három, két illetőleg egy darab 3 mm széles ezüstsáv;
            rendőröknél három, ideiglenes minőségű rendőröknél pedig két, egymástól 3—3 mm távolságban elhelyezett fekete selyemsáv alkalmazandó. 

A karszalagot eredeti nagyságában a 45. számú ábra tünteti fel

 Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_II_0101. kép (a szabályzat 45. számú ábrája)

 

A szabályzatban szereplő karszalag grafikai rajza a valóságban – kutatásaim és információim alapján – nem ebben a formában valósult meg. A belügyminiszter 1945. évi 5.007 B.M. Eln. számú rendeletében leírtak (Tanulmány I. rész) egy szegmense szerint valósult meg a kivitelezés. A központi gyártás viszont alapvetően látszódik, nincsenek a karszalag alapanyagában eltérések és a felhelyezett (felvarrt) kiegészítők is egységességet mutatnak, de természetesen akadnak egyedi megoldások.

Rendfokozatok karszalagon: ezredes, alezredes, őrnagy, százados, főhadnagy, hadnagy, alhadnagy, főtörzsőrmester, törzsőrmester, őrmester, rendőr, ideiglenes minősítésű rendőr, próbarendőr. A kutatásaim során fizikai valóságában ezredesi rendfokozatú karszalaggal nem találkoztam.

            A Magyar Királyi Minisztérium 1944. szeptember 22-én kelt 3.430/1944. M. E. számú rendelete felállítja a Nemzetőrséget. A rendeletet vitéz Lakatos Géza Magyar Királyi miniszterelnök jegyezte. (Kihirdetés napja: 1944. évi szeptember hó 26. Budapesti Közlöny)
Feladatuk több rétű volt, rendészeti szempontból az 1.§. 2. bekezdésében foglalt a lényeg: A nemzetőrség feladata a közbiztonsági szervek (a m. kir. csendőrség és a m. kir. rendőrség) támogatása az ország közrendjének és közbiztonságának fenntartásában. Egyenruházatot részükre nem rendszeresítenek, viszont karszalagot igen. A Nemzetőrség karszalagja igen nagy mennyiségben állt rendelkezésre a már felszabadított területeken (02-02B kép).

placeholder

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_II_02Szövet, vászon alapanyag, melyre a piros-zöld színt és a feliratot festési eljárással vitték fel, nem különböző színű anyagokból varrták össze.

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_II_02a02A kép

Sablon használatával festették fel a feliratot is, a kép alsó részén látható a szegély levarrás fehér cérnával

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_II_02b
02B kép

A hátoldalon látható, hogy a festés csak egy oldalú a piros és zöld szín esetében. Az anyagot szegélyvarrással zárták le.

      Arra a következtetésre jutottam, hogy a nemzetőr karszalagokat fellelték (nemzetőr felirattal felfestett vagy felirat nélküli darabok) és még a 5.007 B.M. Eln. számú rendelet szerint készítettek központilag a szabályozó szerinti karszalagokat (tanulmányom I. részében 04-04D képek). A nemzetőr felirat eltakarásához külön vászon darabot varrtak fel, melyre sablonnal felfestették a “ RENDŐRSÉG” és “ПОЛИЦИЯ” vagy “ПОЛИЦAИ” szavakat (03-03A kép). Feltűnhet, hogy az 1945 év eleji orosz betűs feliratok “ИЯ” és “AИ” végződésűek lettek, fonetikusan “POLICIJÁ” és “POLICÁI”. Utóbbiból egy kis németességgel “POLIZEI vagy POLICÁJ” kihallható. A központilag elkészített karszalag 04-04D képeken látható.

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_II_0303. kép

Szövet, zsávoly anyagra sablonnal, fekete festékkel felfestett feliratok. Külső szegélyezés géppel, fehér cérnával.

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_II_03a03A kép

Visszahajtott szegélyezés, melyet pontosan a szélén géppel varrtak össze a karszalaggal (nem volt külön szegélylevarrás).

placeholder

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_II_0404. kép

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_II_04a
04A kép

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_II_04b placeholder  Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_II_04c
04B kép                                                                                            04C kép

A feliratozott anyag szegélyezése és a karszalagra történő rávarrás egyszeri géppel történő felvarrása, fehér cérnával. Belső és külső oldal bemutatása.

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_II_04d04D kép

Kapcsos és patentos rögzítése forma egyaránt megtalálható ennek a karszalagnak az esetében. A kapcsokat és patentokat azok ellenoldalával együtt fehér cérnával, kézzel varrták fel.

A 276.455/1945.IV.-12. B.M. számú rendelet leírásával ellentétben kétnyelvű feliratozással látják el a karszalagokat. Lényegi elemmé válik a búzavirágkék színű kocka valamint az, hogy a feliratok és a kocka (melyben a rendfokozat megjelölés történik) egy anyagra (nem összeillesztett) készülnek. Az alap sablon tehát egy téglalap alakú fehér vászon, zsávoly anyag, melyre felfestik fekete színnel (sablont használva) a feliratokat valamint (sablont használva) a kék színű, kocka alakú mezőt (05-05A kép). Fontos lényegi elem, hogy ezek után a felirat minden esetben azonos az orosz szó használatánál: “ПОЛИЦИЯ“.

Bár konkrét iratot nem leltem fel, feltételezésem szerint a karszalagokat csak alapkivitelben készítették el. A paszományok feltűnően változó hossza, kézzel történő felvarrásuk, a fehér és sárga színű cérna alkalmazása is megerősíti azt a tényt, hogy a rendfokozatokat a használójuk varrta fel.

Az sem tisztázott, hogy a karszalagok két végét kinek volt feladata összevarrni, patenttal vagy fémhurkos rögzítővel ellátni. Annyi bizonyos, hogy az összevarrások jelentős többsége kézi eljárással történt, a patentok és kapcsok rögzítése szintén kézi munka.

A búzavirágkék mező és a feliratozás fekete színnel festési eljárással, sablon használatával történt. A rendfokozat háttereként szolgáló búzavirágkék sablon festésénél (mivel külön vitték fel az anyagra) észrevehető egy 5 mm és 15 mm tűréshatárral eltolódás. Ez azt jelenti, hogy az orosz nyelvű felirat alsó vonalát véve alapul a kék mező függőlegesen felfelé vagy lefelé eltolódott. Ez szintén kézi kivitelezésre utal.

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_II_0505. kép

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_II_05a05A kép

            A szabályozóval ellentétben (illetve az pontosan nem rögzíti) a sima kék mező a próbarendőrt, rendfokozat nélküli rendőrt jelölte. Ebben az esetben semmilyen jelzés nem került felvarrásra (06-06A kép).

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_II_0606. kép

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_II_06a06A kép

A karszalag két vége ebben az esetben össze lett kézzel varrva, fehér cérnával.

Tiszthelyettesi karszalag esetében már egyértelműsít a szabályozó, három / kettő / egy ezüst sáv jelölte a rendfokozatot (07-07B kép)

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_II_0707. kép

Kettő ezüst sáv: törzsőrmester.

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_II_07a07A kép

Az ezüst paszományokat fehér cérnával, kézi varrással rögzítették a szövetanyagon. Óvatosan járt el a készítője, ugyanis a fedőrészre van felvarrva, a hátoldalon nincs öltés nyoma.

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_II_07b07B kép

Ennek a karszalagnak az érdekessége, az alsó és felső részen felvarrt belső szegély. Véleményem szerint az eredeti szegélyezés esetleges kifeslésének megelőzése érdekében került ily módon kivitelezésre, szintén egyéni kezdeményezésre. A karszalag két vége összevarrt.

 

A következő képeken hadnagyi rendfokozatok láthatóak. A 08 képen a paszomány pontosan a búzavirágkék mező jobb és baloldali széléig ér. A 08A képen a paszomány túlnyúl a kocka szélein, a 08B képen viszont 4-4 miniméter távolságban a kocka széleitől beljebb került felvarrásra. A kézi varrás és sárga cérna használata a 08C képen látható

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_II_08  placeholder  Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_II_08a
08. kép                                                                                               08A kép

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_II_08b placeholder Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_II_08c
08B kép                                                                                               08C kép

A bemutatásra kerülő százados rendfokozatú karszalagoknál számos eltérés mutatkozik. A 09-09B képeken látható századosnál egy igényes kivitelezéssel találkozhatunk. A búzavirágkék kocka mező felső és alsó részéhez került a paszomány és arányosan középre került a középső. A paszományok vége pontosan a jobb és bal oldali szegélyhez igazodik, a felvarró cérna színe pontosan igazodik a paszomány anyagához, szinte nem észrevehető. A paszomány felvarrása nem kézzel, hanem kivételesen varrógéppel történt.

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_II_09  placeholder Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_II_09a
                  09. kép                                                                     09A kép                            

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_II_09b09B kép

Ebben az esetben a századosi paszományok középsője geometriailag középre került. Így 3-3 mm távolságban, kissé ferdén varrták oda a felső és alsó paszományt, melyeket fehér cérnával, kézi varrással rögzítettek (10-10B kép).

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_II_10 placeholder  Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_II_10a
 10. kép                                                                                 10A kép           

 

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_II_10b10B kép

            A főtiszti (őrnagy, alezredes) rendfokozatú karszalagok esetében is mutatkoznak igen markáns eltérések, sőt meghökkentő dolgok. A vastag paszomány rész (mely a főtiszti rendfokozatok jellemzője) anyagában,mintázatában és szélességében is eltéréseket mutat (11-12D kép).

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_II_11 placeholder  Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_II_11a
11. kép                                                                                           11A kép

Jól kivehető a 11 képen a gépi felvarrás, sárga cérnával, a búzavirágkék kocka alsó szegélyéhez igazítva. A paszományok nem töltik ki a szegély teret. A 11A képen viszont geometriailag középre helyezett paszományok kézi varrással kerültek rögzítésre, szintén nem töltik ki a teret. Feltűnő a két főtiszti jellegzetes paszomány szélességének és mintázatának eltérése.

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_II_11b11B kép

Igényes, gépi varrás. Érdekesség a fehér és kék színű cérna felhasználása. A vékony paszomány felső részén a és a vastag paszomány alsó szélén látható a csomózás, elvarrás.

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_II_12 placeholder  Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_II_12a
12. kép                                                                              12A kép      

Egy kissé furcsán ható dupla varrású rögzítés. Sárga cérnával, géppel készítették. A paszományok elhelyezése geometriailag pontosnak mondható, a távolságok egyenlőek.

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_II_12b  placeholder Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_II_12c
12B kép                                                                                     12C kép

Talán a “legigénytelenebb” felvarrású alezredes rendfokozat. A kézi felvarrás során (sárga cérnával) a készítője nem vízszintes, hanem függőleges varrástechnikát alkalmazott. A paszományok felvarrása viszont geometriailag megfelelőnek mondható. A főtiszti vastag paszomány szintén vastagabb a megszokottnál.

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_II_12d
12D kép

Nagyon egyedinek találom a vízszintes, függőleges és kereszt varrástechnika alkalmazását ebben az esetben. Ilyen egyedi, vegyes alkalmazással nem találkoztam kutatásaim során.

 

Kuriózumok, érdekességek is akadnak. Ilyenek a 1945. évi 5.007 B.M. Eln. számú rendeletnek és a 276.455/1945.IV.-12. B.M. számú rendeletnek is megfelelő, vegyes és egyéni kialakítású karszalagok. Ezek az egyediek. Formabontóak, vegyesek, ötvözőek, egyszerűen szólva a kivételek (13-14E kép).

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_II_1313. kép

A karszalag anyaga vászon, három darabból van összevarrva. Amikor az októberi szabályozás megjelent, vagy az illető tudomására jutott de ellátmányt ehhez nem kapott, alakíthatta ki ezt a formátumot.

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_II_13a13A kép

A téglalapban szereplő feliratozás fekete színnel és sablonnal lett ráfestve a szintén vászon anyagra., melyet kézzel varrtak fel. A betűk vastagsága és szélessége eltér a többitől, ezek vastagabbak és szélesebbek a többihez (szinte egységes) képest.

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_II_13b13B kép

A szabályozótól eltérően a rendelkezésére álló sötétkék színt alkalmazta viselője (az előírás búzavirágkék). A sötétkék színű posztó anyagú téglalap mindenben eltér a szabályzatban előírttól. ” Szegény ember vízzel főz”

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_II_13c13C kép

A karszalag anyagai tökéletes gépi varrással lettek összeillesztve, fehér cérna alkalmazásával. A két szél is dupla varrással lett összevarrva.

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_II_13d13D kép

A karszalag belseje fehér vászonanyaggal lett bevonva, összevarrva a külső résszel. A bal szélen látható a kézi varrás, mely a rendfokozati rész rögzítésének nyoma. Először a kék mezőre felvarrta a paszományt, majd azt varrta fel a karszalagra

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_II_1414. kép

Ezen a századosi rendfokozatú karszalagon minden megtalálható. A kétnyelvű felirat, melyet fekete festékkel, sablon használatával vittek fel. A “17”-es szám, mely a rendőr számát kellett, hogy jelölje. Mint az előző esetben, az októberi szabályozó alapján felkerült a rendfokozat. Viszont a jobb oldalra, ami ellentétes a többivel.

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_II_14a14A kép

Vékony paszomány alkalmazása a geometriailag nem teljesen megfelelő kocka alakú középkék színű szövet anyagon. A paszományokat kézzel varrta fel készítője, először a kék alap került felvarrásra a karszalagra. Látható, hogy a paszományok hossza is eltérő.

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_II_14b14B kép

Mivel a belső rész külön vászon anyaggal van bevonva, látható a paszományok barna vagy sárga cérnával utólag került felvarrásra.

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_II_14c14C kép

A karszalag két végének rögzítése öt patent alkalmazásával volt rögzíthető a karon.

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_II_14d14D kép

A karszalag belső része fehér színű, vászon anyaggal lett bevonva.

Varga_Otto_Rendorsegi_karszalagok_1945_46_II_14e14E kép

 

Láthatóak a patentok fehér cérnával, kézi hímzéssel történő felvarrása valamint a piros fehér anyag is volt már korábban.

A tanulmány III. részében a felhasznált anyagok különbözőségét és egyéb érdekességeket fogok bemutatni, valamint a karszalagok kivonásának körülményeit.

 

Tisztelettel: Varga Ottó

A tanulmány II. részében bemutatott darabok a saját tulajdonomban vannak

Felhasznált irodalom:
– Ludányi Gyula : Rendőrkarszalagok viselése 1945-1946
– 13/1945. ME. számú rendelete – a közbiztonság fokozottabb biztosításáról
– 1945. évi 5.007 B.M. Eln. számú rendelete – közbiztonsági szervek megkülönböztet jelzés viselési kötelezettségéről
– 276.455/1945.IV.-12. B.M. számú rendelete “A magyar államrendőrség egyenruházati és felszerelési szabályzata”

 

 pdf verzió innen letölthető

placeholder

Last updated: február 3, 2017 at 12:47 du.

This entry was posted in Gyűjtői Hírek, Magyar Rendőrrelikvia-Gyűjtők Egyesülete, MRE, publikáció and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.